Друк

ЗВІТ ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ОТРИМАННЯ МІКРОГРАНТІВ НА ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ БУДИНКІВ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ПО М. ТОКМАК ЗАПОРІЗЬ

Україна

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 __________________   сесія     __________   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

____________________  2019 р.                                                                     № ____

 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак Запорізької області»

 

            Керуючись пп. 7 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслухавши звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак Запорізької області», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак Запорізької області» (додається ).

           

2. Управлінню комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

 

            3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

   Міський голова                                                                                        Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

                                                    Додаток

                                                                                                 до рішення сесії міської ради

                                                                                                  від     _________   р. № ____

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак Запорізької області», затвердженого рішенням сесії Токмацької міської ради від  31.01.2017року № 10.

 

Виконавець: група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

Розробник: управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: Сприяння збільшення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак, як ефективного власника житла, проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що забезпечать дотримання санітарних норм і правил, а також забезпечать якість виконання робіт з управління багатоквартирними будинками за умови залучення співфінансування робіт зі сторони мешканців в разі виділення коштів з місцевого бюджету. Встановлення чіткого порядку проведення конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Строк виконання заходів з відстеження: 18-26 листопада 2019 року.

 

Тип відстеження: періодичне відстеження

 

Метод одержання результатів: отримання статистичних даних за результатами проведення конкурсу.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних: Відстеження результативності цього регуляторного акта  мало здійснюватись шляхом аналізу інформації, отриманої від відділів виконавчого комітету Токмацької міської ради.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

В зв’язку з не проведенням конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків по м. Токмак в 2018-2019 р.р. відсутня можливість визначення кількісних та якісних показників результативності  даного акту.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

             Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017р. №732 «Про надання статусу депресивної території м. Токмаку Запорізької області у 2017 році» за результатами проведення у 2016 році відповідно до статті 10 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного м. Токмак надано статус депресивної території.

Згідно діючого законодавства, розподіл коштів місцевого бюджету на проведення будь яких робіт (заходів) в м. Токмак здійснюється безпосередньо депутатами міської ради, та затверджується рішенням сесії. На жаль, в зв’язку з обмеженістю асигнувань міського бюджету, відповідно затверджених бюджетних Програм по м. Токмак в продовж 2018-2019 року,  коштів  на проведення Конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак Запорізької області» не виділено.

 

Висновок:

В зв’язку з тим, що асигнувань на проведення Конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак Запорізької області не виділялось визначити рівень досягнення визначених цілей не є можливим. Отже на даний час відсутня необхідність у перегляді і внесенні змін та доповнень до регуляторного акту відповідно до змін діючого законодавства.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Ігор  КОТЕЛЕВСЬКИЙ