Друк

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. ТОКМАКА НА 2020 РІК

                                         

     УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

    сесія                                            скликання

 

           Р І Ш ЕН Н Я          ПРОЄКТ

            2019р                                                                                                   

 

 

 

Про затвердження Програми соціально - економічного

та культурного розвитку та  основні показники

економічного і соціального розвитку м. Токмака на 2020 рік

 

  Відповідно до ст. 25, п. 22  ч.1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 11 Закону України „ Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмака,  Токмацька міська рада

  ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму соціально – економічного та культурного розвитку  та основні показники економічного і соціального розвитку м. Токмака на 2020 рік

 (додаток 1,2).

2. Доручити  виконавчому комітету Токмацької  міської  ради спрямувати зусилля відділів, управлінь та інших структурних підрозділів органів виконавчої влади на реалізацію основних завдань Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2020 рік, зосередивши увагу на реалізації конкретних заходів, спрямованих на забезпечення у 2020 році структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання, розв’язання соціальних проблем та підвищення добробуту населення.

  3. Виконкому міської ради щопівроку подавати Токмацькій міській раді інформацію про стан виконання Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2020 рік.

  4. Контроль за виконанням Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2020 рік покласти на постійну комісію Токмацької міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                                                                 Ігор    КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Затверджено

                                                                               рішенням    Токмацької  міської    ради

                                                                                від              11.2019 р.       №

   

                                                                       ЗМІСТ

 

 

Стор.

I Вступ

3

II.Аналіз виконання економічного і соціального розвитку м.Токмак

 за  2019 рік

4

1. Основні тенденції соціально економічного розвитку м. Токмак

 

2. Головні проблеми розвитку економіки й соціальної сфери

24

III. Цілі й пріоритети економічного і соціального розвитку на 2020 рік

25

IV. Шляхи Пов’язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей

27

1.Розвиток реального сектору економіки

 

1)Промисловий комплекс

28

2)Розвиток ринкової інфраструктури

 

29

3) Енергозбереження та енергоефективність

29

4)Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність(іноземні інвестиції).          

29

4.1) Капітальні інвестиції.

 

29

 5) Регуляторна політика та розвиток підприємництва

30

2. Соціальна сфера

 

1)      Зайнятість населення та ринок праці

30

2)      Грошові доходи населення

31

3)Соціальне забезпечення

32

    4) Охорона праці

33

    5) Житлово комунальне господарство

34

3. Гуманітарна сфера

 

1)      Охорона здоров’я

34

2) Освіта.

35

3) Підтримка сім’ї, молоді та дітей

35

4)Розвиток фізичної культури

35

3)      Розвиток культури

36

4. Охорона навколишнього природного середовища

36

5.Ефективне управління у сфері регіонального розвитку

 

1)      Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат

37

6 .Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист населення.

37

V. Додаток 1. Основні показники економічного і соціального розвитку м. Токмак  на 2019 рік

 

Додаток 2. Перелік  місцевих цільових програм

 

 

 

                                                                                      

                                                                                       

 

                                                           

                                                      

 

 

I. Вступ

 

Програма соціально-економічного та культурного  розвитку  м. Токмака  на 2020 рік (далі Програма) розроблена відповідно до ст.143 Конституції України, розпорядження голови облдержадміністрації від  05.09.2019 № 431 «Про організацію розробки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2020 рік».

При розробці Програми враховано:

стратегічні напрями, оперативні цілі та завдання, визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385);

 Стратегію регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 25.02.2016 № 1) та План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 01.03.2018 № 55);

прогноз економічного і соціального розвитку України на               2020-2022 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555;

 Стратегічний план розвитку міста Токмака       Запорізької області на період 2018-2036 роки (рішення міської ради від 22.02.2018р. № 13).

Програма розроблена на основі пропозицій управлінь та відділів виконавчого комітету Токмацької  міської ради, базується на комплексі галузевих прогнозів підприємств міста з використанням аналітичних матеріалів та статистичних даних щодо розвитку міста за  2018 –2019 роки та прогнозних тенденцій на 2020 рік, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів з урахуванням фінансових можливостей. В ній вказані першочергові заходи, які необхідно реалізувати у 2020 році  для досягнення поставленої мети.

Програма реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування, міської ради та громадських організацій.

Завдання і заходи, передбачені Програмою, відображені в Стратегічному плані розвитку міста Токмака         Запорізької області на період 2018-2036 роки та міських цільових програмах по кожному напрямку.

У разі потреби, в процесі виконання Програми, за пропозиціями виконавчих органів ради та при уточненні бюджету м. Токмак на 2020 рік, можуть вноситися зміни та доповнення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   Аналіз економічного та соціального розвитку м. Токмака за 9 місяців 2019 року.

  1. Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста Токмак

 

Промисловість

 

Промисловими підприємствами  міста за 8 місяців поточного року було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 140,9 млн. грн., що на 31,2 % менше проти  відповідного періоду минулого року. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу населення склав 4576,2 грн.

До кінця року очікується реалізувати промислової продукції на 229,4 млн. грн., що складе 74,7% до минулого року.

У 2020 році обсяг реалізації промислової продукції  планується  збільшити   на  5,0 %, та досягти  240,9 млн.грн , в основному через збільшення  обсягів реалізації в галузях  виробництва харчових продуктів та оброблення металу і машинобудування.

                         Економіка міста представлена наступним спектром галузей матеріального виробництва, а саме: металургія  та оброблення металу, машинобудування, харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів.

До галузі машинобудування та металообробки належать підприємства: ТОВ „Токмацький Ковальсько-штампувальний завод”, ТДВ “Токмацький Завод  „Прогрес”.

        До галузі харчової промисловості належать два підприємства: ТОВ „Перлина Запоріжжя”, ТОВ „Хліб Токмака.

ТОВ Ковальсько - штампувальний завод  є спеціалізованим підприємством для забезпечення сталевими штампованими заготовками підприємств автомобільного та сільськогосподарського машинобудування,вагонобудівних,гірничошахтних та інших підприємств.

Основна група ковальсько-штампувального обладнання представлена ​​технологічними лініями: на базі кривошипних гарячештамповочних 630, 1600, 2500, 4000 і 6300 т.с. пресів і горизонтально-кувальних машин - 800 і 1250 т.с..

Середньоспискова  чисельністю працюючих 312 осіб,( в порівнянні з в.п. минулого року зменшилась 10,6% - 37 осіб).

 Середньомісячна заробітна плата у 1 півріччі п. р. складає 5544,0 грн. Підприємство вчасно сплачує платежі до бюджетів,заробітну плату та на звітну дату  всі працівники в основному працюють повний робочий тиждень.

      Обсяг випуску промислової продукції в порівняних цінах за 9 місяців 2019 року склав 113905,0 тис.грн.,що  на 13,2% менше  проти  в.п. минулого року.

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах за 9 місяців 2019 року склав 142005,0 тис.грн., що на 4,0% більше проти в.п. минулого року, до кінця року планується здійснити  реалізацію на  189334,0 тис.грн. Обсяг експорту товарів за 9 місяців 2019 року склав 8378,0 тис. грн., до кінця року планується 11171,0 тис.грн.

ТОВ «Токмацький Ковальсько штампувальним заводом» за 1 півріччя  2019 виготовлено  1650 тис.тн. штамповок.

            З метою оновлення номенклатури випускаємої продукції з початку  2019р. були освоєні 6 нових  найменувань поковок, витрати на реалізацію заходу склали 295,0тис.грн. та здійснені за рахунок коштів підприємства.

В 2020 році підприємство планує також освоїти 10 нових  найменувань поковок за рахунок коштів підприємства в сумі 468,0 тис. грн. Обсяг випуску промислової продукції в 2020 році планується збільшити на 5,0% в порівнянні з очікуваним виконанням за 2019 рік.

ТДВ Токмацький завод «Прогрес», віднесений до другої групи заводів машинобудування, спеціалізується на виготовленні металевих конструкцій  для трансформаторної промисловості України та інших країн, сільськогосподарської техніки та виконанні складально-зварювальних робіт, робіт з обробки металу різної складності(КВЕД.25.99).

Всі вироби та металоконструкції оброблюються металевим піском і покриваються високоякісними емалевими фарбами виробництва CHING Германія, що надає можливість використовувати їх в складних кліматичних умовах. 

Підприємство має виробничу базу для виготовлення металоконструкцій до 6 класу складності. 

ТДВ "Токмацький завод "Прогрес" сертифікований у міжнародній системі сертифікації SIC та отримав сертифікати №SIC.MS.057.ISO9001.136, №SIC.MS.057.ISO14001.137, №SIC.MS.057.OHSAS18001.138, №SIC.MS.057.SА8001.139, від 02.03.2017р. до 01.03.2020р.

 Середньоспискова чисельність  працівників станом на 01.07.2019 – 29 осіб та збільшилась проти в.п. минулого року на 1 особу. Підприємство  також працює з замовленнями фізичних осіб. ТДВ «Токмацький завод Прогрес» виготовлено 26 тн. виробів та металоконструкцій,що складає 100,0% до в.п. минулого року.

           На теперішній час  у підприємства відсутній достатній обсяг замовлень на вироблення продукції та  існують фінансові обмеження.  

ТОВ «Перлина Запоріжжя» займається вирощуванням та глибокою переробкою овочів та фруктів.  Середньоспискова чисельність працюючих 53  особи.  Використання передових аграрних методик та сучасного обладнання дозволяє випускати плодоовочеві консерви найвищої якості.

Впроваджена система управління безпечністю харчових продуктів стосовно консервної продукції, що відповідає вимогам НАССР ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» Сертифікат UA.MQ.042 CУБХП 71-15 від 21. 07. 2015р.

            За 9 місяців 2019 року обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах  склав 25067,1 тис. грн., що на 15,9% більше проти в. п. минулого року.

Середньомісячна заробітна плата за 1 півріччі п.р. складає 3246,0 грн. Підприємство вчасно сплачує платежі до бюджетів та заробітну плату.

Продукція має великий попит як в Україні, так і в країнах близького зарубіжжя та реалізується через роздрібну торгівельну мережу. 

ТОВ «Хліб Токмака» - середньоспискова чисельність 86 працівників. Потужність 3,0 тис. тонн за рік  хлібобулочних виробів. За 1 півріччя 2019 року виготовлено 415 тонн. хлібобулочних виробів.,що на 17,0% більше проти в.п. минулого року.

 На підприємстві впроваджена система управління безпечністю харчових продуктів від 14.07.2016р Сертифікат UA.MQ.042 CУБХП 85-16 стосовно борошна пшеничного,хліба та хлібобулочних виробів 10.61.21:10.71.11

Підприємством виготовляється близько 15 видів хлібобулочних виробів.

Хлібобулочними виробами населення міста забезпечено в повному обсязі. У місті реалізацію своєї продукції здійснюють ПАТ Запорізький хлібозавод №3, ПАТ Бердянський хлібозавод, ПАТ Оріхівський хлібокомбінат, Мелітопольський  хлібокомбінат, та інші. Також здійснюється  випікання хліба вдома.

Через  нестабільність у промисловому комплексі виникає  перерозподіл та витік  людських ресурсів, кваліфікованих кадрів.

Капітальні інвестиції

За оцінкою за 6 міс поточного року підприємствами та організаціями усіх форм власності м. Токмака    освоєно інвестицій в основний капітал в обсязі 77,7  млн. грн.,що  складає 23,4% від показника в. п. минулого року.    

За підсумками роботи в 2019 року планується освоїти  інвестицій в сумі 148,7 млн.грн., що менше проти минулого 2018 року на 84,8%.

Таке зменшення виникло через відсутність значних вкладень капітальних інвестицій як  в 2017-2018 роках, які  відбулися за рахунок  реалізації  компанією ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» проекту - будівництво сонячної електростанції потужністю 50 МВт та II пускового комплексу сонячної електростанції ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» .

               В 2020 році обсяг інвестицій в основний капітал планується отримати в обсязі 219,6 млн. грн.

            Прогнозні показники за 2019 рік та на 2020 рік  можуть бути відкориговані при надходженні  статистичних даних, які на час формування проекту програми відсутні.

Основним джерелом наповнювання будуть   кошти залучених інвесторів, підприємств, індивідуальних забудовників,  та у разі фінансування кошти обласного екологічного фонду.

Запланований обсяг капітальних інвестицій планується отримати за рахунок впровадження наступних проектів:

будівництво  теплоелектростанції на біопаливі (пресоване лушпиння соняшника) з встановленою електричною потужністю 8,6 МВт. Вказана теплоелектростанція буде здатна стабільно виробляти та постачати в електромережу біля 50 млн. кВт*годин на рік електричної енергії та повністю або більшою мірою забезпечувати потреби міста Токмака у тепловій енергії, що в середньому складає 28 тис. Гкал за опалювальний сезон, за ціною нижче собівартості виробництва тепла із використанням природного газу. За найпростішими розрахунками 28 тис. Гкал. відповідає газозаміщенню на рівні 3,5-3,8 млн. кубічних метрів природного газу за той же період; Станом на 01.09.2019 року освоєно капітальних інвестицій в сумі близько 67 373,0  тис.грн., до кінця року обсяг складе близько  121 271,4 тис. грн. В 2020 році планується освоїти ще близько 188 644,4 тис. грн.

Введення  в експлуатацію даного об’єкта планується в 1 півріччі 2020 року.

- ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» планує ввести в 2020 році в експлуатацію  Сонячну електростанцію 10 ПК встановленою потужністю 7 МВт.

- Планується розпочати  будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» проектною потужністю 50 мВт. Вартість введення в експлуатацію І черги фотоелектричної системи  потужністю 2 мВт становить 82,5 млн. грн., за кошти місцевого бюджету розроблено проектно-кошторисну документацію по об’єкту "Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області."

       - У 2019 році розроблено  21 проект з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста на загальну суму 703,1 тис. грн. загальною кошторисною вартість близько 20 млн. грн., їх пропонується фінансувати у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету.

  В 1 півріччі 2019 року  введено в експлуатацію 838,0 кв. м житла.

Розвиток житлового будівництва в 2020 році планується за рахунок   індивідуальних забудовників .

Залучення іноземних інвестицій та стан інвестиційної діяльності

Інформація щодо обсягу іноземних  інвестицій, які надійшли в економіку міста Токмак протягом  2018 року відсутня. Дані не оприлюднюється з метою забезпечення вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Загальний обсяг іноземних  інвестицій, залучений в економіку міста Токмак   станом на 01.01.2019 року складає 0,129 млн. дол. США.

Надійшло  інвестицій протягом 1 півріччя 2019 року 0,0074 млн. дол. США. Станом  на 01.07.2019 року загальний обсяг іноземних  інвестицій, залучений в економіку міста Токмак  склав  0,136 млн. дол. США. Очікується що обсяг іноземних інвестицій  до кінця поточного року залишиться без змін.

Проведено аналіз залучення інвестицій. Підприємствам міста розіслані листи щодо їх перспектив залучення іноземних інвестицій до кінця 2019 та 2020 років. Пропозиції від підприємств не надійшли.

         Прогноз надходжень прямих іноземних інвестицій на 2020 рік не має можливості здійснити через конфіденційність такої інформації.

Пріоритетними галузями для залучення інвестицій є: машинобудування та металообробка, житлово - комунальна, харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів, легка промисловість (виробництво одягу та ін.). Перспективним напрямом промисловості є розвиток інноваційноємних виробництв.

У січні 2019 року були підготовлені та надані на розгляд конкурсної комісії Асоціації «Енергоефективні міста України» заявки на отримання фінансування за кошти гранту в рамках проекту «Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях», що фінансується з коштів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) від імені Уряду Німеччини. Результат не примусив себе чекати довго і вже на початку березня було отримано відповіді.

Згідно до рішення конкурсної комісії, обидві заявки міста Токмак на фінансування виготовлення енергопаспортів та проведення повних енергоаудитів для ДНЗ № 21 «Барвінок» та ДНЗ № 23 «Вербиченька» за рахунок грантових коштів із спів фінансуванням з боку міста на рівні 30% - були схвалені.

Строк закінчення виконання послуг із проведення енергоаудитів будівель бюджетної сфери – 01.11.2019 року.

Також між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Токмацької міської радою в рамках проекту міжнародної технічної допомоги № 16.1800.8-001.00 «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО» ініціативи інфраструктурної програми для України (ІІПУ) укладено Угоду про співпрацю. У межах виконання даної Угоди відбуваються заходи з реконструкції/ремонту комунального закладу комбінованого типу №8 «Метелик», а саме реконструкція вхідних груп, часткова заміна вікон та дверей, ремонт туалетів, утеплення фасадів, ремонт даху. Строк закінчення робіт – 30.09.2019 року.

У рамках проекту «Енергоефективність у громадах ІІ» підготовлено та надано на розгляд експертам три заявки на отримання грантового фінансування, а саме «Реконструкція будівлі музичної школи, за адресою: вул. Дружби, 246 м. Токмак Запорізької області», «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 21 «Барвінок» з використанням енергозберігаючих технологій, за адресою вул. Шевченка, 44 м. Токмак, Запорізької області», «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 по вул. Пролетарська,7 м. Токмак Запорізької області».

Відповідь за поданими заявками очікується вже наступного 2020 року.

Підготовлена та надана на розгляд заявка на отримання грантового фінансування проекту «Модернізація та заміна вуличного освітлення на енергоефективне та енергозберігаюче» від корпорації НЕФКО.

Відповідь очікується також у 2020 році.

У місті Токмак триває реалізація мікропроектів в рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ V», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW. На даний час  місцева Програма «Забезпечення житлом учасників АТО та громадян  вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак на 2015-2020 роки», метою якої  є забезпечення житлом учасників АТО та громадян  вимушено переселених із зони АТО в   м. Токмак шляхом  удосконалення  існуючого  та  запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму підтримки будівництва (придбання) доступного житла. Програма передбачає захід:

- «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Революційна,55к м. Токмак, Запорізької області» - передбачає виконання основних будівельних робот по будівлі та облаштування під житло 51 квартири для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Токмацької міської ради в списках першочергового отримання житла, забезпечити житлом. Прогнозна кількість місць для проживання – 60.

Вартість мікропроекту:  «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Революційна,55к м. Токмак, Запорізької області» складає 480,0 тис. євро.

Станом на звітну дату виконані основні будівельні роботи по будівлі та облаштовано під житло 1 під’їзд (18 квартир), який готується до вводу в експлуатацію для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Токмацької міської ради в списках першочергового отримання житла.

Крім того, в травні 2019 року укладено чотирьохсторонній Меморандум з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) про співпрацю за субпроектом   «Створення житлових умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло-квартири)/KfW в рамках реалізації Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI», в рамках якого планується  облаштування під житло ІІ під’їзду будівлі по вулиці Центральній 55к.

-« Покращення умов надання послуг шкільної освіти для громади м. Токмак. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗОШ № 1, навчання громади.  Токмацький район, Запорізька область / KfW.». Кількість отримувачів користі від впровадження проекту – 780 чол. Вартість мікропроекту  складає 200,0 тис. євро.

Головні завдання – термомодернізація, реконструкція будівлі школи ( заміна дерев’яних  віконних та дверних блоків на металопластикові, ремонт між панельних швів, ремонт санітарних кімнат.)

Міжнародна організація (або іноземна держава), яка є донором допомоги – Український фонд соціальних інвестицій.

Термін виконання – 2020 рік.

Будівництво  теплоелектростанції на біопаливі (пресоване лушпиння соняшника) з встановленою електричною потужністю 8,6 МВт. Вказана теплоелектростанція буде здатна стабільно виробляти та постачати в електромережу біля 50 млн. кВт*годин на рік електричної енергії та повністю або більшою мірою забезпечувати потреби міста Токмака у тепловій енергії, що в середньому складає 28 тис. Гкал за опалювальний сезон, за ціною нижче собівартості виробництва тепла із використанням природного газу. За найпростішими розрахунками 28 тис. Гкал відповідає газозаміщенню на рівні 3,5-3,8 млн. кубічних метрів природного газу за той же період. Після введення в дію будуть створені робочі місця (до 80 робітників), збільшаться надходження до міського бюджету міста Токмака, в тому числі від екологічного податку, сплати податку на доходи фізичних осіб, орендної плати за землю. Окрім цього в місті з’явиться можливість отримання гарячої води з альтернативного джерела енергії для забезпечення потреб міста гарячим водопостачанням та опаленням житлових будинків, об’єктів соціальної сфери (дитячі садки, школи, інші учбові заклади), підприємств, установ та організацій міста. Наявність альтернативного джерела енергії створить конкуренцію «дорогому» природному газу та дасть змогу знизити вартість послуги з опалення, створити нову послугу з «гарячого водопостачання» та позбутись залежності міста Токмака від постачання природного газу для опалення. Станом на 01.09.2019 року освоєно капітальних інвестицій в сумі близько 67 373,0  тис.грн., до кінця року обсяг складе близько  121 271,4 тис. грн. В 2020 році планується освоїти ще близько 188 644,4 тис. грн.Введення  в експлуатацію даного об’єкта планується в 1 півріччі 2020 року.

Продовжено участь міста Токмак у новій ініціативі Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», в рамках якого підготовлено «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року», який схвалено експертами Світового Банку. У першому півріччі 2019 року підготовлено та надано перший звіт по виконанню «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року», який також було схвалено та затверджено експертами. Участь у ініціативі – це можливість додатково залучати кошти та долучатися до грантових проектів та пропозицій.

Токмацька міська рада планує впровадити на території міста Токмак Запорізької області проект «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» проектною потужністю 50 мВт..

Вартість введення в експлуатацію І черги фотоелектричної системи  потужністю 2 мВт становить 82,5 млн. грн., за кошти місцевого бюджету у розроблено проектно-кошторисну документацію по обєкту "Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області."

Показники фонду оплати праці

Середньооблікова кількість штатних працівників в 1 півріччя 2019 року   зменшилась проти в.п. минулого року на 19,7 % та склала 3288 осіб.

Зменшилася чисельність на підприємствах ТОВ «Токмацький Ковальсько штампувальний завод», ТОВ «Перлина Запоріжжя»,проведено   зміни підпорядкованості установ.

Рівень середньомісячної заробітної плати одного найманого працівника у м. Токмак у 1 півріччі 2019 року становив 7146,29 гривень, що  19,5% більше проти в. п. минулого року, але складає  71,3% до середньо обласного показника. Існує не тільки значне, але й стійке відставання міста за цим показником .

        Фонд оплати праці за 6 місяців 2019 року  штатних працівників без урахування  малих підприємств,  склав 140982,0тис. грн, що  менше    проти в.п. минулого року на 4,1 %.

            У 2019 році  очікується  отримати фонд заробітної плати в обсязі 308194,9 млн.грн, що  меньше минулого року на 5,3%. Середньомісячна заробітна плата очікується до кінця року в сумі 7782,7 грн., середньоспискова чисельність штатних працівників складе 3300 осіб.

       В  2020 році прогнозується збільшення ФОП на   10,0 % який складе  338 475,7 тис.. грн. ,середньомісячна заробітна плата  збільшиться на 9,0 % та складе  8483,1  грн. Середньоспискова чисельність штатних працівників прогнозується збільшити на 1,0% що   складе 3325 осіб.

 ФОП малих  та середніх підприємств прогнозується відповідно  на рівні 66,4  млн.грн. та 57,2 млн.грн. та відповідно збільшиться в порівнянні з очікуваним  у 2019 році на 12,0%.

Трудові ресурси та  демографічна ситуація

Станом на 01.09.2019 року за оцінкою чисельність наявного населення у м. Токмаку складає 30,720 тис. осіб  та останні роки відстежується тенденція до зменшення. На протязі 2019 року зменшення склало 1,0% (близько 296 осіб). Природне скорочення склало 313 осіб. Одним із чинників скорочення є міграційний процес,природне скорочення. Близько 35,4% від наявного населення складають люди пенсійного віку.

            За підсумками 1 півріччя 2019 року середньооблікова кількість  робітників і службовців –  складає    3228  осіб, що менше проти в.п минулого року на 21,0%.  За останніми статистичними даними чисельність найманих працівників малих  та середніх підприємств  складає 1879 осіб.,що на  30,5 % більше проти в.п. минулого року.

            Середньоблікова кількість штатних працівників по місту до кінця 2019 року складе  3,300 тис.осіб, на малих та середніх підприємствах залишиться на рівні 2018 року та складе 1879 осіб.

В 2020 році середньоспискова чисельність штатних працівників прогнозується на  рівні 3325 осіб.,що на 1,0% більше в порівнянні з очікуваним 2018 року.

       З метою покращення ситуації на ринку праці працевлаштовано за направленням центру зайнятості 32 чол., направлено на навчання новим професіям 35 чол., взяли участь у громадських та тимчасових роботах 248 чол.

Постійно оновлюється банк даних вакансій для працевлаштування безробітних. На жаль, станом на 01.07.19р ситуація на зареєстрованому ринку праці така, що  число претендентів на 1 вакансію 14 осіб.           

У міському центрі зайнятості станом на 01.07.19р. перебували на обліку 967 жителі міста.,що на 14,5% менше проти в. п. минулого року.

Торгівля

Загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля по м. Токмак за 1 півріччя 2019 року склав 185,3  млн. грн., що на 14,8% більше проти в.п. минулого року. Обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі в розрахунку на одну особу 6016,6 грн.

За підсумками 2019 року очікується отримати товарообіг в сумі 370,6 млн. грн., що складе 106,4% до показника 2018 року та 105,6% до Програмного завдання.

В 2020 році обсяг роздрібного товарообігу підприємств основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля збільшиться на 10,0% та складе 407,7 млн. грн. Збільшення товарообігу планується за рахунок відкриття нових торгових точок.

            В місті функціонують супермаркети «АТБ» та «Економ Плюс» «33 кв.м», міні-маркет «Економ-плюс», ряд магазинів розширили торгівельну площу та відповідно асортимент товарів.

В 2019 році введено в експлуатацію:

  - Торгівельний комплекс за адресою: м. Токмак,  вул. Центральна, 46а, площею 636,0 м2;

- Магазин продовольчих товарів та непродовольчих товарів  за адресою: м. Токмак, вул. Ковальська, буд. 31/127, площею 276,3 м2;

- Торгівельно – розважальний комплекс ,за адресою: м. Токмак, вул. Гоголя, 69, площею 109,5 м2;

Функціонують 2 ринки загальною площею 12,008 тис.кв.м. на яких здійснюється торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, 2213 торгових місць. За рахунок реконструкції на ринках міста, дещо збільшена кількість торгових місць, упорядкована торгівля по групах, здійснено розмежування  по торговельних зонах.

З метою упорядкування торгівлі біля центрального ринку та в мікрорайоні міста «Ахрамєєвка» частина території закріплена за КП «Міський ринок» ТМР для торгівлі сезонними овочами та фруктами на 20 торгових місць. Біля центрального ринку закріплена територія для розміщення торгових точок для місцевих виробників ;

Для реалізації плодоовочевої продукції фермерами та населенням надаються торговельні міста на ринках міста ,  5 об’єктів дрібнороздрібної торгівлі плодоовочевою продукцією розміщаються  в мікрорайонах міста.

          З метою запобігання безпідставного  зростання цін та виникнення ажіотажного попиту на окремі групи товару проводиться щотижневий моніторинг цін на основні продукти харчування.

 

Охорона природи

В місті Токмак затверджена та діє «Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів  та забезпечення екологічної безпеки міста Токмак на 2019-2021 роки» затверджена рішенням сесії міської ради від 13.12.18р. № 6 «Про затвердження та внесення змін до Програм, які фінансуються у 2019 році».

В рамкам вище зазначеної програми заплановані заходи:

- придбання багаторічних насаджень з подальшою реконструкцією існуючих зелених зон міста; 

-   реконструкція споруд для збирання та очищення вод поверхневого стоку.

Фінансування заходів Програми передбачається з таких джерел :

1. кошти державного, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища; 

2. кошти місцевого бюджету;

3. кошти інвесторів;

4. власні кошти підприємств.

Джерелами  формування спеціального фонду місцевого бюджету є:

- екологічний податок;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності.

Основні джерела забруднення атмосферного повітря – промислові підприємства та автотранспорт.

В зв’язку із зменшенням об’ємів виробництва підприємствами м. Токмак  викиди шкідливих речовин в повітря значно скоротились.

Основні підприємства – забруднювачі навколишнього середовища   стаціонарними джерелами:

-   ТОВ “Токмацький ковальсько-штампувальний завод”;

-   ТОВ “Перлина -Запоріжжя”;

-   ТОВ “Хліб Токмака”;

Всі підприємства – забруднювачі мають дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до яких розроблені заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Токмацький міжрайонний відділ Державна Установа "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" проведено 158 дослідження атмосферного повітря, перевищень встановлених нормативів гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря не зафіксовано.

Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря на території міста не зареєстровані.           

Залишок коштів на початок 2019 року склав 85,3 тис. грн.

Заплановані надходження на 2019 рік склали 114,0 тис. грн.    

На 2019 рік затверджені кошти для виконання природоохоронних заходів у сумі  199,3 тис. грн.

Станом на 24.09.2019р. у місцевий екологічний фонд надійшло 101,3 тис. грн.

Профінансовані з початку року наступні заходи на загальну суму 0,0 тис. грн., в тому числі:

Разом залишок станом на 24.09.2019 року склав 186,6  тис. грн.

До кінця року планується використати  передбачені на 2019 рік асигнування в повному обсязі.

На 2020 рік заплановано надходжень до місцевого екологічного фонду в розмірі 120,0 тис. грн., що становить 100 відсотків від запланованих надходжень на 2020 рік,  в тому числі:

-                     надходження екологічного податку – 120,0 тис. грн.

Заплановані надходження до місцевого екологічного фонду в розмірі 120,0 тис. грн. будуть спрямовані на:

  1. Заходи з озеленення вулиць міста Токмак (придбання багаторічних насаджень) – 120,0 тис. грн., в тому числі:

- придбання саджанців клену сріблястого  – 80 шт. x 1,5 тис. грн. = 120,0 тис. грн.;

Cуми очікуваних надходжень не є остаточними та можуть бути змінені при формуванні бюджету на 2020 рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Розвиток малого підприємництва

З метою спрямування дій органів місцевого самоврядування на створення і підтримання сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та  реалізації державної політики у сфері підприємництва розроблена та реалізується Комплексна програма розвитку малого підприємництва міста Токмака на 2019-2020 роки, яка  затверджена рішенням сесії  міської ради від 20.12.2018 р  № 6.

За статистичними даними  в  2018р.  у м. Токмаку діяло всього  121 підприємство, з яких 7 середніх та 114 малих.

За оцінкою найбільша частка кількості підприємств за розмірами (у % до загальної кількості підприємств) належала малим підприємствам (94,2%), середнім – 5,8 %.

Кількість малих підприємств складає 114 одиниць , що на 12, або 11,8% більше проти минулого року. Кількість середніх підприємств залишилося без змін.

Чисельність найманих працівників на малих  та середніх підприємствах складає 1879 осіб та збільшилась в порівнянні з минулим роком на 25,9%.

Витрати на оплату праці працівників середніх та малих підприємств склали 107,4 млн.грн. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) середніми та малими підприємствами склав 941,3 млн.грн.

Останні роки відмічається тенденція до збільшення кількості малих підприємств(2017рік-102од.,2018-114 од.)

У зв’язку з відсутністю статистичної інформації щодо класифікації  підприємств за  розмірами орієнтовно розподілено показники щодо чисельності найманих працівників та  фонду оплати праці. Після надходження фактичних статистичних даних показники в подальшому можуть коригуватися.

Чисельність найманих працівників на малих підприємствах складає 1099 осіб та збільшилася в порівняння з минулим роком на  64,3 %(430 осіб). Кількість найманих  працівників на середніх підприємствах складає 780 осіб та  збільшилась в порівняння з минулим роком на 1,1% (9 осіб.)

Витрати на оплату праці найманих працівників малих підприємств у 2018р. склали 56,9  млн. грн., що на 75,6 % більше проти 2017 року.      Середньомісячна заробітна плата  найманих працівників у малому підприємництві  у 2018 році склала   близько 4314,5 грн.

Витрати на оплату праці найманих працівників середніх  підприємств  склали 50,5  млн. грн., та збільшилися в порівнянні з в.п. минулого року на 50,3 %.    Середньомісячна заробітна плата  найманих працівників на середніх підприємствах у 2018 році склала  5395,3 грн.

   В 2019 році очікується,що  кількість малих підприємств складе 114 одиниць, фонд оплати праці очікується в обсязі 59,3 млн. грн.   Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб складе 1967 осіб, що на 12,7% більше ніж на початку року. Кількість середніх підприємств залишиться на попередньому рівні -7 одиниць, фонд оплати праці середніх підприємств  складе 51,0 млн. грн.

В 2020 році прогнозується  створити 1 мале підприємство (115од.) кількість фізичних осіб збільшити на 1,0% та досягти 1987 осіб.

            Фонд оплати праці  малих підприємств збільшиться на 12,0%  та складе 66,4 млн. грн., середніх підприємств зросте на 12,0% та досягне 57,2 млн.грн. Чисельність найманих  працівників  в 2020 році на малих підприємствах складе 1,100 тис. осіб, на середніх підприємствах - 0,781 тис. осіб, що більше очікуваного в 2019 році відповідно на 0,1%.

Внесок малого бізнесу в розвиток промисловості міста залишається стабільним, нажаль фінансова підтримка місцевими органами влади – недостатньою через обмеженість можливостей..

Обсяг надходжень податків до бюджету м. Токмака від діяльності малого та середнього підприємництва за 1півріччя 2019 року склав 2048,5 тис. грн ( що становить 39,98% від загального обсягу надходжень) , в тому числі від діяльності малих підприємств – 6733,0 тис. грн.(що становить 13,3% від загального обсягу надходжень).

У місті забезпечено систему зворотного зв’язку між владою та підприємництвом. Постійно проводиться обговорення регуляторних актів на засіданнях координаційної ради, Інтернеті та міській  бібліотеці.

Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за 9 місяців 2018 року Токмацькою міською радою та її виконавчим комітетом ухвалено вісім  регуляторних акти та розглянуто 5 звітів про повторне відстеження,

3  звіти про періодичне відстеження та внесено 5 змін до планів з регуляторної діяльності.  Кожен проект регуляторного акту після обговорення розглядався на відповідність його вимогам законодавству на засіданні постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики. Постійно проводиться обговорення регуляторних актів на засіданнях координаційної ради, Інтернеті та міській  бібліотеці.

 З метою створення доступних та зручних умов для отримання адміністративних послуг, отримання дозвільних документів, запобігання та протидії корупції в місті  діє Центр надання адміністративних послуг.

Протягом  І півріччя 2019 року надано 4163 консультацій,  надійшло 5325 звернень по адмінпослугам та 32 звернення по документам дозвільного характеру, по яких видано 4782 рішення.

Проведено 522 реєстраційні дії у сфері реєстрації бізнесу, в тому числі зареєстровано 24 юридичнІ особи            , 65 фізичних осіб - підприємців, припинено діяльність по 163 суб’єктах господарювання, проведено 207 дій щодо  державної реєстрації змін.

За І півріччя 2019 року здійснено 797 реєстраційних дій у сфері реєстрації нерухомого майна,  190 дій  державної реєстрації права власності,  522 дії по іншим речовим правам, проведено 49 змін, скасувань та інших дій.

Місто Токмак –  є учасником  першого раунду Фази впровадження програми «U-LEAD з Європою»  та уклало відповідну Декларацію про наміри щодо створення спільного ЦНАП Токмацької міської ради та Токмацької райдержадміністрацією (без ліквідації ЦНАП РДА).

Згідно із умовами участі у програмі «U-LEAD з Європою», місто Токмак та Центр надання адміністративних послуг отримають від проекту 126 одиниць нових меблів та 128 одиницями нової комп’ютерної техніки. Крім цього ЦНАП отримає програмне забезпечення «Е-документообіг «ВУЛИК», а персонал обох ЦНАПів (і міського, і районного) пройде відповідне навчання.

Усе це наше місто отримає абсолютно безкоштовно, з мінімальним спів фінансуванням із міського бюджету на рівні 11000 грн.

Завершальним кроком перед отриманням матеріально-технічної допомоги стало підписання Меморандуму про співробітництво, що відбулося 5 березня 2019 року у місті Київ, участь у якому взяли 400 учасників, включно з представниками 210 громад-партнерів Програми U-LEAD (перший та другий відбіркові раунди), представники Уряду України та міжнародні партнери.

Отримання обладнання та меблів відбудеться до кінця жовтня 2019 року.

Розпочато проект «Партнерство між міською та сільськими територіальними громадами як ефективний інструмент місцевого розвитку», який направлений на підтримку співробітництва міських та сільських територіальних громад в інтересах своїх жителів, формування добросусідства та можливостей для поширення позитивного впливу міст на розвиток сільських територій.

Обраним партнером стало село Покровське Токмацького району. А спільний проект, у разі реалізації, сприятиме розвитку обох територій, активізації бізнес-відносин, підсилення конкурентоспроможності харчової продукції, створенню робочих місць тощо.

Станом на 01.10.2019 року уже укладений Меморандум про партнерство територіальних громад, тривають консультації та зустрічі щодо напрацювання спільних дій за проектом.

Проект «Партнерство між міськими та сільськими територіальними громадами як ефективний інструмент місцевого економічного розвитку» реалізується Інститутом громадянського суспільства за підтримки Програми «U-LEAD з Європою.

Крім цього у місті Токмак розпочато програму конкурсу малих бізнес-грантів на започаткування, відновлення чи розширення мікро, малих та середніх підприємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької, та в районах Запорізької областей уздовж узбережжя Азовського моря, що фінансується ООН та ЄС.

Метою програми ООН із відновлення та розбудови миру за підтримки Європейського Союзу є відновлення або посилення ділової активності, зниження напруги на ринку праці та забезпечення розвитку секторів економіки, які є критично важливими для подальшого економічного розвитку регіону. Загальна сума грантового пулу, який буде розподілено протягом 2019-2020 років складає 2,48 млн. євро.

 

Управлінням соціального захисту населення  Токмацької міської ради за 9 місяців  2019 року проведено 3 засідання міської тристоронньої соціально-економічної ради.

      В Управлінні соціального захисту населення Токмацької міської ради прийом громадян, які звертаються за призначенням різних видів допомог, здійснюється за принципом “єдиного вікна” щодня, без обідньої перерви. Проведено 9 виїзних  прийомів  в «мобільному соціальному офісі», надано послуги 52 громадянам, обстежено 19 сімей, які одержують допомогу при народженні дитини. Протягом 9 місяців 2019 року до управління звернулося 3987 сімей за призначенням різних видів державних соціальних допомог, в тому числі 1677 сімей  за призначенням житлових субсидій.

      Станом на 01.10.2019 сума призначень субсидії на житлово-комунальні послуги склала 10855,4 тис. грн. Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено  377 сім’ям на загальну суму  1344,7 тис. грн.  

      На обліку в управлінні перебуває  2517 сімей, які  одержують  різні види державних  допомог. Всі допомоги сплачуються своєчасно в повному обсязі, ведеться моніторинг щодо призначення, фінансування та виплати державних допомог.

      З початку року призначено і виплачено  всіх видів  допомог та компенсацій на суму 38596.2 тис. грн. Допомогу сім’ям з дітьми  призначено і виплачено 1247 особам на суму 16497.6 тис. грн., 478 сімей одержували державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 16832,2 тис. грн. Проведено призначення та виплати держаної  соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 375 одержувачам на суму 6090,68 тис. грн. Управлінням проводиться виплата щомісячної грошової допомоги  особам, які проживають разом з особою з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним. Протягом  9 місяців 2019 року ця допомога виплачена 71 особам на загальну суму 1312,8 тис.

     За звітний період 7 військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби отримали матеріальну допомогу на загальну суму 17,9 тис.грн.

Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, виплата якої здійснюється за міською програмою «Комплексні заходи найбільш вразливих верств населення» щомісяця отримують 35 осіб. Загальна сума цих виплат станом на 01.10.2019 року склала 24,8 тис.грн.

Одним з основних напрямків роботи  є соціальний захист осіб, які мають право на пільги. Станом на 01.10.2019 року в місті проживає 9456 громадян, які знаходяться на обліку в управлінні та занесені до Єдиного державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на пільги, з них 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни (АТО), 201 учасників бойових дій (АТО) та 4 сім’ї загиблих військовослужбовців в зоні АТО. Загальна сума нарахованих протягом 9 місяців житлово – комунальних пільг склала 4144,07 тис. грн. На отримання готівки на тверде паливо та скраплений газ протягом року звернулося 89 осіб 139,84 тис.грн.

Відповідно до обласної програми «Назустріч людям», затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 25.12.2014р. № 28, протягом  9 місяців 2019 року  6 сім’ям (в т.ч. 3 сім’ям АТО) нараховано компенсацію на надання членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав та територіях проведення антитерористичної операції на Сході України компенсації вартості ЖКП послуг у розмірі 50% знижки в межах норм,  на суму 11,18 тис. грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 237 «Деякі питання виплати у 2019 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” і “ Про жертви нацистських переслідувань ” передбачена виплата щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги. Станом на 01.10.2019 р. разова допомога виплачена 839 ветеранам війни на суму 942 401,47 грн., в т.ч. 7 особам з інвалідністю в наслідок війни 3 групи, які приймала участь в антитерористичній операції на суму 20650,0грн., 132 учасникам бойових  дій, які приймали участь в антитерористичній операції на суму 170940,0 грн., та 2 сім’ям загиблих військовослужбовців учасників АТО на суму 1680,0 грн.

Згідно обласної програми «Назустріч людям» надана одноразова грошова допомога до Дня Перемоги  38 учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у розмірі 500 грн. кожному, на загальну суму 19090,85 грн.

До Дня захисника України 14 жовтня по програмі ««Назустріч людям» була нарахована допомога 209 учасникам бойових дій в зоні АТО та 3 сім’ям загиблих військовослужбовців учасників АТО по 500,0 грн. кожному, на суму 106 000 грн.

Також цією програмою передбачено надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва. Протягом 2019 року 8 учасникам бойових дій виплачено  одноразову адресну грошову допомогу у сумі 20 670,60 грн.

Особам з інвалідністю внаслідок війни (АТО) проводиться виплата щомісячної допомоги. Станом на 01.10.2019 р. 9 особам виплачена допомога на загальну суму 34 600 грн.

         На виконання  розпорядження голови облдержадміністрації  від 08.10.2015 р. № 373 «Про створення Центру допомоги учасникам Антитерористичної операції при облдержадміністрації та затвердження Положення про нього», відповідно до рішення   виконавчого комітету Токмацької міської ради від 22.10.2015р. №205 «Про створення Центру допомоги учасникам Антитерористичної операції та затвердження Положення про нього» створено Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції (Центр АТО). Станом на 01.10.2019р. на обліку в управлінні перебуває 201 учасників бойових дій, 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни (АТО) та 4 сім’ї загиблого військовослужбовця.

Станом на 01.10.2019 р. укладено договір з Токмацькою технічною школою ТСО України на професійну адаптацію 3 учасників бойових дій АТО, ще одни договір буде укладено у листопаді 2019 р..

Станом на 01.10.2019 р. укладено 2 договори на отримання послуг з психологічної реабілітації учасників бойових дій АТО, 4 учасника бойових дій АТО отримали санаторно-курортне лікування, ще один договір на оздоровлення 1 УБД АТО буде вкладено у жовтні 2019 р.

З початку року одноразова грошова допомога при взятті на облік виплачена 14 учасникам бойових дій АТО на загальну суму 14 000 грн.

З початку року з міського бюджету надано одноразову грошову допомогу до знаменних та пам’ятних дат, а саме:

- до Дня Незалежності – 7 особам з інвалідністю АТО та 3 членам сімей загиблих військовослужбовців АТО на загальну суму 8 000 грн.;

- до Дня захисника України – 20 учасникам бойових дій АТО на загальну суму 10000 грн.

Серед пільгових категорій громадян знаходиться 125 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 72 особи отримали щомісячну компенсацію вартості продуктів харчування в сумі 172,17 тис. грн., 5 постраждалим здійснено оплату додаткової відпустки на загальну суму 17,46 тис. грн. П’ять  осіб 1 категорії забезпечено санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок на суму 36,05 грн. Чотирьом особам 1 категорії виплачено грошову компенсацію замість путівки на суму 2,1 тис.грн., 80 особам виплачено компенсацію за шкоду здоров’ю на суму 7,76 тис.грн.  За рахунок коштів обласного бюджету здійснено безкоштовне зубопротезування 4 особі на суму 9,04 тис. грн., 27 особи забезпечено безкоштовними ліками за рецептами лікарів на суму 15,01 тис. грн.

Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016р. № 1045 « Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам( курсантам) вищих навчальних закладів» (зі змінами), управління соціального захисту населення здійснює виплату соціальних стипендій через вищі навчальні заклади пільговим категоріям студентів. Станом на 01.10.2019 року 20 студентам  вищого навчального закладу ТМТ ЗНТУ була виплачена соціальна стипендія з січня по вересень 2019 р. у сумі 237,25 тис. грн.    

В управлінні соціального захисту населення Токмацької міської ради працює штаб по роботі з внутрішньо переміщеними особами. Управлінням ведеться Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб, в якій, станом на 01.10.2019 р, на обліку перебувало 657 внутрішньо переміщених осіб, в тому числі 79 дітей, 381 пенсіонерів, 29 осіб з інвалідністю. Спеціалістами управління надаються вичерпні консультації щодо вирішення нагальних потреб ВПО, соціального захисту, правової підтримки. На стендах управління розміщена інформація щодо призначення державних допомог, контактні дані організацій та установ міста, візитки з координатами Бюро правової допомоги,благодійних організацій, місць видачі гуманітарної допомоги.

Станом на 01.10.2019 р. 66 родинам з числа внутрішньо переміщених осіб призначена і виплачується щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі  на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума виплат за звітний період склала 952,9 тис.грн.  Державні допомоги отримують 20 родин ВПО, з їх числа 6 родин отримують допомогу при народженні дитини, 2 - допомогу на дітей одиноким матерям, 5 - допомогу малозабезпеченим сім’ям, 2-багатодітні родини, 1- по втраті годувальника, 4 родини - допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Заборгованості з виплати цих допомог немає.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року                  № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» рішеннями виконавчого комітету Токмацької міської ради від 11.07.2016 № 155 та № 156 створено Комісію виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань призначення            (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та робочу групу по здійсненню контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання. Спеціалістами управління складено 2122 акти обстеження родин внутрішньо переміщених осіб. Проведено  45 засідань комісії. Призначено (поновлено) соціальні виплати 914 внутрішньо переміщеним особам. Відмовлено в призначенні (поновленні) соціальних виплат за результатами актів обстеження (не підтвердився факт проживання) 585 особам.

Забезпечується внесення реєстраційних даних та медичних рекомендацій  осіб з  інвалідністю до Централізованого банку даних з проблем інвалідності. Протягом  2019 року  введено 505  ІПР осіб з інвалідністю та  дітей з інвалідністю. Відповідно до медичних показань отримано 184 одиниці засобів реабілітації на загальну суму  563291,0  грн.  Всього з початку поточного року   зроблено попередніх замовлень на виготовлення технічних засобів реабілітації та протезно-ортопедичних виробів  на суму 808769,0 грн.

На обліку в управлінні  для забезпечення санаторно-курортними путівками перебуває 379 осіб. Протягом поточного року забезпечені путівками для отримання санаторно-курортного лікування 42  ветерана війни, праці та особи з інвалідністю. Із загальної кількості: за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів за укладеними договорами - 12 осіб з інвалідністю; за рахунок обласної програми   «Назустріч людям»  всього оздоровлені 12 ветеранів війни, праці та особи з інвалідністю; путівками Мінсоцполітики – 18 осіб.

Відповідно до затвердженого Порядку грошова компенсація вартості санаторно-курортного лікування надана 15 інвалідам війни та особам з  інвалідністю загального захворювання на загальну суму 6295,24 грн.

Відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу» проводиться поховання учасників бойових дій. Відшкодовані витрати на проведення безоплатного поховання 12 осіб  зазначеної категорії  на загальну суму 24960,0 грн.

Міською програмою «Соціальний захист окремих категорій громадян для надання інших пільг на 2016-2020 роки», затвердженою рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 13.12.2018р., передбачено кошти у сумі 1253,17 тис. грн. на фінансування інших пільг за рахунок коштів міського бюджету. а саме:  на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування 1021,84 тис. грн., залізничним транспортом в приміському транспорті 146,83 тис. грн., в т.ч. на погашення заборгованості за 2016-2017рр. у сумі 26,8 тис.грн, на компенсацію за пільговий проїзд залізничним транспортом у дальньому сполученні у сумі 5,0 тис.грн., послуги зв’язку  79,5 тис. грн. Пільги надаються своєчасно, та в межах виділених асигнувань.

В місті продовжує діяти міська програма «Комплексні заходи щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2015-2020 роках», затверджена рішенням Токмацької міської ради від 19.02.2015 №4 «Про затвердження Програм»,  якою забезпечується надання необхідної матеріальної допомоги мешканцям міста. Матеріальна допомога на лікування в цьому році виплачена 428 мешканцям міста на загальну суму 410,6 тис. грн.   Безкоштовно забезпечені дровами 118 осіб на загальну суму 17346,0 грн. Також отримана допомога на поховання 28 незастрахованих осіб на суму 41402,52 грн.

За бюджетною програмою за рахунок державного бюджету матеріальна допомога надана 10  особам з  інвалідністю на суму 7495,0 грн. та 3 малозабезпеченим особам на загальну суму 2245,5 грн. Всі 4 інваліда, які потребують процедури  гемодіалізу отримали матеріальну допомоги за рахунок обласної програми «Назустріч людям» на загальну  суму  2994,0 грн.

Дві особи з інвалідністю загального захворювання проходять професійну реабілітацію за  спеціальністю «адміністратор» та три особи з інвалідністю отримали комплексну реабілітацію в КЗ «Обласний ЦКРОІ». Направлені документи ще 2 осіб з інвалідністю  для отримання  комплексу реабілітаційних послуг.  Три  дитини з інвалідністю внаслідок  ДЦП  пройшли реабілітацію по укладеним  договорам на суму 41915,0 грн., ще укладений  договір на проходження 1 дитини на суму 25000,0  грн.

Направлені особові справи 7 осіб для влаштування їх до інтернатних установ області, з них  1 особа влаштована до геріатричного пансіонату, 4 особи до  психоневрологічних  інтернатних закладів , інші знаходяться в черзі.

З метою  здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час  призначення (перерахунку) та виплати пенсій відділу з питань призначення та перерахунку пенсій  управління  Головного  управління  Пенсійного фонду України в Запорізькій області  управлінням соціального захисту населення протягом 3 кварталів  перевірено 290, які призначені  та 132 по яким  проведені перерахунки  пенсійних справ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    Впродовж  літньої оздоровчої кампанії 2019 року всього охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами  2503 дитини (74,8%  від загальної кількості дітей  - 3347), в тому числі і діти пільгових категорій. Всього в місті 2209 дітей пільгових категорій. 94,8 % (2095 дітей) дітей пільгових категорій охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами, 17,1%  (378 дітей) охоплено оздоровчими послугами.

            В  заміських оздоровчих закладах   оздоровлено  408 дітей   (12,2 % від загальної кількості дітей шкільного віку – 3347)  віком від 7 до 16 років, 2095  дітей   охоплено  відпочинком (62,6 %  від загальної кількості дітей шкільного віку). 

За кошти  міського бюджету в заміському оздоровчому таборі «Сонячний» (с.Богатир Якимівського р-ну) оздоровлено  40 дітей міста. Для придбання путівок з міського бюджету було використано 190,7 тис.грн.

Протягом літньої оздоровчої кампанії 177 дітей пільгової категорії охоплено відпочинковими послугами в міських  таборах  відпочинку  з  денним перебуванням (з них 76 дітей за кошти міського бюджету на загальну суму 20,25  тис.грн.)   .

       На перевезення  дітей до таборів з міського бюджету виділено  33,002 тис. грн.

     Загальна сума коштів, виділених з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей  склала 280,252  тис.  грн.

За рахунок обласного бюджету всього оздоровлено 36 дітей:  в ДЗОВ «Меотіда» (м. Приморський р-н)  23 дитини пільгової категорії, 2 дитини в ДЗОВ  «Лазурна райдуга»  (Якимівський р-н), 11 дітей в ДЗОВ «Лісова пісня» ( Якимівський р-н) на загальну суму 309010, 92 грн.

У санаторіях України  оздоровилось 66 дітей  пільгових категорій населення.

 В ДП «УДЦ «Молода гвардія» ( м. Одеса) та ДП «МДЦ «Артек» (м.Київ) оздоровлено 24 дитини.

 

          Соціальне обслуговування та надання соціальних послуг одиноким громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та громадянам, які перебувають у складних життєвих ситуаціях і потребують сторонньої допомоги  в місті  здійснюється територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Токмацької міської ради.

           Станом на 01.10.2019 року виявлено та взято на облік 1730 одиноких та самотньо проживаючих  громадян міста, які потребують надання соціальних послуг.

             Відділенням соціальної допомоги вдома, згідно висновків закладів охорони здоров’я,  обслуговується  340 одиноких непрацездатних громадян похилого віку та надається 30 видів послуг. Основні з них це:

- придбання та доставка продовольчих, промислових та господарських товарів;

- приготування їжі;

- виклик лікаря та доставка медикаментів;

- відвідування хворих у медичних закладах, консультація у лікарів та інших спеціалістів;

- допомога в прибиранні приміщення;

- оформлення документів для отримання соціальних допомог, субсидій з оплати житлово-комунальних послуг;

- допомога в обробці присадибної ділянки;

- доставка газет;

- інші послуги, що визначаються при індивідуальних обстеженнях матеріально-побутових умов проживання одиноких непрацездатних громадян.

  Найбільша увага в територіальному центрі приділяється розвитку відділення соціальної допомоги вдома, основним завданням якого є обслуговування людей похилого віку в домашніх умовах.

         Соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома обслуговується 36 одиноких громадян, які мешкають у приватному секторі та мають пічне опалення. Усі з них на теперішній час забезпечені вугіллям та дровами.  Індивідуальне опалення природним газом в приватних будинках мають 100 підопічних.

         Відділенням соціальної допомоги вдома надано допомогу в оформлені субсидії 315 особам  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

            Відділенням  денного перебуванняобслуговано 337 громадян похилого віку, з них- 140 особи  з інвалідністю (які досягли 18-річного віку) з частковим порушенням рухової активності.

               При відділенні працює кабінет з лікувальної фізкультури, де пенсіонерам та особам з інвалідністю надається  комплекс гімнастичних вправ. При відділенні також працює тренажерний зал. Цими послугами скористалися 260  мешканців міста.

             З метою проведення соціально-оздоровчих заходів у відділенні  працюють групи “Здоров’я”, проводяться лекції стосовно здорового способу життя. Групи ”Здоров’я” відвідують 128 осіб  згідно розкладу занять та при відсутності  медичних протипоказань. Їм запропонований  комплекс гімнастичних вправ, який  забезпечує необхідне навантаження, вимірюється артеріальний тиск, вага особи. 

           У  відділенні денного перебування працюють  клуби спілкування пенсіонерів “Ветеран” та “Дозвілля”. Учасниками клубу є самотні громадяни похилого віку  та одинокі особи з інвалідністю. Протягом  року відбулося 35засідань клубу, на яких обговорювались рекомендації з приводу покращення стану здоров’я, активного довголіття. Під час зустрічі з юристом первинної правової допомоги обговорювались зміни в законодавстві  щодо соціального захисту найменш захищених верств, щодо юридичних питань з успадкування житла, майна тощо.

          Відділенням проводились тематичні заходи, зокрема:

- до Міжнародного жіночого дня 8-березня;

 - до 205 річниці народження Т.Г Шевченка;

 - до Дня Весни та Пасхи;

 - до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення.

  Заходами було охоплено 120 осіб.

        Відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги діє для більш повного охоплення обслуговуванням людей похилого віку та осіб з інвалідністю та розширення мережі соціальних послуг. На обліку в відділенні  -  1023 особи. Протягом року громадяни отримують  послуги  перукаря,  робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель, швачки.

Соціальними послугамискористались, а саме:

- 869 осіб отримали послуги перукаря;         

- 115 осіб отримали різні  послуги з комплексного обслуговування та дрібного ремонту;

- 110 осіб отримали послуги з ремонту одягу.

Соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку» діє у відділенні організації надання адресної,  натуральної та грошової допомоги. Основним завданням послуги є організація безкоштовного навчання та навчальних заходів користування комп’ютером та мобільним телефоном для людей похилого віку згідно програми і планам. Надання послуги забезпечує створення умов для всебічного розвитку людей похилого віку, реінтеграцію в активне життя високотехнологічного суспільства, допомагає адаптуватися до сучасних умов життя шляхом оволодіння новими знаннями, зокрема щодо сучасних методів збереження здоров’я, набуття навичок  самодопомоги, використання новітніх інформаційних та комунікативних технологій, розширення кола спілкування. За звітний період 57 громадян  отримали знання на факультеті  комунікаційних та інформаційних технологій та 15 продовжують навчатися.

         При центрі запроваджено та діє мультидисциплінарний підхід  з надання соціальних послуг. Мета - забезпечення доступності соціальних послуг, розширення їх спектру, охоплення більшої чисельності осіб, задоволення їх потреб, а також потреб тих осіб, які проживають у віддалених районах. Надано 155 послуг  18 одиноким  громадянам, які проживають  у віддалених районах міста. 

       З метою надання додаткових послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,  працює пункт прийому та видачі засобів реабілітації (інвалідні візки, милиці, палиці, ходунки, ролятори).  Протягом 9 місяців 2019 року засоби надані 61 підопічним терцентру безкоштовно у тимчасове користування відповідно до медичних показань.

Охорона здоров’я

        З початку року  в  стаціонарах лікарні пройшли лікування 4183 хворих, в амбулаторно- поліклінічних підрозділах здійснено 267922 лікарських відвідувань.

На реалізацію заходів „Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у місті Токмаку ” з початку  року  використано 21,4 тис.грн. на проведення ренгенфлюрографії.

За звітний період на реалізацію заходів « Цільової соціальної програми протидії  ВІЛ- інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки” з місцевого бюджету були використані кошти у сумі 41,7  тис.грн: на обов’язкове страхування медичного персоналу 0,1 тис.грн. та придбання деззасобів та засобів індивідуального захисту – 41,6 тис.грн..

Видатки на реалізацію заходів « Комплексної програми Цукровий діабет” склали 1399,5 тис.грн. , в т.ч  1137,0 тис.грн за рахунок централізованих поставок та 262,5тис.грн. за рахунок коштів бюджету м.Токмака.

В звітному періоді з місцевого бюджету також були виділені кошти на виконання заходів  « Програми боротьби з онкологічними захворюваннями» у сумі 11,3 тис.грн, які були використані на безкоштовне лікування онкологічних хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах.

З метою забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет згідно з «Програмою забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання – нецукровий діабет лікарськими засобамипо м.Токмаку »,  були використані кошти у сумі 19,6 тис.грн.

            Видатки на проведення амбулаторного гемодіалізу за «Програмою удосконалення системи допомоги хворим нефрологічного профілю у м.Токмаку » склали  260,5 тис.грн.  за рахунок коштів отриманих з бюджету Токмацького району для придбання фленоксу, гепарину, деззасобів, шприців та інших медикаментів для функціонування палат для амбулаторного гемодіалізу.

           За програмою «Доступні ліки» для відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань,  цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми  були використані кошти у сумі 199,2 тис.грн.

               За програмою  «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» придбано антирабічну вакцину на суму 40,8 тис.грн.

           З метою  підвищення якості надання дерматологічної допомоги хворим та виявлення раку шкіри на ранніх стадіях, були  використані кошти у сумі 48,0 тис. грн.  для придбання  набору Дерматоскоп DELTA 20Т з рукояткою з батарейками ВЕТА.

          Для організації електронного реєстру пацієнтів, заключення договорів з пацієнтами та передачі їх до НСЗУ, необхідно вирішити питання забезпечення лікарів комп’ютерами, спеціалізованими програмами, підключення до мережі «Інтернет», тому що НСЗУ буде оператором, який контрактуватиме закупівлю медичних послуг та укладатиме договори з медичними закладами, контролюватиме дотримання умов договору.

           В зв’язку з цим для придбання оргтехніки  виділені асигнування у сумі 604,1 тис.грн.

 

    Відділом освіти проводиться послідовна робота щодо створення умов для забезпечення рівного доступу дітей до обов’язкової,  якісної дошкільної освіти, забезпечення подальшого розвитку системи освіти в місті з урахуванням досягнутого, а також виконання актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери задля сталого розвитку міста, задоволення освітніх запитів населення.

У 2019 році в місті функціонує 8  закладів дошкільної освіти на 1190 місць. У   закладах дошкільної освіти  міста виховується 1127  дітей, що складає 93 % дітей віком від 3 до 6 років,з них 349 дітей п’ятирічного віку, які на 100 % охоплені  різними формами дошкільної освіти. Перевантаження груп дітьми немає: на 100 місць виховується 97 дітей. Наявна мережа  закладів дошкільної освіти задовольняє потреби батьків в здобутті дітьми дошкільної освіти, про це свідчить відсутність черги на влаштування дітей в дошкільні заклади.

На сьогодні мешканці міста мають змогу обирати для дітей   заклади дошкільної освіти творчо-розвивального характеру (гуманітарного, фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного) та комбінованого типу (працюють 5 спеціалізованих груп для дітей з особливими потребами, 2 групи з цілодобовим перебуванням дітей). Розширилася мережа інклюзивних груп: у ЗДО №24 «Журавлик» працюють 3 інклюзивні групи, де виховуються 9 дітей з особливими освітніми потребами,по одній інклюзивній групі працює у ЗДО №7 «Калинка» - 2 дітей, в ЗДО №1 «Олімпійський» - 1 дитина.

    Загальна середня освіта

 У 2019/2020 навчальному році до складу мережі закладів загальної середньої освіти   входять 7 функціонуючих закладів комунальної форми власності.  

Контингент учнів шкіл міста складає 3099, які навчаються у 131 класі. Наповнюваність  класів в  середньому по місту складає 23,7 , що на 0,3 вище, ніж у минулому навчальному році.

При цьому заклади освіти  заповнені на 69,5 % від проектної потужності, яка  складає  4462  посадкових  місця.  Потужність шкіл  використовується  на 105 % у ЗОШ № 2, на 95% –  у  ЗОШ № 5, на 73% - у ЗОШ №1,  на 71% – у НВК №12. Найменше  потужність школи  використовується у ЗОШ №4 – лише на 25,5%, на 2% менше, ніж у минулому році.

У закладах освіти міста   функціонує 6 груп подовженого дня, які відвідують 182 учні початкових класів (6% від загальної кількості) – 14,3%  від кількості всіх учнів початкових класів. Адміністраціями шкіл приділена достатня увага щодо створення належних умов роботи груп подовженого дня.

Продовжено розбудову мережі інклюзивних класів: у 4 школах(ЗЗСО №№2,5,6,4) функціонують 14 інклюзивних класів(на 9 класів більше, ніж у минулому навчальному році), де навчається 22 дітей з особливими освітніми потребами (+14).

З 2019/2020 навчального року по-новому почали навчатися 308 першокласників, та продовжили навчання 344 учні других класів.

Позашкільна освіта

У місті функціонує один  позашкільний заклад: Центр дитячої та юнацької творчості(ЦДЮТ), у якому створені умови для навчання, виховання й розвитку учнів.   Позашкільною освітою  у   2019/2020  н. р. охоплено 748 вихованців, що складає 24 % від загальної кількості учнів шкіл міста.

Мережа  ЦДЮТ у  2019/2020 н. р. складає 20 гуртів, в яких працює 50 груп з охопленням 748 вихованців за 4 напрямками:  соціально-реабілітаційний,  еколого-натуралістичний, науково-технічний,  художньо-естетичний. Вихованці ЦДЮТ є активними учасниками різноманітних конкурсів міського, обласного та державного етапів змагань, про що свідчать результати участі школярів у виховних творчих конкурсах. 

 

   Протягом звітного періоду відділ культури керувався вимогами міських цільових програм:

-       «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат у м. Токмак на  2019-2022 роки» (затверджено – 28.5 тис. грн., профінансовано –  27.9 тис. грн. – організація і проведення культурно-масових заходів);

-        «Комплексна програма розвитку галузі культури в м. Токмак на 2018-2022 роки» (затверджено –  395,0 тис. грн., профінансовано –   260,1  тис. грн.);

-        «Поліпшення стану будівель соціальної сфери м. Токмак на 2019-2022 роки» (затверджено – 198,0 тис. грн., профінансовано – 198,0 тис. грн.: Поточний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: по  вул. Центральна, 12, м. Токмак, Запорізької області);

-       «Організація оплачуваних громадських робіт в м. Токмак на 2019 рік» (затверджено – 18,0 тис. грн., профінансовано – 11,5 тис. грн. – у  краєзнавчому музеї). 

За 9 місяців 2019 року заклади культури міста прийняли активну участь у 25 фестивалях, конкурсах: Міжнародних – 7, Всеукраїнських – 6, обласних – 9, зональних – 2, інтернаціональних – 1.

21 вересня, в місті Токмак, вже вдруге відбувся фестиваль ковальської майстерності „Вогняна квітка”, приурочений до Дня міста в рамках подолання його депресивності та являє собою найбільшу культурно-мистецьку подію.

У фестивалі взяли участь ковалі Токмака та Токмацького району, представники Запорізької області та усіх областей України. Це провідні майстри ковальського ремесла, емальєри, художники та скульптори по металу, ковалі любителі та народні майстри.

Під час проведення Фестивалю всіма учасниками-ковалями було виготовлено авторські елементи до металевої скульптури „Ліра”, яка урочисто презентована по завершенню Фестивалю.

Міським Будинком культури  проведено 83 масових заходи. На заходах були присутні 27 065  чоловік  (у тому числі для дітей та підлітків проведено  20  масових заходів, відвідувачів – 3 688 чоловік).

Дитяча музична школа. В закладі здобувають  початкову мистецьку освіту 250 учнів. Проведено 25 заходів, на яких були присутні 3 217 чоловік.

У дитячій художній школі контингент налічує 110 учнів.

Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи обслужили бібліотечною книгою та надали інформаційні послуги 5 335 користувачам різного віку. Послугами Інтернет центру скористувалось 1 823 чоловік, кількість відвідувань Інтернет центру – 21 778.

Міський краєзнавчий музей за 9 місяців поточного року відвідали  3 414 чоловік, в тому числі 2 197 учнів та студентів. Співробітниками музею проведено всього 45 екскурсій,  з них 10 уроків-екскурсій – за програмами шкіл і дитячих садків. Проведено 5 масових заходів, прочитано 4 лекції, експонувалось 7 виставок.

                    

Станом на 01.10.2019р. на обліку служби у справах дітей перебуває 58дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: під опікою  – 36 дітей, в прийомних сім’ях – 4, в ДБСТ – 6 д, в державних  закладах – 12;  функціонує 4 прийомні  сім’ї, в яких виховується 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. За  звітний період  службою поставлено на первинний облік шість дітей, позбавлених батьківського піклування, та одна дитина - сирота. Проведена робота щодо забезпечення оздоровлення 100 відсотків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території міста.

З метою здійснення контролю за використанням коштів в інтересах підопічних, умов утримання та виховання в сім’ях опікунів службою   постійно проводяться  обстеження цих сімей. За звітний період обстежено 28 сімей, складено акти обстеження, надані рекомендації. Фактів порушень умов утримання підопічних немає. Здійснюється контроль за призначенням та цільовим використанням державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Випадків несвоєчасного призначення та нецільового використання  допомоги не виявлено.  Виплачена одноразова грошова допомога у зв’язку з досягненням повноліття у розмірі по 1810 грн.  4 дітям даної категорії. Перевіряється дотримання вимог чинного законодавства щодо дітей даної категорії по усім навчальним закладам міста. Контролюються питання харчування, забезпечення одягом, взуттям, виплати стипендій, питання подальшого навчання та працевлаштування.

Щодо збереження житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проводиться наступна робота: при постановці на первинний облік спеціалістами служби складається акт опису майна та рішенням виконкому призначається  опікун над ним. З 58 дітей даної категорії  житло мають 41:  на праві користування - 22, на праві власності -19. 

            Проведено 13 засідань комісії  з питань захисту прав дитини при виконкомі Токмацької міської ради, розглянуто 39 питань. Основними питаннями є:  вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини одного з них, хто проживає окремо, призначення опіки, піклування, затвердження індивідуальних планів дітей, які перебувають на обліку служби, дозвіл на перетинання кордону дитини з матір’ю без згоди батька   та інше.

            На профілактичному обліку служби перебуває 15 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах з 7 неблагополучних сімей. 2 рази в місяць умови утримання та виховання дітей в цих родинах перевіряється спеціалістами служби та Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, де ці родини перебувають під супроводженням. Надається допомога, з батьками проводиться профілактична робота з питання недопущення залишення дітей в небезпеці.

За звітний період службою разом з Токмацьким відділенням поліції та ЦСССДМ проведено 38 рейдів, обстежено 546 сімей,притягнуто до адмінвідповідальності за недбале виконання батьківських обов’язків 32 батьків, попереджено – 372 батьків. Влаштовано в Центри соціально - психологічної реабілітації дітей – 13 дітей, в заклади охорони здоров’я – 18; повернуто в навчальні заклади – 15 дітей, в сім’ї – 39.

 

Фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю у місті охоплено понад 5,1 тис. населення, що складає 16,3 відсотка від загальної кількості мешканців міста.

Із загальної кількості учнів  загальноосвітніх шкіл (3042 чол.) в спортивних секціях ДЮСШ ВО ТМР займаються 418 чол. (проти 420 у 2018 році, кількість спортсменів зменшилася за рахунок підвищення майстерності груп)., ДЮСШ «Дизеліст» - 276 учнів, що складає - 22,8 % дітей та підлітків. 

Діючі програми:

«Розвиток фізичної культури та спорту на 2019 – 2022 роки»

На виконання програми виділено  усього                        - 155,5 тис грн.

в т.ч.

- придбання енергозберігаючих ламп та світильників - 15,0 тис. грн.

- обов’язковий внесок для участі збірної

  команди міста з футболу у Чемпіонаті області         - 20,0 тис.грн.

- навчально-тренувальні збори та змагання                - 87,0, тис.грн

- придбання боксерського рингу                                  – 33,5 тис. грн..

 «Молодь Токмаччини»  - виділено                                  - 72,2 тис. грн.

-          психологічні послуги для допризовної та

     призовної молоді                                                      - 61,2 тис. грн.

-   премія обдарованій молоді (20 чол.)                       - 8,0 тис. грн.

-   транспортні послуги                                                 - 3,0 тис. грн.

          Протягом 9 місяців 2019 року проведено 31 міських спортивно-масових заходів

(  з них проведено за кошти місцевого бюджету – 2 навчально-тренувальних збора). 

Збірні команди міста, окремі спортсмени брали  участь :

       -   Чемпіонат Світу серед студентів, юніорів та чоловіків з гирьового спорту  - 1 (2 учасник);

       -   Чемпіонат Світу  з гирьового спорту серед чоловіків, жінок та юніорів – 1 (3 учасник);

       -   Чемпіонат Європи серед жінок з параармспорту  - 1 (1);

       -   Чемпіонат Світу серед жінок з параармспорту  - 1 (1- абсолютна чемпіонка);

       -   Чемпіонат Європи серед жінок з параармспорту  - 1 (1);

       -   Чемпіонат Світу з пауерліфтингу серед ветеранів – 1 (5);

       - Чемпіонат Європи з вільної боротьби серед юнаків та дівчат – 1 (1)

Чемпіонат Європи з сумо серед юнаків та дівчат 3 учасника (1 - бронза).

       -   у Кубках та чемпіонатах України – 38 ( 38);

       -   у  міжнародних  та Всеукраїнських турнірах –  38 ;

       -   в чемпіонатах та кубках області  - 140 (в призах - 38).

          Збірні команди міста  взяли   участь  в чемпіонатах та кубках області з гирьового спорту, міні-футболу,  футболу, вільної боротьби, пауерліфтингу, стрибках на акробатичній доріжці та батуті, шахів, волейболу, баскетболу.   

23 спортсмени стали призерами міжнародних турнірів з різних видів спорту.

Команда ФК «Токмак-Прайд» з футболу бере  участь в чемпіонаті області ( за результатами 2 місце), Кубку області – 1 місце. Кубок мера м. Запоріжжя – 2 місце .

Наразі команда «Прайд» бере участь у розіграші Кубку України та Чемпіонаті області з міні-футболу.

Потребують ремонту зал ігрових видів спорту, душові, туалети.

За рахунок спонсорських внесків власними силами проведені роботи з косметичного ремонту сходових маршів, роздягалень спортивного комплексу та огорожі майданчика зі штучним покриттям.

За рахунок місцевого бюджету проведено частковий ремонт даху спортивного комплексу.

2.  Головні проблеми  розвитку економіки й соціальної сфери

Не зважаючи на певні досягнення, існує низка проблемних питань, серед яких:

  1. Депресивний стан міста Токмак.

          Постановою КМУ № 732 від 27.09.2017 р. місту Токмак Запорізької області повторно надано статус депресивної території. На її виконання Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства було розроблено проект Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2017-2022 року». Сама Концепція  20.11.2017 року була погоджена рішенням Токмацької міської ради №1. А вже 19.04.2018р. прийнято рішення Токмацької міської ради  щодо заходів та очікуваних результатів їх виконання в рамках майбутньої державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2018 -2022 роки та направлено пропозиції до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. У лютому-березні 2019 р. на засіданнях Урядового комітету був розглянутий та на одному із засідань схвалений проект розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової програми подолання депресивності міста Токмака Запорізької області на 2018-2022 роки». Але станом на теперішній час Концепція Державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак так і не прийнята Кабінетом Міністрів України.

Роботу в даному напрямку продовжується та у жовтні 2019 року  направлено  листи Прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку, Народному депутату України Павлу Мельнику, Голові Запорізької  обласної державної  адміністрації Віталію Туринку та  до Міністерства розвитку громад та  територій України в сприянні  затвердження розпорядженням  КМУ Концепції Державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак та самої Програми.

            Відповідно до статті 6 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» статус надається з  метою  створення правових,   економічних   та   організаційних   засад  для вжиття державними органами та органами місцевого самоврядування особливих заходів для стимулювання розвитку таких територій. Заявлені пропозиції направлені на створення нових робочих місць, підвищення рівня заробітної плати та запровадження економічних важелів для створення нових і підтримки діючих підприємств.

 

2.Погіршується фінансово-економічний стан промислових підприємств міста у зв’язку з високим рівнем експортоорієнтованості промислового виробництва,  недостатній попит на продукцію на внутрішньому ринку, застаріле обладнання, підвищенням вартості енергоносіїв, фінансові обмеження.

 

3. Низький рівень енергоефективності будівель дошкільних навчальних закладів та неналежні умови виховання дошкільнят міста Токмак.

Будівлі дошкільних навчальних закладів міста Токмак були збудовані ще в 1960-1980 роках. В 7-ми будівлях дитячих садків за роки їх експлуатації жодного разу не проводився капітальний ремонт. В опалювальний сезон в ігрових та спальних кімнатах середня температура повітря складає 14-18 градусів, що є недостатнім для дітей дошкільного віку. Неналежний температурний режим під час виховного процесу призводить до збільшення захворюваності дітей в осінньо-зимовий період.

Для вирішення вищезазначеної соціальної проблеми в місті Токмак необхідно виконати комплекс робіт з енергозбереження 6-ми будівель дошкільних навчальних закладів, а саме провести утеплення  та реконструкцію плоского даху на шатровий, замінити вікна та двері на енергозберігаючі, утеплити фасад та цоколь будівель.

 

4. Фізично та технічно зношені мережі водопостачання та магістральні водоводи  в центральній частині міста Токмак

На мікрорайоні "Центральний" проживає більше 10 тис. мешканців міста. У зв’язку із застарілими та містами аварійними мережами питного водопостачання, особливо непокоїть стан магістральних водоводів, мешканці даного району часто потерпають від водопостачання з перебоями. Час від часу на якійсь із ділянках водопроводу  трапляються пориви мережі. Мешканці отримують послугу з централізованого водопостачання неналежної якості. Для покращення даної ситуації та забезпечення мешканців мікрорайону "Центральний" якісною комунальною послугою необхідно замінити старі сталеві трубопроводи на нові пластикові.

 

5.Зношеність каналізаційних очисних споруд.

Міські очисні каналізаційні споруди збудовані ще в 1967 році. З того часу капітальні роботи на них не проводилися жодного разу. КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради забезпечує лише утримання даних споруд для їх належного функціонування.

У 2015-2019 роках на очисних спорудах було ліквідовано 21 аварію. Підприємство витратило більше 600,0 тис. грн. на їх усунення.

Необхідно виконати розробку проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд, яка передбачить заміну застарілого обладнання очисних споруд на нове енергозберігаюче..

 

6.Незадовільний стан доріг місцевого значення

Однією із суттєвих проблем міста Токмак, як і в цілому нашої країни, є незадовільний стан доріг міста. В умовах сучасного темпу життя, рівня соціально-економічного розвитку країни, місту необхідна якісно налагоджена транспортна система. На сьогодні процес автомобілізації суттєво зріс, що призвело до зниження якості дорожнього руху, збільшення кількості дорожньо-транспортних випадків та потреби у проведенні ремонтів дорожнього покриття. Так, загальна площа вулично-дорожньої мережі міста Токмак становить 715,0тис. м2, з яких 65 % доріг міста з твердим покриттям потребує проведення капітального ремонту.

Причиною аварійності на дорогах - це зношеність інфраструктури міста, а саме:

- поганий стан дорожнього полотна;

- погане перебування або взагалі відсутність дорожніх знаків на дорогах;

- погане зображення пішохідних переходів (зебри) або відсутність їх;

- відсутність лежачих поліцейських;

- відсутність на деяких дорогах тротуарів,

- відсутність пішохідних острівців тощо.

Розмір необхідних коштів можливо визначити в наслідок розроблення відповідної проектно-кошторисної документації.

 

7. Будівництво нового полігону ТПВ

Місто Токмак – місто обласного значення з населенням близько 33 тис. чоловік. У місті основним способом утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) є їх захоронення на міському полігоні, який знаходиться на відстані 2 км від міста на 118-ому км автотраси Кам’янка-Дніпровська – Бердянськ. Площа полігону складає 17 га. Проектна місткість діючого полігону ТПВ становить - 395,2 тис. т., станом на 01.09.2019р. фактичне заповнення полігону становить – 367,3 тис. т.

Затверджена річна норма накопичення ТПВ на полігоні становить 9,0 тис. т., проте фактична річна норма заповнення на рази менша. Враховуючи вище зазначені дані, експлуатація діючого полігону подовжиться ще на декілька років. Проте це факт не знімає великої соціальної значимості в питанні екологічної проблеми, а саме: будівництва нового сучасного полігону.

На даний момент політика держави направлена на вирішення соціальних та економічних проблем. Місто Токмак наразі розглядає можливість створення міського полігону. Реалізація проекту з будівництва нового полігону ТПВ буде мати позитивний екологічний вплив не лише на мешканців міста, а й на навколишнє природне середовище в місті Токмак.

 

8. Закінчення терміну дії нормативно-грошової оцінки землі на території

м. Токмак.

Відповідно до абзацу 2 частини 2 ст. 18 ЗУ «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок розташованих у  межах  населених  пунктів  незалежно  від  їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.

Вирішенням проблеми є виділення коштів з обласного бюджету в розмірі 600 тис грн. для проведення нормативно-грошової оцінки землі на території м. Токмак.

 

 

III.         Цілі та пріоритети економічного і   соціального  та культурного    розвитку

м. Токмак на 2020 рік

 

Головною метою соціально-економічного та культурного розвитку м. Токмак на 2020 рік є створення сприятливих умов для життя мешканців, завдяки впровадженню альтернативної енергетики, підтримці суб’єктів господарювання та розвитку освіти, культури, охорони здоров’я і спорту.

Напрямки  розвитку:

Створення інвестиційно привабливого клімату міста, залучення інвестицій.

Створення робочих місць.

Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, розвиток інфраструктури малого підприємництва у м. Токмаку.

Покращення стану доріг з твердим покриттям для пожвавлення підприємницької діяльності та розвиток галузі надання транспортних послуг у межах міста.

Підвищення рівня якості життя населення.

Удосконалення системи надання адміністративних та соціальних послуг населенню.

Забезпечення соціальних гарантій та норм соціального захисту населення, реалізація основних напрямків соціальної політики,  сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, надання соціальних послуг громадянам,  які перебувають у складних життєвих обставинах.

Надання якісних і доступних комунальних послуг.

Підвищення енергоефективності будівель шкіл та дошкільних навчальних закладів та створення належних умов навчання та виховання дітей.

 Збереження і розвиток людського та соціального капіталу, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування, розвиток фізичної культури і спорту, створення культурного простору.

Оптимізація та контроль бюджетних витрат, пошук додаткових джерел поповнення доходної частки міського бюджету та збільшення ресурсної бази наповнення дохідної частини бюджету.

 

Пріоритети економічного і  соціально    розвитку:

Зростання економічного добробуту через розвиток конкурентоспроможного промислового сектору; зміцнення малого, середнього бізнесу  та фізичних осіб – підприємців; залучення іноземних інвестицій у соціально-економічний розвиток міста.

Створення якісних та комфортних умов проживання в громаді шляхом розвитку інфраструктури території громади, забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективного господарства.

Підвищення стандартів життя через забезпечення соціальних гарантій і компенсацій; покращення стану здоров’я населення, якості освітніх послуг, рівня культурного життя населення; сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, соціальна забезпеченість та підтримка здорового способу життя.

 

IV. Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей

У лютому-березні 2019 р. на одному із засідань Урядового комітету був схвалений проект розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової програми подолання депресивності міста Токмака Запорізької області на 2018-2022 роки». Сама Концепція  20.11.2017 року  погоджена рішенням Токмацької міської ради №1.

З метою підготовки проекту Державної цільової програми подолання депресивності території міста Токмак Запорізької області були надані пропозиції  щодо заходів та очікуваних результатів їх виконання в рамках майбутньої Програми (рішення Токмацької міської ради №10 від 19.04.2018р).Заявлені пропозиції направлені на створення нових робочих місць, підвищення рівня заробітної плати та запровадження економічних важелів для створення нових і підтримки діючих підприємств.

  Постійно проводиться робота по залученню інвестицій.

          У 2019 році розроблено  21 проект з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста на загальну суму 703,1 тис. грн. загальною кошторисною вартість близько 20 млн. грн., їх пропонується фінансувати у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету.

           Планується продовжити роботу над

проектом «Енергоефективність у громадах ІІ»;

проектом «Модернізація та заміна вуличного освітлення на енергоефективне та енергозберігаюче» від корпорації НЕФКО;

реалізацією  мікропроектів в рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ V», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW;

 субпроектом   «Створення житлових умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло-квартири)/KfW в рамках реалізації Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI», в рамках якого планується  облаштування під житло ІІ під’їзду будівлі по вулиці Центральній 55квідповідно до укладеного чотирьохстороннього  Меморандуму з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) про співпрацю ;

проектом « Покращення умов надання послуг шкільної освіти для громади м. Токмак. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗОШ № 1, навчання громади.  Токмацький район, Запорізька область / KfW.»;

проектом «Партнерство між міськими та сільськими територіальними громадами як ефективний інструмент місцевого економічного розвитку» реалізується Інститутом громадянського суспільства за підтримки Програми «U-LEAD з Європою;

              програмою конкурсу малих бізнес-грантів на започаткування, відновлення чи розширення мікро, малих та середніх підприємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької, та в районах Запорізької областей уздовж узбережжя Азовського моря, що фінансується ООН та ЄС;

 

Продовжено участь міста Токмак у новій ініціативі Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», в рамках якого підготовлено «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року», який схвалено експертами Світового Банку.

Ведеться робота над впровадженням  на території міста Токмак Запорізької області проекту «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» проектною потужністю 50 мВт..

 

  1. Розвиток реального сектору економіки

1)Промисловий комплекс

Ціль.  Стабілізація роботи промислових підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності.

Завдання на 2020 рік:

- збільшення обсягів виробництва найважливіших видів продукції виробничо-технічного призначення;

- розширення ринків збуту промислової продукції;

-підвищення конкурентоспроможності та якості продукції;

- підтримка національного товаровиробника;

- збільшення експорту високотехнологічної кінцевої продукції у тому числі до країн ЄС;

-впровадження нових енергозберігаючих технологій та системного заощадження паливно-енергетичних ресурсів;

                 Очікувані результати:

-обсяг реалізованої промислової продукції по місту в 2020 році прогнозується на рівні  240,9 млн.грн. (на 5,0% більше в порівнянні з очікуваним виконанням 2019 році);

- збільшити випуск штамповок на 5,0%;

- збільшення кількості підприємств, які займаються впровадженням інновацій;

-поліпшення фінансово-економічного стану підприємств промислового комплексу, збільшення  питомої ваги прибуткових підприємств;

-доведення обсягу  середньомісячної заробітної плати найманим працівникам середніх підприємств   до рівня 6103,3 грн;

 -створення нових робочих місць та збереження існуючих.

 

 

2)Розвиток ринкової інфраструктури

Ціль.   Розширення торгової мережі міста та нарощування суб’єктами господарювання обсягів обороту роздрібної торгівлі.

Завдання на 2020 рік:  

- продовження роботи щодо розвитку збалансованої мережі об’єктів роздрібної торгівлі та побутового обслуговування з урахуванням нормативів забезпеченості населення торговельними площами в магазинах, місцями в закладах ресторанного господарства та видами побутових послуг на території міста;

- відновлення та розвиток мережі підприємств сфери торгівлі та побуту в економічно малоефективних зонах міста;

- створення нових робочих місць.

Очікувані результати:

-збільшення обсягів товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля на 10,0%;

- відкриття нових торгових точок;

- працевлаштування незайнятого населення на створені робочі місця;

-скорочення частки несанкціонованих торгових місць за рахунок переведення торгуючих на узаконені ринки;

-насичення споживчого ринку міста товарами місцевих товаровиробників за прийнятними цінами;

-посилення захисту прав споживачів.

 

3)Енергозбереження та енергоефективність

Ціль. Зменшення енергоспоживання бюджетними установами міста.

Завдання на 2020 рік:

- впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів на об’єктах бюджетної сфери, житлового фонду та комунальних підприємств міста;

- моніторинг споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами міста;

-скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах

- формування світогляду населення щодо ефективного використання енергоресурсів.

            Очікувані результати:

-скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок реалізації заходів у сфері енергозбереження та енергоефективності;

-забезпечення оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії установами бюджетної сфери;

-ефективного використання енергоносіїв, розвиток альтеративних і відновлювальних джерел енергії.

 

4) Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність(іноземні інвестиції).          

4.1Капітальні інвестиції.

Ціль. Формування позитивного інвестиційного іміджу міста.

Завдання на 2020 рік:

- популяризація та збільшення експортної діяльності на ринках ЄС.

- збільшення експорту високотехнологічної кінцевої продукції у тому числі до країн ЄС;

- збереження позитивного сальдо зовнішньоторговельного обороту;

- поглиблення діючих та налагодження нових зв’язків з потенційними інвесторами економіки міста;

- нарощування обсягів експорту конкурентоспроможної продукції, збільшення випуску високоякісної продукції відповідно до стандартів ISO,НАССР та розширення ринків збуту продукції;

- створення сприятливих умов для збільшення надходжень в економіку міста вітчизняних та іноземних інвестицій;

- сприяння підвищенню інвестиційної активності реального сектору економіки.

Очікувані результати:

- зростання експорту товарів на 20% до очікуваного в 2019 році;

- збільшення обсягу капітальних інвестицій на 47,7 %

 

5)Регуляторна політика та розвиток підприємництва.

Ціль.  Залучення громадськості  та суб’єктів господарювання до прийняття рішень

            Завдання на 2020 рік:

- реалізація Комплексної програми розвитку малого підприємництва міста Токмака на 2019-2020 роки;

- дотримання правових та організаційних засад щодо реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

-залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у виставкових та інформаційно-консультаційних заходах;

- виконання вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру;

- розширення переліку надання адміністративних послуг суб’єктам звернень.

Очікувані результати:

-  поліпшення умов започаткування і розвитку підприємницької діяльності;

- збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва на 1,0 %;

-збільшення надходжень від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів на  8,5%;

-збільшення витрат на оплату праці працівників малих та середніх підприємств на 12,0%;

- суттєве спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

- підвищення якості надання послуг;

- зменшення часових витрат суб’єктів звернення;

-забезпечення відкритості та прозорості відносин між суб’єктами звернення, адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

  1. Соціальна сфера

1)     Зайнятість населення та ринок праці

           

Ціль: Покращення стану на  ринку праці, поліпшення демографічної ситуації.

Завдання на 2020 рік:

-збереження існуючих робочих місць, створення значної кількості нових робочих місць та створення умов для підвищення легальної заробітної плати працівників на підприємствах, в установах та організаціях міста, на підставі реалізації комплексних заходів щодо відновлення та зростання економіки міста;

-робота по роз’ясненню суб’єктам господарської діяльності важливості  колективно - договірного регулювання трудових відносин у сфері соціально-трудових відносин та підвищення заробітної плати до рівня не нижчого за середній по місту та регіону;

-формування у роботодавців мотивації до співпраці із центрами зайнятості в укомплектуванні вільних робочих місць шляхом компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відшкодування витрат на заробітну плату роботодавцям при працевлаштуванні внутрішньо перемішеним особам;

-активізація роботи із роботодавцями шляхом проведення засідань «за круглим столом», ярмарків претендентів, семінарів та тренінгів для кадрових служб підприємств;

-сприяння підвищенню підприємницьких ініціатив безробітних шляхом навчання на курсах служби зайнятості та надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю;

-сприяння розвитку підприємницької ініціативи шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації ними підприємницької діяльності;

-здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян, на замовлення роботодавців та під конкретне робоче місце;

-залучення незайнятого населення до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру;

-підтримка громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції;

-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями, спрямованої на формування соціальної відповідальності роботодавців;  сприяння збереженню та створенню нових робочих місць, розвитку малого підприємництва та самостійній зайнятості населення;

-подолання тіньової зайнятості, насамперед, у сфері малого бізнесу.

Очікувані результати:

-підвищення рівня охоплених активними заходами сприяння зайнятості до 93,0%;

-зменшення  кількость безробітних осіб;

  -збільшення розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників на 10,0%;(8483,1 грн);

-створення нових робочих місць;

-поліпшення матеріального стану сімей.

 

2)Грошові доходи населення

Ціль:  Підвищення рівня та якості життя населення.

Завдання на 2020 рік:

- запобігання зниженню рівня життя населення і наступне його підвищення в міру стабілізації економіки за рахунок забезпечення зростання його доходів, детінізації виплати заробітної плати, підвищення частки заробітної плати в структурі доходів;

- забезпечення виконання норм чинного законодавства щодо легалізації трудових відносин;

 - забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю, своєчасною, і не нижче визначеного державою мінімального розміру, оплатою праці;

- міської комісії виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати затвердженої рішенням   виконавчого комітету Токмацької міської ради від 28.03.2019  № 65 «Про створення міської комісії виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати»;

- здійснення заходів, щодо ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах міста та недопущення її виникнення у майбутньому;    посилення мотивації до легальної продуктивної  зайнятості шляхом інформування населення  щодо негативних соціальних наслідків нелегального працевлаштування та отримання заробітної плати  у "конвертах";

- соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення через: впровадження системи адресної соціальної допомоги та соціальних послуг;

- соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування, поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення;

 - забезпечення наповнення дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України за рахунок легалізації заробітної плати, підвищення платіжної дисципліни страхувальників та погашення існуючої заборгованості зі сплати страхових внесків та єдиного соціального внеску.

 

 

Очікувані результати:

-середньомісячна заробітна плата штатного працівника збільшиться в порівнянні з очікуваним 2019 роком на 9,0% та складе 8483,1 грн.;

-фонд оплати збільшиться в порівнянні з очікуваним 2019 роком на 10% та складе 338,5 млн. грн.;

-погашення заборгованості з виплати заробітної плати;

-дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати та впровадження скороченого робочого часу;

-запобігання фактам неофіційних трудових відносин.

 

3)Соціальне забезпечення

Ціль.   Поліпшення соціального захисту населення міста , підвищення якості надання соціальних послуг.

Завдання на 2020р:

-забезпечення  адресного соціального захисту найбільш вразливих верств населення шляхом:

            - забезпечення підтримки сімей міста шляхом своєчасного призначення та виплати різних видів державної соціальної допомоги, встановлення права на отримання пільг, залучення до участі в програмі житлових субсидій домогосподарств;

            - підтримки Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги  в актуальному стані, внесення до Реєстру даних про різновиди пільгових послуг і тарифів на кожного пільговика для запобігання нецільового використання бюджетних;

            - продовження реалізації Програми житлових субсидій, надання  населенню субсидії на відшкодування оплати за житлово  - комунальні послуги та  на  відшкодування вартості вугілля і скрапленого газу 

            - забезпечення безумовного виконання вимог законодавства щодо призначення та виплати всіх видів адресної допомоги та активізації діяльності державних соціальних інспекторів з метою посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;

         - забезпечується внесення даних індивідуальних програм реабілітації (ІПР) інвалідів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності;

          -ведення бази дітей з особливими потребами;

          -підтримка в актуальному стані інформаційної бази щодо перебування та отримання санаторно-курортного лікування  ветеранів війни, осіб з інвалідністю, ветеранів труда;

          -ведення Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб, визначення їх потреб та надання допомоги щодо вирішення проблемних питань;

           -забезпечення своєчасного призначення щомісячної допомоги на проживання та інших державних допомог внутрішньо переміщеним особам;

          -соціального захисту учасників антитерористичної операції на Сході України та членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у цій операції;

            -соціальної підтримки ветеранів, війни, праці, інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують соціальної допомоги;

            -реалізації заходів щодо виконання обласної програми соціальної підтримки  ветеранів війни, праці, інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги  «Назустріч людям»;

-здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час  призначення (перерахунку) та виплати   пенсій Токмацького об”єднаного управління  Пенсійного фонду України в Запорізькій області;            

-розвитку партнерських стосунків із громадськими організаціями ветеранів, інвалідів та іншими організаціями (об’єднаннями) громадян, сприяння розвитку волонтерського руху;

-розвитку ефективної системи надання соціальних послуг, підвищення їх якості та рівня задоволення потреб отримувачів таких послуг; 

-реінтеграції та соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

-забезпечення виконання заходів міської Програми «Комплексні заходи щодо соціального захисту найбільш вразливих  верств населення у 2019-2021 роках», затвердженої рішенням сесії міської ради від 13.12.2018  № 8 (надання різних видів матеріальної допомоги громадянам міста, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», допомоги учасникам бойових дій в зоні проведення АТО тощо) .

Очікуванні результати:

-підтримка мешканців міста в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги шляхом надання населенню житлових субсидій;

-посилення адресності соціального захисту найбільш вразливих верств населення;

-поліпшення умов життя населення;

-забезпечення  виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»;

-підтримка статутної діяльності громадських  та ветеранських організацій;

-адаптація та реінтеграція внутрішньо переміщених осіб в місцеву громаду;

-надання допомоги за рахунок коштів бюджету міста дітям, інвалідам, ветеранам війни та праці, які опинилися у складних життєвих обставинах, учасникам АТО, які отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, іншим категоріям населення;

-забезпечення якісного надання різних видів послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та кризових ситуаціях і потребують сторонньої допомоги

 

4)Охорона праці

            Ціль. Створення безпечних умов праці.

            Завдання на 2020 рік:

-виконання міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018 – 2022 роки, розробленої з метою реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності;

-забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці;

-налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;

-забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації;

-зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;

-профілактики травматизму невиробничого характеру.

            Очікувані результати: 

- поліпшення стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, а також зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- поліпшення стану охорони праці, зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності, зменшення соціальних та економічних втрат від них;

- поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження трудового потенціалу міста.

 

 

 

 

5)Житлово-комунальне господарство

                 Ціль. Підвищення якості житлово-комунальних послуг.

                 Завдання на 2020 рік:

-забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами;

-продовження роботи зі створення ОСББ, а також навчання старших по будинках та голів ОСББ для отримання ефективного власника житла;

-забезпечення ефективної роботи підвідомчих комунальних підприємств;

-проведення комплексу робіт з утримання та ремонту житлового фонду, в т.ч. робіт  з енергозбереження;

-подальше впорядкування та розвиток зелених насаджень міста;

-реалізація заходів з енергоефективності з використанням сучасних інноваційних технологій,  раціональне використання енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві;

-посилення системи контролю за використанням енергоресурсів;

-впровадження енергозберігаючих заходів;

-покращення технічного стану автомобільних доріг та забезпечення безперебійної роботи дорожньо-транспортної інфраструктури міста;

- здійснення реконструкції та капітального ремонту вулично-шляхової мережі міста;

-забезпечення належної роботи мереж зовнішнього освітлення міста;

-забезпечення прозорості встановлення тарифів.

Очікувані результати :

- поліпшення загального зовнішнього вигляду міста;

- поліпшення стану житлового фонду та прибудинкових територій;

- зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій у системах життєзабезпечення та на інженерних спорудах міста;

- забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення населення;

- економія енергоресурсів ;

- визначення ефективного управителя житловим фондом міста;

- створення нових ОСББ;

-підвищення   експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць міста;

- підвищення безпеки пасажирських перевезень;

- покращення дорожніх умови для всіх учасників дорожнього руху;

- підвищення безпеки на вуличньо – дорожній мережі;

- зниження рівня аварійності на дорогах у місті

 

  1. Гуманітарна сфера

1)             Охорона здоров’я

          Ціль. Ефективна медична допомога населенню міста та підвищення її доступності, формування мотивації до здорового способу життя населення.

   Завдання на 2020 рік:

-підготовка та перепідготовка спеціалістів за фахом „загальна практика – сімейна медицина”;

-запровадження у закладах охорони здоров’я новітніх методик лікування, використання сучасної лікувально-діагностичної апаратури;

-удосконалення мережі закладів охорони здоров’я міста відповідно до   профілю та обсягу надання медичної допомоги;

-проведення поточних ремонтів будівель закладів охорони здоров’я;

-забезпечення жителів міста якісними, сертифікованими лікарськими засобами.

Очікувані результати:

-зниження  захворюваності населення;

-підвищення доступності первинної медичної допомоги, ефективність і своєчасність діагностики найбільш поширених захворювань.

 

2)      Освіта

Ціль.  Створення умов для роботи шкіл за новими стандартами навчання .

Завдання на 2020 рік:

-забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами;

-підготовка вчителів до роботи в умовах нових стандартів;

-створення належних матеріально-технічних умов для функціонування нової української школи;

-забезпечення відповідності мережі кількісним показникам державної субвенції.

-впровадження заходів модернізації матеріально-технічного оснащення

Очікувані результати:

-досягнення соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, розвитку їх самостійності та відповідних компетенцій. Розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь, навичок комунікативної діяльності, становлення особистості;

-приведення мережі закладів освіти до нормативних показників, зменшення навантаження на місцевий бюджет. Забезпечення функціонування нової української школи, починаючи з перших класів.

 

3)      Підтримка сімей, дітей та молоді.

Ціль.  Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту.

Завдання на 2020 рік:

- своєчасне виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, схильних до скоєння правопорушень та злочинів;

- поширення практики влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання;

- створення умов для активізації національного усиновлення;

- залучення коштів з державного та обласного бюджетів для створення фонду соціального житла з метою забезпечення ним дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

 - здійснення постійного контролю за дотриманням житлових та майнових прав дітей міста;

- підтвердження місця проживання дитини з одним із батьків для тимчасового виїзду його разом з дитиною за межі України;

- надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Очікувані результати:

- зменшення кількості соціальних сиріт;

- пріоритетність сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- соціальний захист прав дітей.

 

4)Розвиток фізичної культури

Ціль. Зміцнення здоров`я мешканців засобами фізичного виховання

Завдання на 2020 рік:

- забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я, гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності та фізичної підготовленості;      

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту в закладах та установах ;

- задоволення потреб кожного мешканця міста у зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвиткові;

- збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально – технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

- інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів.

Очікувані результати:

- збільшити загальну  чисельність кількості школярів, що відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи;

- поліпшити результати виступів збірних команд та окремих спортсменів міських, обласних та офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях;

- зменшити відсотків кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.

 

 

5)Розвиток культури

            Ціль. Змістовне дозвілля жителів міста, молоді, підлітків та дітей.

Завдання на 2020 рік:

            Необхідно модернізувати матеріальну базу, забезпечити сучасним обладнанням та інструментами;

- здійснення поточного ремонту закладів;

- створення умов для самореалізації найбільш активної частини населення;

-збереження і відродження звичаїв, традицій та обрядів українського народу;

-створення умов для самодіяльної художньої творчості, самореалізації підростаючого покоління.

-проведення конкурсів народної творчості, фестивалів, концертів, імпрез;

-підтримка діяльності гуртків народної творчості;

-підтримка та розвиток традиційних народних промислів і мистецьких творчих доробків;

-розвиток міжрегіональних і міжнародних зв’язків та співпраця з міжнародними організаціями;

-проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини міста;

-популяризація елементів традиційної культури Запорізького краю;

-проведення мистецьких заходів: концертів, ярмарків, фестивалів, виставок, презентацій для взаємозбагачення національних культур

Очікувані результати:

            Забезпечення збереження культурного надбання, підтримка й розвиток культури

6)Охорона навколишнього середовища

Ціль. Екологічна безпека, раціональне використання і збереження природних ресурсів, перехід до сталого, екологічно збалансованого розвитку міста.

Завдання на 2020 рік:

-проведення заходів з озеленення міста;

-максимально широке розповсюдження екологічної інформації, підвищення рівня екологічної освіти.

Очікувані результати:

-розширення зеленої зони міста та покращення стану зелених насаджень;

-підвищення рівня суспільної екологічної свідомості;

-надходження частини екологічного податку до місцевого екологічного фонду в розмірі 120,0 тис. грн.., які будуть спрямовані на:

- Заходи з озеленення вулиць міста Токмак (придбання багаторічних насаджень) – 120,0 тис. грн., в тому числі- придбання саджанців клену сріблястого  – 80 шт. x 1,5 тис. грн. = 120,0 тис. грн.;

2. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і захоронення відходів в рамках заходів приурочених до Дня довкілля..

    

5.Ефективне управління у сфері регіонального розвитку

1)Наповнення бюджету,оптимізація і контроль бюджетних витрат

     Ціль. Збалансування показників місцевого бюджету, оптимізації доходів та видатків та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни.

Завдання на 2020 рік:

-вишукання та залучення резервів наповнення доходної частини бюджету міста;

-приведення положень про місцеві податки і збори у відповідність до змін податкового законодавства;

-застосування програмно-цільового методу планування та виконання бюджету міста з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів;

-недопущення виникнення простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери;

-забезпечення економного та ефективного витрачання бюджетних коштів, недопущення виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

-підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності, використання системи електронних державних закупівель;

Очікувані результати:

-виконання планових показників за доходами загального фонду бюджету міста; 

-забезпечення фінансування в повному обсязі передбачених бюджетом міста видатків;

- підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів.

 

    6. Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист населення.

          Ціль.

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, а у разі їх виникнення - мінімізація їх негативних наслідків, забезпечення надання гарантованої допомоги мешканцям територіальної громади, забезпечення достатнього рівня безпеки населення, попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ліквідація пожеж і рятування людей на водних об'єктах.

 

Завдання на 2020 рік:

- реалізація державної політики в сфері цивільного захисту населення й забезпечення готовності органів управління цивільного захисту міської ради та підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

- забезпечення гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства та навколишнього середовища в межах показників прийнятного ризику, критеріїв, які встановлюються для відповідного періоду соціально-економічного розвитку;

- максимально можливе, економічно обґрунтоване зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

 - розроблення і реалізація заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

- забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період;

- організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час можливого ведення воєнних дій;

- забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб виконавчих органів міської ради та суб’єктів господарювання комунальної власності;

- здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- створення і використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організація роботи з дообладнання підвальних приміщень для укриття населення.

- висвітлення в місцевих ЗМІ матеріалів щодо попередження пожеж в побуті, на відкритих територіях та щодо травмування та загибелі людей.

- поновлення наглядної агітації  з матеріалами протипожежного та цивільного захисту, розповсюдження плакатів соціальної реклами щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій на підприємствах, установах та організаціях;

- впровадження комплексу заходів для вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами;

- проведення заходів  з інженерного захисту населення та територій від шкідливої дії небезпечних геологічних процесів – підтоплення та паводків;

- відпрацюванням розділу інженерно - технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації об’єктів.

Очікувані результати:

- зменшення ризиків (передумов) виникнення надзвичайних ситуацій;

- проведення в необхідному обсязі та своєчасно заходів, спрямованих на захист населення, природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій з мінімальними затратами фінансових і матеріальних ресурсів;

- розширення можливостей аварійно-рятувальних служб, служб цивільного захисту міста з проведення рятувальних робіт у разі необхідності.

- зменшення надзвичайних ситуацій та пожеж через необережне поводження з вогнем людей або через дитячі пустощі з вогнем;

- вивчення громадян основних правил пожежної безпеки.

 

 

 

Начальник відділу економіки виконкому                                                 Л. АНЕНКО