Друк

ПРО ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ОРЕНДАРЮ ЗГОДИ НА ЗДІЙСНЕННЯ НЕВІД’ЄМНИХ ПОЛІПШЕНЬ ОРЕНДОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ТОКМАК»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                              сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

28 листопада 2019 р.                                                                  №

 

Про звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак»

 

            Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт управління комунальної власності Токмацької міської ради про відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак» (додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

 

Міський голова                                                                                               Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

Проект внесений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення Токмацької міської ради

від 28 листопада 2019  р. №

 

 

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від  22.11.2018  № 3

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Токмацької міської ради від  22.11.2018 р. № 3 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято на виконання частини 1 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», відповідно до якої приватизація об’єктів комунальної власності, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на аукціоні або шляхом викупу, якщо виконуються умови, передбачені частиною другою цієї статті. Так частиною 2 вказаної статті передбачено, що орендар одержує право на викуп орендованого майна  за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов: орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна; орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу; невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди; здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб’єктом оціночної діяльності; орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати; договір оренди є чинним на момент приватизації.
4. Строк виконання заходів з відстеження

Жовтень 2019 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Основним методом з відстеження результативності регуляторного акта є статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акта:

-  аналіз поданих заяв від орендарів для надання дозволів на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними критеріями оцінки результативності є:

- кількість поданих заяв для надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень;

- кількість прийнятих міською радою рішень про надання згоди на здійснення поліпшень в орендованому майні.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначних цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що даний регуляторний акт встановив єдиний порядок визначення процедури надання орендарям згоди Токмацькою міською радою на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак.

На підставі відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від  22.11.2018 р. № 3 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак» можна зробити висновок, що в цілому цей регуляторний акт відповідає законодавству України та вимогам сучасності. Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, він не потребує змін чи доповнень.

Соціально-економічні наслідки дії акта є позитивними.

 

Міський голова                                                                                                Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ