Друк

Перелік адміністративних послуг

Додаток
до рішення Токмацької міської ради
від “19” червня 2014 № 7

 

ПЕРЕЛІК
адміністративних та дозвільних послуг, які надаються через центр надання
адміністративних послуг

 

Найменування адміністративної/дозвільної послуги

Назва структурного підрозділу, що надає послугу

1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закрит-тя

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

6. Видача юридичним особам дублікатів ори-гіналів їх установчих документів та змін до них

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

9. Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на неру-хоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

  Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

11. Реєстрація громадського об’єднання

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої пред-ставляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утво-рення

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

 Реєстраційна служба Токмацького міськрайонного управління юстиції у Запорізькій  області

18. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Токмацький Районний Відділ Управління Державної Міграційної Служби України

19. Оформлення та видача проїзного документа дитини

Токмацький Районний Відділ Управління Державної Міграційної Служби України

20. Оформлення та видача паспорта громадянина України

Токмацький Районний Відділ Управління Державної Міграційної Служби України

21. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Токмацький Районний Відділ Управління Державної Міграційної Служби України

22. Вклеювання до паспорта громадянина Ук-раїни фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

Токмацький Районний Відділ Управління Державної Міграційної Служби України

23. Реєстрація місця проживання особи

Токмацький Районний Відділ Управління Державної Міграційної Служби України

24. Зняття з реєстрації місця проживання особи

Токмацький Районний Відділ Управління Державної Міграційної Служби України

25. Реєстрація місця перебування особи

Токмацький Районний Відділ Управління Державної Міграційної Служби України

26. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця пере-бування особи

Токмацький Районний Відділ Управління Державної Міграційної Служби України

27. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

28. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

29. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборен-ди, сервітуту, з видачею витягу

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

30. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

31. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-право-вими актами, з видачею витягу

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

33. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

34. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

обмеження у використанні земель

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

земельну ділянку

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

35. Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

36. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

37. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

38. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Відділ Держземагенства у Токмацькому районі

39. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

 Дозвільний центр, який є складовою частиною 

 центру надання адміністративних послуг

40. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 Дозвільний центр, який є складовою частиною 

 центру надання адміністративних послуг

41. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 Дозвільний центр, який є складовою частиною 

 центру надання адміністративних послуг

42. Встановлення статусу дитини війни та видача довідки

Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради

43. Призначення компенсації на придбання твердого та рідкого побутового палива особам, які мають право на пільги

Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради

44. Призначення пільги на придбання скрапленого газу особам, які мають право на пільги

Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради

45. Надання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Токмак безоплатно у власність громадян

Управління комунальної власності Токмацької міської ради

46. Надання дозволу на створення невід’ємних поліпшень орендованого майна територіальної громади м. Токмак

Управління комунальної власності Токмацької міської ради

47. Приватизація комунального майна територіальної громади м. Токмак

Управління комунальної власності Токмацької міської ради

48. Розподіл та надання житла громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

Відділ кадрової роботи та обліку житла виконавчого комітету Токмацької міської ради

49. Обмін житлових умов

Відділ кадрової роботи та обліку житла виконавчого комітету Токмацької міської ради

50. Облік громадян, які  відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

Відділ кадрової роботи та обліку житла виконавчого комітету Токмацької міської ради

51. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Відділ розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Токмацької міської ради

52. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Головне управління Держтехногенбезпеки у Запорізькій області

53.  Експлуатаційний дозвіл оператором потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних дер-жавній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків

Управління ветеринарної медицини у Токмацькому районі Запорізької області

54. Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного поход-ження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Управління ветеринарної медицини у Токмацькому районі Запорізької області

55. Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Головне управління Держсанепідслужби у Запорізькій області

56. Висновок державної санітарно – епідеміо-логічної експертизи

Головне управління Держсанепідслужби у Запорізькій області

57. Видача та поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з вироб-ництва, переробки або реалізації харчових продуктів

Головне управління Держсанепідслужби у Запорізькій області

58. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю у Запорізькій області

59. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю у Запорізькій області

60. Декларація про початок виконання підготовчих робіт

Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю у Запорізькій області

61. Декларація про початок виконання будівельних робіт

Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю у Запорізькій області

62. Декларація про готовність об’єкта до екс-плуатації

Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю у Запорізькій області

63. Видача дубліката зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт

Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю у Запорізькій області

64. Видача дубліката зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт

Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю у Запорізькій області

65. Видача дубліката зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації

Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю у Запорізькій області