Друк

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста Токмака»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

Сімдесята     сесія    сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

  26       липня  2018 року                                                                                       №

 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста Токмака»

 

            Відповідно до ст.25, п.7 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, з метою реалізації міської програми «Комплексні заходи щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення», затвердженої рішенням Токмацької міської ради від 19.02.2015 №4, заслухавши звіт начальника управління соціального захисту населення  Токмацької міської ради про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста Токмака», Токмацька міська рада

           ВИРІШИЛА:

 

            1. Звіт про періодичне відстеження  результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста Токмака», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 20.03.2014р №2  узяти до відома (додається).

2. Управлінню соціального захисту  Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці міста.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, реформ, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський

 

Проект внесено

управлінням  соціального захисту населення

Токмацької міської ради

Начальник управління                                                                               І.Г.Мащенко

 

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету                                                                               

Токмацької міської ради                                                                             Т.Р. Левченко

 

Додаток

до рішення міської ради

від 26 липня  2018 р. № __

Звіт

про періодичне  відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста Токмака» 

 

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: управління соціального захисту населення Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: отримання матеріальної підтримки від громади міста, встановлення  порядку   надання матеріальної  допомоги найбільш незахищеним верствам населення та забезпечення контролю за реалізацією окремими категоріями громадян права на необхідну допомогу.

Строк виконання заходів з відстеження: 02.07.2018р. - 06.07.2018р.

Метод одержання результатів: статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність: відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалось шляхом аналізу щодо загальної суми призначеної допомоги на лікування та на проживання; кількості отримувачів допомоги на лікування та на проживання; загальної суми призначеної допомоги на поховання; кількості отримувачів допомоги на поховання; сума витрат, для безкоштовного забезпечення дровами осіб; кількість осіб, безкоштовно забезпечених дровами; рівень поінформованості суб”єктів господарювання.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Назва показника

за   2015 рік

за 2016 рік

2017 рік

Загальна сума призначеної матеріальної допомоги на лікування (грн.)

76950,0

118800,0

173900,0

Кількість отримувачів допомоги на лікування (осіб)

230

281

341

Загальна сума призначеної допомоги на поховання (грн.)

19080,0

28620,0

27030,0

Кількість отримувачів допомоги на поховання (осіб)

24

36

32

Загальна сума призначеної матеріальної допомоги на проживання(грн.)

300

300

150

Кількість отримувачів допомоги на проживання (осіб)

3

2

1

Загальна сума витрат, для безкоштовного забезпечення дровами осіб (грн.)

22066,0

24843,0

24255,0

Кількість осіб, безкоштовно забезпечених дровами

187

169

165

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта.

Проект рішення оприлюднюється в Інтернеті на

сторінці www.meriatokmak.gov.ua один екземпляр надається до Центральної бібліотеки

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський