Управління соціального захисту населення

Друк

ВІДДІЛ ПИТАНЬ ПРАЦІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОВІДОМЛЯЄ!!!

На національному рівні підписано нову Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 роки

 


            14 травня 2019 року підписано тристоронню колективну угоду на національному рівні.

         Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 роки укладено між всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців в особі Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок в особі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України.

         Положення та норми Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, у тому числі під час розроблення та укладання галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

         Нова Угода містить тристоронні домовленості, а також окремі зобов’язання сторін, спрямовані на розвиток економіки, вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості, вирішення актуальних питань оплати, охорони та умов праці, забезпечення соціального захисту працюючих.

         З дня набрання чинності цією Угодою, а саме з моменту її підписання,  втрачає чинність Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016–2017 роки.   

Друк

Реєстр щодо доступності об єктів, які відповідають будівельним нормам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (з фотозвітом)

Друк

Строки зберігання документів з охорони праці

У діяльності навчального закладу створюється значна кількість документів з питань охорони праці, які мають різні строки зберігання. Крім того, через свою соціальну значущість та з інших визначених законодавством причин експертні комісії архівних установ можуть змінювати строки зберігання документів. Розглянемо вимоги до визначення строків зберігання документів з охорони праці

Ключові слова:

документація з охорони праці; строки зберігання; групи організацій; архівна установа; Національний архівний фонд; експертно-перевірна комісія

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 (далі — Перелік № 578/5), є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання або для знищення.

Перелік № 578/5 містить типові документи, що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності, а також документацію, що створюється в результаті виробничої та науково-технічної діяльності організацій.

Перелік № 578/5 побудовано за функціональним принципом. Тобто його главами є найменування функцій (напрямів діяльності) організації. Серед таких функцій — управління охороною праці, створення роботодавцем безпечних умов праці.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Друк

ПЛАН ЗАХОДІВ з підготовки та проведення у м. Токмаку в 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці під девізом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці»