Друк

ПРО ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСНИЙ ВІДБІР СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                              сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

28 листопада 2019 р.                                                                                           №

 

Про звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності»

 

            Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт управління комунальної власності Токмацької міської ради про відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності» (додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

 

Міський голова                                                                                               Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

Додаток до рішення Токмацької міської ради

від 28 листопада 2019  р. №

 

 

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від  22.11.2018  № 14

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Токмацької міської ради від  22.11.2018 р. № 14 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято на виконання Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». В частині 2 статі 10 Закону зазначено, що якщо  законодавством  передбачена обов'язковість   проведення   незалежної   оцінки   майна,  органи  місцевого  самоврядування  виступають замовниками   проведення   такої  оцінки  майна  шляхом  укладання договорів  з  суб'єктами   оціночної   діяльності   -   суб'єктами господарювання,  визначеними  на  конкурсних  засадах  у  порядку, встановленому законодавством. Відповідно  до частини 3 статті 19 Закону України «Про оцінку земель» експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки  земель також відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні»,  який передбачає визначення суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання на конкурентних засадах.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Жовтень 2019 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Основним методом з відстеження результативності регуляторного акта є статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акта:

-  аналіз проведених  конкурсів з процедури відбору суб'єктів оціночної діяльності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними критеріями оцінки результативності є:

- кількість проведених конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності;

- кількість поданих заяв конкурсантами на участь у конкурсах відбору суб'єктів оціночної діяльності.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначних цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що даний регуляторний акт встановив єдиний порядок щодо визначення процедури відбору суб'єктів оціночної діяльності, у випадках коли органи місцевого самоврядування територіальної громади міста Токмак виступають замовниками незалежних оцінок комунального майна та експертних грошових оцінок земельних ділянок у випадках, визначених законодавством.

На підставі відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від  22.11.2018 р. № 14 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності» можна зробити висновок, що в цілому цей регуляторний акт відповідає законодавству України та вимогам сучасності. Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, він не потребує змін чи доповнень.

Соціально-економічні наслідки дії акта є позитивними.

 

Міський голова                                                                                                Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ