Друк

ПРО СТАН ВИКОНАННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА ПРОГРАМ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я У М. ТОКМАКУ

  УКРАЇНА

    ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

­­­­______________________________сесія                                          скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

________________________                                                                 ___

 

 

Про стан виконання

медико-соціальних програм

та програм з охорони здоров`я

у м. Токмаку.

 

           Керуючись ст.25, п.11 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішенням міської ради від 12.12.2019р. №8 «Про Програми які фінансуються в  2020 році» та заслухавши інформацію директора  Комунального  підприємства  «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ТМР  Пасєвіна В.В., Токмацька міська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1.  Інформацію КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»                  ТМР « Про стан виконання медико-соціальних програм та програм охорони здоров`я по   м. Токмаку за 2020 рік» прийняти до відома (додається).

2.  Директору КП «Токмацька БЛІЛ» ТМР по хід виконання зазначених програм інформувати міську раду до 1 січня  2022 року.

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань соціальної політики та охорони здоров`я.

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ                         

 

 

                                                                                              Додаток 1

                                                                                              до рішення міської ради

                                                                                                                 від «____»        2021 №

 

 

Інформація

про стан виконання медико-соціальних програм та програм

з охорони здоров`я по м. Токмаку за 2020 рік.

 

          У 2020 році в м. Токмаку продовжувалась робота спрямована на  збереження  діяльності лікувально – профілактичних закладів.

         

         На вирішення медичних, соціальних проблем населення міста націлені медико – соціальні програми та програми з охорони здоров`я, що прийняті Державою, обласною та міською радами на довгостроковий період і діють сьогодні на території громади.

Всього таких програм затверджено, фінансується і діє – 4. Їх виконання знаходиться на постійному контролі виконкому міської ради та адміністрації лікарні.

 

Про хід виконання програми удосконалення систем допомоги хворим нефрологічного профілю у м. Токмаку на 2020 рік.

Замісну терапію (гемодіаліз) хворі на термінальну стадію отримують в палаті амбулаторного діалізу на базі відділення анестезіології та реанімації КП «Токмацької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування». Палата забезпечена  усім  необхідним. Діаліз проходить 6 днів на тиждень в дві зміни.

Хворі, які потребують на гемодіаліз вчасно представлені на комісію повідбору в Запорізька обласна клінічна лікарня.

Накінець 2020 року курс проходять 11 хворих на термінальну стадію хронічну хворобу нирок - 5 мешканці Токмака; 5 - Токмацького району та 1 - Чернігівського району.  Проведено – 1605 гемодіалізів.

Виконуючи Програму розвитку, хворі з термінальною стадією хронічну хворобу нирок забезпечені ліками на патогенетичну терапію та препаратами гемо стимуляції.

В зв'язку зі створенням Національного реєстру хворих на хронічну хворобу нирок ведеться диспансерний нагляд за хворими на вторинні нефропатії.

Виконуючи  наказ  МОЗ України № 43/454 від 10.07.2006 , на кожного диспансерного хворого заведені реєстраційні картки (форма № 167/о), дані яких вносяться в регіональний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок. Своєчасно оформляються форма звітності  №67.

На забезпечення виконання програми з місцевого бюджету фактично використаного 218320 грн., на придбання медикаментів та господарчих матеріалів для забезпечення роботи палат амбулаторного гемодіалізу.

Приймаючи до уваги, зростання кількості хворих на хронічну хворобу нирок, актуальність та великі затрати на гемодіаліз і донорство нирок, Програма розвитку допомоги нефрологічним хворим залишається вкрай важливою.

 

 

 

 

Про хід виконання програми «Цукровий діабет у м. Токмаку на 2020 рік».

На 01.01.2021 року інсулін отримує 328 хворих цукровим  діабетом, з них  20 дітей.                За березень 2020р.інсуліном  хворі цукровим  діабетом забезпечувалися не регулярно в зв’язку з недофінансуванням з місцевих бюджетів та перереєстрацією деяких видів інсулінів (генсуліни, інсумани, інсулари.). 

На 01.01.2021р. хворі на цукровий діабет інсуліном забезпеченні на 100% .

За 2020 рік визнано інвалідами  5 хворих цукровим діабетом.

Померлих  від  хронічних  ускладнень  цукрового діабету не було.

Хворі на цукровий діабет забезпечуються інсулінами по програмі реімбурсації згідно Постанові КМУ  від 23.03.2016 № 239. 

За програмою заплановано на 2020 рік для забезпечення хворих на цукровий діабет м. Токмака лікарськими засобами виділити із місцевого бюджету 479675 грн., фактично освоєно 469498 грн., що становить 97,9%.

Хворі  цукровим діабетом 2 типу перебуває на «Д» обліку у сімейних лікарів.

Таблетовані  препарати  видаються  дільничними  лікарями за програмою «Доступні ліки».

 

 

Про хід виконання програми  забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання-нецукровий діабет лікарськими засобами по м. Токмаку на 2020 рік.

 На «Д» обліку у ендокринолога КП «Токмацька БЛІЛ» ТМР на 01.01.2021 перебуває 5 пацієнтів з орфанними захворюваннями (нецукровий діабет).

На протязі 2020 року всі пацієнти були забезпеченні на 100% лікарськими препаратами (десмопресин, уропрес, мінірин), на суму 50000 грн. за рік, що складає 100%

 

 

 

Про хід виконання програми  забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування за рецептами лікарів окремим групам населення та за певними категоріями захворювань по м. Токмаку на 2020 рік.

У зв’язку наявністю соціально незахищених громадян, які потребують невідкладного забезпечення пільговими лікарськими засобами, від яких залежить  не  лише    збереження

здоров’я, але часто і життя виконання даної програми знаходиться під контролем адміністрації лікарні.

Пільговий відпуск лікарських засобів при амбулаторному лікуванні за рецептами лікарів окремих груп населення по м. Токмаку за 2020 рік склав:

-          Воїнам – інтернаціоналістам (УБД, АТО) виписан 5 рецептів на суму 735 грн.,

-          Онкологічним хворим - 104 рец. на суму 41856 грн.,

-          Хворим епілепсією – 299 рец. на суму 106373 грн.,

-          Психічним хворим – 34 рец. на суму 4331 грн.,

-          Хворим шизофренією – 263 рец. на суму 41618грн.,

-          Інваліди 1-2 групи (50%) – 21 рец. на суму 6415 ргн..

-          Міастенія – 6 рец. на суму 4411 грн.

-          Гіпотеріоз – 7 рец. на суму 654 грн..

-          Інваліди дитинства – 7 рец. на суму 1430 грн..

Для забезпечення жителів м. Токмака лікарськими засобами Програмою виділено 182944 грн. з місцевого бюджету.

 

 

 

Директор                                                              Віталій ПАСЄВІН