Друк

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО РІШЕННЯ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 18.11.2020 РОКУ №4 «ПРО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ТА ЗВІТІВ ПРО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2021 РІК»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

__________________ восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

22 липня 2021 р.                                                                                 № ___

 

 

Про внесення  змін та доповнень до рішення Токмацької міської ради від 18.11.2020 року №4  «Про планування діяльності Токмацької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів на 2021 рік»

 

            Керуючись ст. 25, п.7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п. 2 ст. 5 та п. 2 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та з метою впорядкування регуляторних актів, Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Внести зміни до рішення Токмацької міської ради від 18.11.2020 року №4  «Про планування діяльності Токмацької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів на 2021 рік», а саме:

Розділ І. «Регуляторні акти» рішення Токмацької міської ради від 18.11.2020 року №4  «Про планування діяльності Токмацької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів на 2021 рік» доповнити пунктом  1.11 та викласти його в такій редакції:

«1.11. «Про орендну майна Токмацької міської територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна»

Мета прийняття: забезпечення ефективності передачі в оренду майна комунальної власності Токмацької міської територіальної громади; врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна комунальної власності; задоволення потреб Токмацької міської територіальної громади шляхом розміщення бюджетних організацій, які надають медичні та державні адміністративні послуги; отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету від передачі в оренду майна комунальної власності.

 Розробник: Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

Строки виконання проєктів:

вересень 2021р. – подання на попередній розгляд відповідній постійній комісії міської ради;

вересень 2021р. – розгляд та підготовка висновків відповідної комісії;

вересень 2021р.– оприлюднення розробником проєкту регуляторного акту з метою одержання зауважень  і пропозицій;

грудень 2021р – винесення на розгляд Токмацької міської ради проєкту регуляторного акту з розглянутими зауваженнями та пропозиціями;

грудень 2021р  – оприлюднення регуляторного акту».

 

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради оприлюднити рішення в 10-ти денний термін шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

           

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

 

Міський голова                                                                                         Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ