Друк

ПРО ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ТОКМАК ДО ПЕРЕЛІКІВ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                              сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

28 листопада 2019 р.                                                                  №

 

Про звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації»

 

            Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт управління комунальної власності Токмацької міської ради про відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації» (додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

 

Міський голова                                                                                               Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

Додаток до рішення Токмацької міської ради

від 28 листопада 2019  р. №

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від  22.11.2018  № 4

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Токмацької міської ради від  22.11.2018 р. № 4 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято відповідно до частини сьомої статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», який визначає процедуру подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації.
4. Строк виконання заходів з відстеження

Жовтень 2019 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Основним методом з відстеження результативності регуляторного акта є статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акта:

-  аналіз поданих заяв від потенційних покупців про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними критеріями оцінки результативності є:

- кількість поданих заяв від потенційних покупців про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації;

- кількість прийнятих міською радою рішень про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначних цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що даний регуляторний акт встановив єдину процедуру подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації.

На підставі відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від  22.11.2018 р. № 4 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації» можна зробити висновок, що в цілому цей регуляторний акт відповідає законодавству України та вимогам сучасності. Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, він не потребує змін чи доповнень.

Соціально-економічні наслідки дії акта є позитивними.

 

Міський голова                                                                                                Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ