Діючі

Друк

Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Дев’яносто п’ята  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

30 травня 2019 р.                                                             № 2

 

Про орендну плату за землі

несільськогосподарського призначення

Керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділом ХІІ Податкового кодексу України із змінами, ст. ст. 143, 144 Конституції України, Законом України «Про оренду землі»,  Законом України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», ст. 106 Статуту територіальної громади міста Токмак Запорізької області, для забезпечення ефективного використання земельного фонду міста та врегулювання відносин, пов’язаних з орендою землі, з метою забезпечення соціально-економічного розвитку міської громади, формування збалансованого бюджету міської ради,  оперативного вирішення питань  у сфері землекористування, Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

Друк

Про встановлення туристичного збору у м.Токмаку на 2019рік

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

 93 сесія                 7                    скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                           25 квітня 2019 р.                                                                                      №6

 

Про встановлення туристичного збору

у м.Токмаку на 2019рік

Керуючись п. 24 ст. 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно  вимог п.10.2, п.10.3 ст. 10,  п.12.3 ст.12, ст.268 Податкового Кодексу України зі змінами, внесеними п.53 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 №2628 - VIII, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак , з метою приведення рішення у відповідність до вимог діючого законодавства, Токмацька міська рада

В И Р І Ш И Л А  :

Друк

Про здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування м. Токмак у 2018 році

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

                          сессія      сьомого       скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

         20  грудня 2018 року                                                                         №1       

  

 

Про здійснення державної

регуляторної політики органами

місцевого самоврядування

м. Токмак у 2018 році

 

Згідно з п. 9 ст. 26 та ст. 25 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”, регламентом роботи Токмацької міської ради, ст. 38 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 71 Статуту територіальної громади міста Токмак Запорізької області Токмацька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

Друк

Про планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів на 2019 рік

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

79  сесія                          7                  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

        22 листопада   2018р                                                                        № 11

 

Про планування діяльності міської ради

з підготовки проектів регуляторних актів

та звітів про відстеження регуляторних

актів на 2019 рік

 

Керуючись ст.25, п.7 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.7, 13, 32 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 71 Статуту територіальної громади міста Токмак Запорізької області, регламентом роботи Токмацької міської ради, Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

Друк

Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів виконавчого комітету Токмацької міської ради на 2019 рік

 У К Р А Ї Н А

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

      29листопада 2018                                                                             №209

 

 

Про затвердження плану діяльності з

підготовки регуляторних актів та звітів

про відстеження регуляторних актів

виконавчого комітету Токмацької міської

 ради на 2019 рік

 

Керуючись пп. 1 п.б) ст.27, ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч. 3,4 ст. 7, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” виконавчий комітет Токмацької міської ради

ВИРІШИВ: