Друк

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2019 РОКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА ТОКМАКА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2018-2036РОКИ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

  сесія                        7                        скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

        серпня  2019року                                                                                                              

 

 

Про хід виконання у першому півріччі 2019 року

Стратегічного плану розвитку міста Токмака

Запорізької області на період 2018-2036роки

 

 

            Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, на виконання рішення міської ради від 22.02.2018р. № 13 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Токмака    Запорізької області на період 2018-2036 роки», з метою ознайомлення з інформацією про хід виконання у першому півріччі 2019 року Стратегічного плану розвитку міста Токмака Запорізької області до 2018-2036 років, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Узяти до відома інформацію про хід виконання у першому півріччі 2019 року Стратегічного плану розвитку міста Токмак Запорізької області на період 2018-2036 роки (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради розмістити дану інформацію на сайті Токмацької міської ради.

3. Продовжити виконання напрямків за визначеними показниками та звітувати про виконання заходів, передбачених Стратегічним планом, згідно з планом роботи міської ради на 2019 рік, затвердженого рішенням Токмацької міської ради №12 від 20.12.2018р «Про  План роботи міської ради на 2019 рік»

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Токмацької  міської ради.

 

 

Міський голова                                                                                        І. КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

Проект внесено

відділом економіки виконавчого комітету

Токмацької міської ради

Начальник відділу                                                                                  Л. АНЕНКО

 

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету  Токмацької міської ради                                 Т. ЛЕВЧЕНКО

 

    

Додаток

до рішення міської ради

                                                                                     від   .08.2019р. №

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання  у  першому півріччі 2019 року Стратегічного

плану розвитку міста Токмак Запорізької області на період 2018-2036 роки

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК А: ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1: Конкурентоспроможна економіка

Операційна ціль 1.1. Зростання економічного добробуту

Завдання 1.1.1Розвиток конкурентоспроможного промислового сектору

За   5 місяці  2019р. підприємствами міста  було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 111,5 млн. грн. (у відпускних цінах без ПДВ та акцизного збору), що на 18,4 % менше  проти в.п. минулого. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу населення склав близько  3554,9 грн.

ПрАТ «Токмацький Ковальсько штампувальний завод» виробив за  I квартал  2019 року   144 тн. штамповок, що  складає 14,3% до   минулого року (показник становив 1009тн.). Підприємство знаходиться в стадії ліквідації. ТОВ «Токмацький Ковальсько штампувальний завод»  виробив за 1 півріччя 2019 року 1650,3 тн. штамповок.

ТОВ «Хліб Токмака»  вироблено  415   тонн  хлібобулочних виробів.,що на 17,0% більше показника в.п. минулого року.

ТОВ «Перлина Запоріжжя» у 1 півріччі   плодоовочеві консерви не виготовлялися, пік виробництва починається з 3 кварталу , підприємство має сезонний характер роботи. Сьогодні підприємства здійснюють заходи щодо переорієнтації ринків збуту продукції, пошуку закордонних та вітчизняних компаній, зацікавлених у співпраці.

Завдання 1.1.2 Зміцнення малого та середнього бізнесу

З метою спрямування дій органів місцевого самоврядування на створення і підтримання сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та  реалізації державної політики у сфері підприємництва розроблена та реалізується Комплексна програма розвитку малого підприємництва міста Токмака на 2019-2020 роки, яка  затверджена рішенням сесії  міської ради від 20.12.2018 р  № 6

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 22 листопада 2018р. Токмацькою міською радою (рішення № 11) , 29 листопада 2018р виконавчим комітетом Токмацької міської ради (рішення № 209) і 11 грудня 2018р розпорядженням міського голови були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. У десятиденний строк плани оприлюднені.

Затверджені плани протягом півріччя доповнювалися і змінювалися Токмацькою міською радою три рази та виконкомом один раз .

Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" протягом першого півріччя 2019 року Токмацькою міською радою прийнято чотири регуляторних актів («Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м.Токмаку», «Про встановлення єдиного податку у м.Токмаку»,  «Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку», «Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення» )   та затверджено три звіти про повторне відстеження («Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м.Токмаку», «Про встановлення єдиного податку у м.Токмаку» , «Про встановлення плати за землю у м. Токмак Запорізької області» ) та  один звіт про періодичне відстеження регуляторних актів («Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку»).  

Вагомим внеском по впровадженню Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” є можливість для громади реально побачити, як буде діяти той чи інший регуляторний акт і, головне, - наскільки правильним було їх прийняття.

Згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", кожен проект мав аналіз регуляторного впливу, показники базового відстеження. З метою ознайомлення суб'єктів господарювання міста з регуляторними актами кожне рішення було оприлюднено на сайті Токмацького міської ради і один примірник рішень з усіма додатками надавався в Центральну бібліотеку міста.

За статистичними даними  в  2018р.  у м. Токмаку діяло всього  121 середніх та малих підприємств. Кількість зайнятих працівників  складає 1918 осіб, найманих 1879 осіб що, відповідно, більше минулого року на 29,6% (438  осіб) та 30,4% (438 осіб).

З 2013 по 2016роки відмічалася тенденція до зниження  кількості малих підприємств. 3 2017 року динаміка змінилася в сторону збільшення.

Витрати на оплату праці найманих працівників малих та середніх підприємств складають 107,4 млн.грн., що більше проти  минулого року на 57,7%.

Середньомісячна заробітна плата  найманих працівників по малим та середнім підприємствам склала близько 4761,9 грн.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  підприємствами  м. Токмака    у 2018р. склав   941,3 млн.. грн.,що менше проти минулого року на 20,4%. 

Внесок малого бізнесу в розвиток промисловості міста залишається стабільним. Нажаль, фінансова підтримка місцевими органами влади – недостатньою, через обмеженість можливостей.

Обсяг надходжень податків до бюджету м. Токмака від діяльності малого та середнього підприємництва за 1півріччя 2019 року склав 20148,5 тис.грн ( що становить 39,9% від загального обсягу надходжень) , в тому числі від діяльності малих підприємств – 6733,0 тис.грн.(що становить 13,3% від загального обсягу надходжень).

Токмацьким міськрай центром зайнятості протягом I півріччя 2019 року проведено 605 семінарів для осіб які звернулися з техніки пошуку роботи.

Постійно функціонує Центр надання адміністративних послуг.

     Протягом  І півріччя 2019 року надано 4163 консультацій,  надійшло 5325 звернень по адмінпослугам та 32 звернення по документам дозвільного характеру, по яких видано 4782 рішення.

Проведено 522 реєстраційні дії у сфері реєстрації бізнесу, в тому числі зареєстровано 24 юридичні особи, 65 фізичних осіб - підприємців, припинено діяльність по 163 суб’єктах господарювання, проведено 207 дій щодо  державної реєстрації змін.

За І півріччя 2019 року здійснено 797 реєстраційних дій у сфері реєстрації нерухомого майна,  190 дій  державної реєстрації права власності,  522 дії по іншим речовим правам, проведено 49 змін, скасувань та інших дій.

               Завдання1.1.3Підтримка фізичних осіб - підприємців.

Станом на 01.07.2019р зареєстровано 1967 юридичних та фізичних осіб – підприємців.

Токмацьким міськрай центром зайнятості протягом 1 півріччя 2019 року проведено 605 семінарів для осіб які звернулися з техніки пошуку роботи. Токмацьким міськрай центром зайнятості 248 осіб направлено на громадські та тимчасові роботи, 35 осіб направлено на навчання незайнятого населення основам  підприємницької діяльності (32 із яких працевлаштовано).

З метою створення доступних та зручних умов для отримання адміністративних послуг, отримання дозвільних документів, запобігання та протидії корупції в місті  діє Центр надання адміністративних послуг.

    

Протягом  І півріччя 2019 року, завдяки співпраці виконавчого комітету Токмацької міської ради з Урядом Німеччини та Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» у проектах «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО» та «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття ВПО в Україні», Центр надання адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету міської ради отримав електронну систему керування чергою. Всього, протягом року, отримано донорської допомоги на 77 тис. грн.

ЦНАП приймає участь у проекті «Покращення якості надання адміністративних послуг для населення» та увійшов до першої фази впровадження з модернізації та створення ЦНАП Програми «U-LEAD з Європою», в рамках якого в ІІІ-му кварталі 2019 року ЦНАП буде оснащено сучасними меблями, технікою та програмним забезпеченням для електронного документообігу.

Завдання 1.1.4 Вдосконалення механізму оплати праці

В  1 кварталі  2019 року заробітна плата штатних працівників склала 6887,00 грн., що на 18,1 % більше проти в. п. минулого року, але складає 70,9 % до середньо обласного показника. Фонд оплати праці працівників без урахування  малих підприємств,  склав 65,4  млн. грн.., що менше   проти в. п. минулого року на 7,8 %.

У І півріччі 2019 року проведено 6 засідань міської ради з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати, в яких прийняли участь 30 керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності. Міський голова та заступники проводять співбесіди з керівниками підприємств, організацій та установ, де має місце заборгованість по виплаті заробітної плати або ознаки її виплати менше чи на рівні мінімального розміру. Проводяться наради з представниками малого та середнього бізнесу, приватними підприємцями, де має місце виплата заробітної плати на рівні або нижче визначеного державою мінімального розміру.

Станом на 01.07.2019 року заборгованість  із виплати заробітної плати  по  економічно активним підприємствам склала 305,26 тис. грн., це борг філії «Токмацький райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор», яка на даний час, знаходиться на стадії оформлення банкрутства. Станом на 01.05.2019 року в повному обсязі погашена заборгованість по заробітній платі невідокремленого структурного підрозділу Токмацькі районні електричні мережі ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Впродовж І півріччя 2019 року  організовано та проведено 2 засідання соціально-економічної ради, під час яких розглянуто найактуальніші, першочергові соціально-економічні  питання міста Токмака, зокрема: про стан оплати праці та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації трудових відносин,  про підсумки соціально-економічного розвитку, виконання Програми зайнятості населення міста тощо.

Робота щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проводиться в рамках роботи міської комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати. Розпорядженням міського голови від 22.09.2017 року № 85-к з 01.10.2017 року, відповідно до ч.3 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування», був призначений головний спеціаліст, інспектор праці відділу питань праці управління соціального захисту населення Токмацької міської ради. Впродовж І півріччя 2019 року даним інспектором було проведено  відвідування 8 роботодавців з метою інформування їх та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю,  складені відповідні довідки. У зв’язку із тим, що постановою шостого апеляційного адміністративного суду  від 14.05.2019 року, справа № 826/8917/17, визнані  не чинними постанова  Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації ст. 259 КЗпП України» та ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування», у травні-червні  2019 року заходи контролю не проводились.

Ведеться масово-роз’яснювальна робота серед мешканців міста з даних питань. На сайті Токмацької міської ради розміщені інформації  щодо відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю та легалізації праці найманих працівників. У трьох міських газетах розміщена стаття «Працюємо згідно трудового законодавства!». На міському ринку постійно  звучать звернення до роботодавців та працівників щодо легалізації зайнятості.

Завдання1.1.6 Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

Протягом року здійснюються заходи переходу на енергозберігаючі освітлювальні прилади в мережі освітлення міста, відновлення внутрішньо дворового освітлення та  вулиць міста.

В ході проведення робіт з утримання мереж вуличного освітлення в робочому стані по мікрорайонах м. Токмак було замінено понад 750 непрацюючих ламп , протягом 1 півріччя 2019 року придбано 830 ламп вуличного освітлення.

Оперативна ціль1.2:  Покращення функції управління об’єктами комунальної власності та врегулювання земельних відносин у місті Токмак

Завдання 1.2.1. Врегулювання земельних відносин.

З метою реалізації положень програми «Здійснення заходів із землеустрою», виконано ряд завдань, а саме:

1. Інвентаризація земель міста проводиться за рахунок відведення земель Токмацької міської ради у власність чи користування громадянами та юридичними особами.  Протягом звітного періоду відведено та надано у власність чи користування за рішеннями Токмацької міської ради 80 земельних ділянок. Всього проінвентаризовано близько 87% від загальної площі земель міста Токмака.

2. Відповідно до п.3 та п.7 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з 1 січня 2013 року землі державної та комунальної форм власності в Україні вважаються розмежованими.

Постійно проводиться робота по охопленню орендними відносинами земель в межах міста Токмака. Протягом першого півріччя 2019 року в результаті постійного вжиття заходів щодо виявлення земельних ділянок, що використовуються без правовстановлюючих документів, укладено 2 договори оренди землі, в результаті чого збільшилось надходження до міського бюджету від плати за землю , також поновлено шляхом переукладання 2 договори оренди землі.

     Управління комунальної власності у своїй діяльності продовжує здійснювати заходи спрямовані на забезпечення підготовки лотів до проведення торгів щодо земельних ділянок комунальної власності. Протягом першого півріччя проведені земельні торги з продажу прав на земельні ділянки, в результаті чого було укладено два договори купівлі - продажу земельних ділянок  площею 0,14 га та 0,3 га.

Крім того, протягом звітного періоду було продано без торгів 3 земельні ділянки загальною площею 0,2544 га, на загальну суму 363 216, 00 грн..

 Постійно оновлюються бази даних реєстру вільних земельних ділянок, об’єктів нерухомості та виробничих площ, здійснюється постійна передача об’єктів нерухомості в орендне користування.

Завдання 1.2.2. Управління комунальною власністю.

Виконавчими органами Токмацької міської ради постійно проводиться робота у сфері управління об’єктами нерухомого майна комунальної власності. Так, відповідно законодавства України щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, спеціалістами здійснюються необхідні заходи щодо реєстрації права власності територіальної громади міста Токмака, в особі Токмацької міської ради, на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки. Протягом першого півріччя 2019 року укладено 11 договорів оренди та 1 договір позички нежитлового приміщення з юридичною особою. Передача всіх об’єктів оренди відбувалась виключно після вивчення попиту на оренду, через засоби масової інформації, мережу INTERNET. Продовжено термін дії 8 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності, складено 20 актів перевірки технічного стану.

Надходження від оренди нерухомого майна комунальної власності, у звітному періоді, склали 880,3 тис. грн., з них до міського бюджету надійшло  564,8 тис. грн., на користь підприємств, установ, організацій міської ради надійшло 315,5 тис. грн.

      З причин зміни законодавства України у сфері приватизації комунального майна протягом першого півріччя 2019 року відчуження об’єктів нерухомості комунальної власності не проводилось. 

Оперативна ціль1.3: Оптимізація та контроль бюджетних витрат, пошук додаткових джерел поповнення доходної части міського бюджету.

Завдання 1.3.1: Забезпечення умов для сталої роботи організацій та установ соціально культурної сфери, економія бюджетних витрат.

          За перше півріччя 2019 року доходи бюджету міста Токмака склали 156 642,0 тис. грн., з  них  до  загального    фонду     бюджету     надійшло 47 961,7 тис. грн., спеціального – 2 524,2 тис. грн., отримано офіційних трансфертів – 106 156,1 тис. грн.

Станом на 01.07.2019 доходи загального фонду бюджету міста Токмака без врахування міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 47 961,7 тис. грн., що становить 104,0 % до затверджених планових показників на відповідний період. Мобілізовано надходжень на 1 862,7 тис. грн. більше від запланованого.

В порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на

10 778,8 тис. грн., або на 29 %.

         Видатки міського бюджету за перше півріччя 2019 року  виконані в сумі 147 999,5 тис. грн., що на 44 497,8 тис. грн. менше проти видатків за відповідний період 2018 року, з них видатки загального фонду бюджету склали 137 393,5 тис. грн., або 90,8 % до затверджених показників відповідного періоду та менше проти видатків за  минулий рік на 46 525,9 тис. грн., видатки спеціального фонду склали – 10 606,0 тис. грн., що на         2 028,1  тис. грн. більше проти видатків за відповідний період 2018 року.

Для дієвого управління бюджетними коштами здійснювався постійний контроль за раціональним використанням бюджетних коштів. З метою недопущення кредиторської заборгованості протягом звітного періоду забезпечено проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду міського бюджету. Надходження до загального фонду міського бюджету у першу чергу спрямовувались на оплату праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв,  оплату харчування, медикаменти. На соціально-захищені статті видатків  протягом 1 півріччя  2019 року спрямовано 92,1 %  наявних коштів загального фонду міського бюджету.

  Станом на 01.07.2019р. забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в повному обсязі, оплату видатків по енергоносіям, які  спожиті бюджетними установами міста в межах виділених асигнувань.

 

Стратегічна ціль 2 Залучення іноземних інвестицій у соціально-економічний розвиток міста.

Оперативна ціль 2.1.Приєднання до ініціативи Європейської Комісії «Угода мерів».

Завдання 2.1.1.Підготовка Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року».

Продовжується робота з підготовки Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку та змін клімату міста Токмака до 2030 року». З метою якісної підготовки цієї програми в рамках участі в добровільній ініціативі Європейської Комісії «Угода мерів» у 2018 році було взято участь у підготовчому тренінгу «Розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату як запорука виконання зобов’язань Угоди Мерів», який проходив у м. Київ та був організований Асоціацією «Енергоефективні міста України» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Завдяки підготовці та затвердженні на сесії міської ради Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку та змін клімату міста Токмака до 2030 роки» місто автоматично отримає право участі у всіх грантових проектах та програмах, які оголошуються Європейською Комісією для підписантів «Угоди мерів». Це значно підвищує можливості до залучення коштів іноземних інвесторів, фондів та організацій на розвиток соціальної інфраструктури та комунального господарства.

Оперативна ціль 2.2. Приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

Завдання 2.2.1. Підготовка Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року» до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» в Брюсселі.

Зібрана та подана необхідна інформація для участі у ІІ етапі конкурсу на розробку «Планів дій зі сталого енергетичного розвитку», який проводить Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» для громад, які потребують допомоги в плануванні власної низьковуглецевої політики, розрахунку базового кадастру викидів та відповідних заходів до 2030 року.

В рамках участі у добровільній ініціативі Європейської Комісії «Угода мерів», місто Токмак взяло участь у ІІ етапі конкурсу по написанню та розробці Планів дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) серед малих громад України з чисельністю населення не більше 100 тис.

За результатами експертної оцінки та конкурсного відбору, місто Токмак відібрано у якості переможця. Протягом 2018-2019 років Фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» буде розроблено «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) міста Токмак до 2030 року». Фінансування зазначених робіт відбудеться за грантові кошти Королівства Норвегії та співфінансування з місцевого бюджету.

Згідно із рішенням дев’яносто третьої сесії Токмацької міської ради сьомого скликання від 25.04.2019 року № 9 «Про початок співпраці з Фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» розпочато співпрацю із вказаним Фондом з метою підготовки «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) міста Токмак до 2030 року». Документ повинен бути готовим до кінця вересня 2019 року.

Завдання 2.2.2. Подання Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року» до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» в Брюсселі.

Відповідне завдання планується до виконання у 2019 році. Програма «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) міста Токмак до 2030 року» повинна бути розроблена до кінця вересня 2019 року та подана на узгодження до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» до міста Брюссель.

Завдання 2.2.3. Підготовка Програми «План місцевого економічного розвитку».

Протягом 2017 - 2018 року продовжувалася робота над підготовкою Програми «План місцевого економічного розвитку» в рамках участі міста Токмака в новій ініціативі Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

Після експертної оцінки координаторів ініціативи «Мери за економічне зростання» в Україні «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2020 року», його було надано на розгляд експертам Світового банку.

У рамках конференція високого рівня «Муніципалітети за економічне зростання», відбулося нагородження міст-учасників ініціативи «Мери за економічне зростання» Сертифікатами відповідності за надані на розгляд Плани місцевого економічного розвитку. Місто Токмак отримало такий сертифікат, підтвердивши свій статус дійсного члена ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» та міста, чий «План місцевого економічного розвитку» пройшов позитивну оцінку та схвалення експертами Світового банку.

У І півріччі 2019 року відбулося перше звітування по виконанню Програми «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2020 року».

Завдання 2.2.4. Подання Програми «План місцевого економічного розвитку» до Представництва Європейського Союзу у місті Київ.

Відбулося подання повного тексту Програми «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2020 року» на розгляд експертам Європейського Союзу. Після цього програмний документ було подано на розгляд до експертів Світового банку для отримання можливого фінансування наступних проектів: «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» (1 МВт), «Створення вільного бізнес-простору», «Створення ресурсно-комунікаційного центру міста Токмака».

Після розгляду експертами Європейського Союзу «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмак до 2020 року», його передадуть для потенційного фінансування до Світового банку.

Реалізація проекту, поданого у змісті «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмак до 2020 року» дозволить:

-           створити нові робочі місця;

-           створити умови для розвитку підприємницької діяльності у місті;

-           застосувати механізм державно-приватного партнерства;

-           облаштувати земельні ділянки для створення промислової зони та ін.

У листопаді відбулася Міжнародна конференція високого рівня «Муніципалітети за економічне зростання» , на якій місто Токмак отримало Сертифікат-підтвердження про те, що Програма «План місцевого економічного розвитку до 2020 року» схвалена експертами Світового банку, а безпосередньо місто підтвердило свій статус у якості дійсного члена ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

04 квітня 2019 року на дев’яностій сесії сьомого скликання Токмацької міської ради рішенням №12 затверджено Програму «План місцевого економічного розвитку до 2020 року» .

Оперативна ціль 2.3. Долучення до проекту Уряду Німеччини «Енергоефективність у громадах ІІ».

Завдання 2.3.1. Створення ефективної системи енергоменеджменту в місті.

Продовжувалася співпраця виконавчого комітету з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках проекту «Енергоефективність у громадах ІІ». Уже укладено відповідний Меморандум про взаєморозуміння між виконавчим комітетом Токмацької міської ради та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Реалізація проекту відбуватиметься протягом 2018-2020 років.

Метою проекту є покращення передумов подальшого поширення енергетичного менеджменту у громадах. Даний проект підтримує розробку індивідуальних пропозицій з консультування та підтримки у сфері комунального енергетичного менеджменту для малих міст та сприяє їх поширенню. Таким чином, у середньостроковій перспективі створюються можливості для широкого застосування системного та фінансово ефективного енергетичного менеджменту включно з плануванням та впровадженням заходів з енергоефективності.

Протягом 2018 – початку 2019 року відбувалися навчальні семінари для міст-учасників проекту. Такі заходи були присвячені підвищенню інституційної спроможності в напрямку енергоефективності та енергозбереження, енергомоніторингу, енергетичного обліку тощо. За перший рік у місті Токмак рішенням сесії міської ради затверджено Концепцію запровадження системи енергетичного менеджменту м. Токмака, а рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради створено Координаційну раду з питань енергоефективності, засідання якої відбудеться вже незабаром.

Протягом року у Токмаку проводилася складна робота зі збору даних щодо споживання енергоносіїв будівлями бюджетної сфери, на основі яких було проведено Benchmark (аналіз даних споживання у порівнянні з аналогічними будівлями бюджетної сфери інших міст) та складено портфоліо – аналіз міста (еталонні показники споживання енергоносіїв – світла та тепла для певного типу будівлі); проведена робота щодо організаційно-методологічного забезпечення впровадження системи енергоменеджменту; здійснено інвентаризацію опалювальної площі закладів бюджетної сфери та багато іншого.

Крім того, місто Токмак отримало високовартісне обладнання для проведення експрес – енергоаудитів закладів бюджетної сфери.

У січні 2019 року були підготовлені та надані на розгляд конкурсної комісії Асоціації «Енергоефективні міста України» заявки на отримання фінансування за кошти гранту в рамках проекту «Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях», що фінансується з коштів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) від імені Уряду Німеччини. На початку березня було отримано відповіді. Згідно до рішення конкурсної комісії, обидві заявки міста Токмак на фінансування виготовлення енергопаспортів та проведення повних енергоаудитів для ДНЗ № 21 «Барвінок» та ДНЗ № 23 «Вербиченька» за рахунок грантових коштів із спів фінансуванням з боку міста на рівні 30% - були схвалені.

Участь у цьому конкурсі стала можлива лише тому, що місто Токмак - учасник проекту «Енергоефективність у громадах ІІ».

За рахунок Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та Уряду Німеччини відбулася навчальна поїздка керівництва міста до Баварії (Федеративна Республіка Німеччина), а саме – міста Кемптон. Переймався досвід колег з Німеччини щодо впровадження альтернативної енергетики, тепломодернізації будівель бюджетної сфери, обліку енергоносіїв та роботи енергоменеджерів міста.

Надалі планується ще один рік проекту «Енергоефективність у громадах ІІ», залучення інвестицій у підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери та формування дієвої системи енергоменедменту міста.

Оперативна ціль 2.4. Підготовка заявок для участі у грантових програмах з метою отримання фінансування на їх реалізацію.

Завдання 2.4.1. Моніторинг інформаційних ресурсів для вчасної участі у оголошених грантових проектах і програмах.

З метою активізації громадянського суспільства, особистого розвитку, пожвавлення соціально-економічного стану міста Токмака, щотижнево пропонується підбірка актуальних можливостей для участі у грантових проектах та програмах, а також семінарах та тренінгах. Протягом першого півріччя 2019 року періоду на офіційному сайті Токмацької міської ради було опубліковано відповідних 2 публікації із 10 грантовими пропозиціями.

Проводиться систематична підготовка та подача на розгляд проектних заявок для отримання грантового фінансування.

Наприкінці лютого 2019 року був підписаний Меморандум про співпрацю між виконавчим комітетом Токмацької міської ради в особі міського голови Ігоря Котелевського та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), що діє від імені Уряду Німеччини у напрямку реалізації проекту «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО».

У рамках даної співпраці у місті Токмак буде проведена реконструкція/ремонт комунального ДНЗ № 8 «Метелик», а саме:

- реконструкція вхідних груп;

- часткова заміна вікон та дверей;

- ремонт туалетів;

- утеплення фасадів;

- ремонт даху.

Наведений обсяг робіт є попереднім. Остаточні обсяги робіт будуть визначені після затвердження проектної документації та у відповідності до обсягів фінансування.

У разі виникнення потреби у меблях, обладнанні, тощо, для використання зазначеними комунальними установами, рішення про кількість та специфікацію товарів для закупівлі Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) прийматиме самостійно, але після погодження з Токмацької міської радою.

Усі витрати, пов’язані із реалізацією проекту, бере на себе Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), яке дії від імені Уряду Німеччини. Натомість, місто Токмак зобов’язується усіляко сприяти реалізації проекту, сплачувати комунальні послуги об’єкту під час виконання ремонтних робіт та забезпечити безпечне перебування вихованців та персоналу у інших дошкільних навчальних закладах міста під час проведення капітальних робіт.

Проект планується завершити протягом 2019 року.

ДНЗ № 8 «Метелик» - найстарший дошкільний навчальний заклад у місті, до того ж у ньому жодного разу не проводилися капітальні ремонти. Крім цього – заклад комбінованого типу, тож його соціальну значущість не можна не оцінити.

Також у лютому у місті Запоріжжя проходив тренінг у рамках проекту «Партнерство між міською та сільськими територіальними громадами як ефективний інструмент місцевого розвитку», який направлений на підтримку співробітництва міських та сільських територіальних громад в інтересах своїх жителів, формування добросусідства та можливостей для поширення позитивного впливу міст на розвиток сільських територій.

Підготовка містом до цього проекту тривала ще з грудня 2018 року. Обраним партнером стало село Покровське Токмацького району. А спільний проект, у разі реалізації, сприятиме розвитку обох територій, активізації бізнес-відносин, підсилення конкурентоспроможності харчової продукції, створенню робочих місць тощо.

Для подальшої участі у проекті «Партнерство між міською та сільськими територіальними громадами як ефективний інструмент місцевого розвитку» укладено Меморандум про співпрацю з нашими партнерами по проекту - с. Покровським та підготовлено концептуальну  заявку на отримання фінансування.

Проект «Партнерство між міськими та сільськими територіальними громадами як ефективний інструмент місцевого економічного розвитку» реалізується Інститутом громадянського суспільства за підтримки Програми «U-LEAD з Європою.

Крім того, продовжується практика залучення міні-грантів для пожвавлення культурного життя громади.

Так, в рамках проекту METASITY, який здійснює свою діяльність між Києвом та Афінами, підготовлено проектну заявку, дія якої буде спрямована на дівчаток та жінок міста Токмака. Уже у серпні 2019 року пройдуть майстер-класи із живопису та виставка картин у Краєзнавчому музеї художниці із міста Маріуполя, яка неодноразово ставала переможницею низки грантових проектів та програм, здійснювала свої виставки у Запорізькій та Донецькій областях та у Німеччині.

Крім того подані заявки на грантове фінансування капітального ремонту наступних об’єктів: ДНЗ «Барвінок» та Музична школа.

З метою консолідації взаємодії між ОМС, ГО та ініціативними групами міста Токмака було прийнято рішення долучитися до впровадження на території нашого міста проекту «Розумна Взаємодія».

Проект «Розумна взаємодія» може починатися з фіксації місцевих питань за безпосередньою участю мешканців. Але на відміну від статичних позначок на мапі міста для візуалізації під час картування громади, використовуються спеціальні інтерактивні «маячки», завдяки яким будь – хто з місцевих жителів створюєте простір для живої взаємодії в громаді.

У найближчому майбутньому планується провести низку інформаційних заходів для представників громади міста щодо використання цієї платформи для покращення взаємодії між владою та активістами, громадськими діячами та просто небайдужими жителями Токмака.

 Операційна ціль 2.5  Підготовка підґрунтя для залучення інвестицій

Завдання 2.5.1 Підготовка об‘єктів для залучення інвестицій

Реалізація програм за рахунок власних коштів ускладнюється через обмежене фінансуванням в місцевому бюджеті, тому проводиться робота по залученню коштів з обласного бюджету коштів, державного бюджету та інших джерел фінансування. Станом на звітну дату розроблені енергоефективні проекти для енергозатратних об’єктів:

1. «Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 імені В.Н.Нерез по вул. Серьогіна, 2 м. Токмак Запорізької області» - обсяг фінансування протягом 2018-2019 рр. 6757,481 тис. грн. (інші джерела);

2. «Реконструкція Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, по             вул. Шевченко, 52 м. Токмак Запорізької області» - обсяг фінансування протягом 2018-2019 рр. 28123,729 тис. грн. (державний бюджет – 16949,348 тис. грн., місцевий бюджет – 3509,325 тис. грн., інші джерела – 7665,056 тис. грн. );

3. «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло  по вул. Центральна,55к м. Токмак, Запорізької області» - обсяг фінансування протягом 2018-2019 рр. 43403,991 тис. грн. (державний бюджет – 26511,037 тис. грн., місцевий бюджет – 5465,659 тис. грн., інші джерела – 11427,295 тис. грн. )

4. «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3 м. Токмак, Запорізької області» - обсяг фінансування протягом 2018-2019 рр. 5147,674 тис. грн. (державний бюджет – 2268,977 тис. грн., місцевий бюджет – 2 878,697тис. грн.)

На даний час розроблено проектно-кошторисну документацію по реконструкції центрального водогону міста загальною протяжністю понад 2,0 км, а саме:

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Гоголя, м. Токмак Запорізької області»;

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Дружби, м. Токмак Запорізької області»;

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Олега Кошового, м. Токмак Запорізької області».

2.5.2Удосконалення процедур залучення інвестицій

З обласного бюджету у 2019 році місту Токмак виділені кошти на реалізацію наступних проектів та заходів:

З екологічного фонду обласного бюджету місту Токмак виділено 20млн. грн. на:

1. Реалізацію 13-ти проектів з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста на суму 17 811,508 тис. грн.

2. Коригування та розробку 23 проектів з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста на загальну суму 891,0 тис. грн.

3. Заходи з озеленення міста. Реконструкція зеленої зони мікрорайону "Ахрамєєвка" міста Токмак Запорізької області на суму 1297,5тис. грн.

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК Б: РОЗВИТОК ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: Створення якісних та комфортних умов проживання в громаді

Операційна ціль 3.1 Розвиток інфраструктури території громади

Завдання 3.1.1 Зміна системи управління житловим фондом міста

На даний час по м. Токмак створено та функціонує 92 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку в 87 багатоквартирних житлових будинках. Протягом 2019 року новостворених – 11 ОСББ.

В рамках місцевої Програми «Підтримки створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Токмак на 2019-2021 роки» за рахунок коштів бюджету міста Токмак передбачено 332,088 тис.грн. для надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ на: капітальний ремонт ліфтів житлових будинків по вул. Перемоги, 9А (ОСББ "Токмацька Зірка"),  вул. Ковальська, 52, (ОСББ "Ковальський 52"), проведення  поточного ремонту житлового будинку по вул. Перемоги,10 (ОСББ "Перемоги,10")  та поточний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі житлового будинку №9 по вул. Володимирська (ОСББ "Жасмін 9").

На виконання рішення Запорізької обласної ради від 25.06.2019 № 19 «Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)» місту Токмак виділені кошти з обласного бюджету у розмірі 230,0 тис. грн., на здійснення поточних ремонтів ОСББ: козирків житлових будинків по вул. Ковальська,60 (ОСББ «МЖК-60»), вул. Ковальська,41 (ОСББ «Ювілейний-41» та внутрішньо будинкової мережі електропостачання житлового будинку (ОСББ «Шевченка 45».

 

Підтримка житлового фонду та створення соціального житла

На виконання рішення Запорізької обласної ради від 25.06.2019 № 19 «Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)» місту Токмак, у рамках місцевої програми «Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Токмак на 2019-2021 роки» передбачені кошти на здійснення поточного ремонту покрівлі гуртожитку по вул. Володимирська, 21. 

В місті Токмак діє місцева Програма «Забезпечення житлом учасників АТО та громадян  вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак на 2015-2020 роки», метою якої  є забезпечення житлом учасників АТО та громадян  вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак шляхом  удосконалення  існуючого  та  запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму підтримки будівництва (придбання) доступного житла. Програма передбачає захід:

 «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Революційна,55к м. Токмак, Запорізької області» - передбачає виконання основних будівельних робот по будівлі та облаштування під житло 51 квартири для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Токмацької міської ради в списках першочергового отримання житла, забезпечити житлом.

Вартість мікропроекту:  «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Революційна,55к м. Токмак, Запорізької області» складає 480,0 тис. євро.

Станом на звітну дату виконані основні будівельні роботи по будівлі та облаштований під житло 1 під’їзд (18 квартир), який готується до вводу в експлуатацію.

Крім того, в травні 2019 року укладено чотирьохсторонній Меморандум з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) про співпрацю за субпроектом   «Створення житлових умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло-квартири)/KfW в рамках реалізації Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI», в рамках якого планується  облаштування під житло ІІ під’їзду будівлі по вулиці Центральній 55к. Вартість мікропроекту  складає 450,0 тис. євро.

З метою приведення у відповідність до діючого будівельного законодавства та цін, Токмацька міська рада у 2019 році виділила кошти на перерахунок проектно - кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка,3 м. Токмак, Запорізької області. Коригування», яку найближчим часом буде подано на експертизу до спеціалізованої експертної організації.

 

Завдання 3.1.2 Модернізація шляхово-ремонтного господарства міста

В рамках місцевої Програми «Реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності на 2014-2020 роки» для підтримання доріг місцевого значення у задовільному технічному стані за рахунок коштів місцевого бюджету проведені роботи на загальну суму 447,446 тис.грн., а саме:

-  проведено поточний ремонт 826,47 кв.м. доріг з ґрунтовим покриттям на суму 81,808 тис.грн.;

- проведені заходи по зимовому утриманню доріг на суму – 149,693 тис.грн.;

- проведено поточний ремонт 265 кв.м дорожнього покриття вулиць Богдана Хмельницького, Чкалова, Ковальська, Дружби, Ломоносова на суму 188,5 тис.грн.;

- нанесено 37,05  кв.м. дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» біля навчальних закладів  на суму 8,827 тис.грн.

- встановлено 12 дорожніх знаків на суму 18,618 тис.грн.;

Завдання 3.1.3 Підвищення якості питної води

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у місті відповідно рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 11.04.2013 № 95 надає КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради. Основним споживачем є населення. Від загального обсягу реалізації населення складає - 86,3%, бюджетні організації - 6,9%, госпрозрахункові - 6,8%.

Водопостачання міста здійснюється з 16 діючих артезіанських свердловин глибиною 180-200 м, 6 артсвердловин в ремонті, 5 наглядових. Більшість свердловин введені в експлуатацію 25-40 років тому і відпрацювали свій ресурс. Вода із свердловин цілодобово подається у водопровідні мережі міста за допомогою 3-х насосних станцій другого підйому, які розташовані на вул. Гоголя, К.Лібкнехта, території колишнього ВАТ «Південдизельмаш» та 2-х насосних станцій третього підйому, які розташовані на мікрорайоні «Ахрамєєвка», 4-х водонапірних башт Рожновського.

Протяжність водопровідних мереж становить 119,3 км,  з яких  63,9  км  зношені та знаходяться в аварійному стані (особливо центральні водоводи) і потребують заміни.

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням відомчих мереж - 41,03км, з них 17,2 км зношені та знаходяться в аварійному стані  та потребують заміни.

  Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням відомчих другого підйому - 3 од. , третього підйому - 2 од. 

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням відомчих 2 од.  

Загальна кількість каналізаційних очисних споруд - 1 од. 

Реконструкція мереж водопостачання (капітальний ремонт)

Протягом І півріччя 2019 року КП «Міськводоканал» ТМР проведені роботи по заміні 0,47 км водопровідних  труб на труби ПЕ 100 (з поліетилену). Вартість робіт склала – 72,0  тис.грн., (з них матеріали 38,0 тис. грн., виконання робіт 34,0 тис. грн.). Для забезпечення безперебійного водопостачання замінені насоси марки ЕЦВ на артсвердловинах № 11,22,5,7 РЕМ на суму - 165,0 тис.грн.

Проведена реконструкція комунікацій насосної станції підкачки мікрорайону Ахрамєєвка - заміна запірної арматури та сталевих труб на труби ПЕ 100 на суму 18,0 тис.грн.

В продовж звітного періоду відремонтовано 36 пожежних гідрантів, які перебувають на балансі КП «Міськводоканал» ТМР. Витрати на проведення ремонтних робіт складають 18 тис. грн.

На даний час Токмацька міська рада з метою підвищення якості питної води планує впровадити на території міста Токмак можливість реалізації наступних заходів:

1) Реконструкція водоводу від артезіанської свердловини.

Реконструкція водоводу від артезіанської свердловини вул. Паркова до насосної станції Південна, призначення для наповнення резервуарів питної води - 1,5 млн. грн. Реалізація заходу забезпечить зменшення витрат питної води  внаслідок витоків та надасть змогу забезпечити надання якісної послуги водопостачання мешканцям Південної частини близько 20,0 тис. населення м. Токмак.

2) Реконструкція мереж центрального водогону м. Токмак.

Реконструкція мереж центрального водогону м. Токмак, який з’єднує між собою Північну та Південну насосні станції - 15,0 млн. грн. Реалізація заходу надасть можливість забезпечення якісного, безперебійного водопостачання мешканців Центральної частини міста, особливо під час спекотного літнього періоду.

На даний час розроблено проектно-кошторисну документацію по реконструкції центрального водогону міста загальною протяжністю понад 2,0 км, а саме:

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Гоголя, м. Токмак Запорізької області»;

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Дружби, м. Токмак Запорізької області»;

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Олега Кошового, м. Токмак Запорізької області».

На теперішній час триває пошук інвесторів, з метою реалізації вищезазначених проектів.

Завдання 3.1.4 Економічна ефективність витрат на енергопостачання. Зменшення витрат споживання енергії у місті

Перехід на енергозберігаючі освітлювальні прилади в мережі освітлення міста, відновлення внутрішньо дворового освітлення та інших вулиць міста:

З метою утримання мереж вуличного освітлення в робочому стані протягом І півріччя 2019 року по мікрорайонах м. Токмак було замінено понад 750 енергозберігаючих ламп.

Протягом  ІІ півріччя 2019року планується реалізація  проектів з реконструкції мереж вуличного освітлення вулиць міста по мікрорайонах «Центральний», «Залізничний», «Калиновий»  на загальну суму 552,0 тис. грн.

Завдання 3.1.5 Створення сучасної моделі поводження з твердими побутовими відходами

Виконавчим комітетом Токмацької міської ради 22.02.2018р прийняте рішення № 36 «Про затвердження Схеми санітарної очистки міста Токмак», (надалі - Схема).  Проте Схема не погоджена в Державній екологічній інспекції у Запорізькій області та не відповідає ДБН Б.2.2 – 6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту». На теперішній час схема санітарного очищення м. Токмак у відповідності до затверджених ДБН Б.2.2 – 6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» не затверджена.

Згідно діючого законодавства, розподіл коштів місцевого бюджету на проведення будь-яких робіт (заходів) в м. Токмак здійснюється безпосередньо депутатами міської ради та затверджується рішенням сесії.

В зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями міського бюджету та враховуючи статус депресивної території, який було надано м. Токмак згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27.09. 2017 року № 732 «Про надання статусу депресивної території м. Токмаку Запорізької області у 2017 році» терміном на 5 років, асигнувань на розробку оновленої Схеми санітарного очищення м. Токмак на даний час не виділено.

Впродовж 2019 року силами організацій міста та за кошти місцевого бюджету на території м. Токмак ліквідовано 8 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом - 0,22 тис. м3. Згідно наданого КП «Управляюча компанія «Контакт» ТМР графіку ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ до кінця 2019 року заплановано ліквідувати 18 несанкціонованих сміттєзвалищ орієнтовним обсягом 1,1 тис. м3.

Завдання 3.1.6. Надання якісних послуг з теплопостачання.

Виконавцем послуг з постачання теплової енергії в м. Токмак  відповідно рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 23.05.2019р. № 97 «Про визначення КП «Токмак біоенергія» Токмацької міської ради виконавцем послуг з постачання теплової енергії в м. Токмак» є КП «Токмак біоенергія» ТМР. Підприємство створено відповідно до рішення Токмацької міської ради від 25.04.2019р. №12 «Про створення комунального підприємства «Токмак біоенергія» Токмацької міської ради» та з врахуванням рішення від 03 травня 2019р. № 1 «Про ефективне використання ресурсів з тепло забезпечення міста Токмак». 

КП «Токмак біоенергія» ТМР є ліцензіатом Запорізької облдержадміністрації. На даний час підприємством отримані Ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Загальна кількість котелень по м. Токмак - 5 одиниць.

Загальна протяжність теплових мереж міста складає - 14,85 км.

Протяжність теплових мереж, що відремонтовано(замінено) під час підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020р.р. станом на 22.07.2019р склала 170 м.

Оптимізація мережі теплопостачання міста:

З метою недопущення порушення теплового балансу багатоквартирних будинків, для координації дій по встановленню індивідуального опалення, враховуючи введення в дію з 01.05.2019 року окремих положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (№2189-VIII від 09.11.2017року) (зі змінами) з урахуванням відсутності затвердженого порядку відключення абонентів централізованого опалення у багатоквартирних будинках міста Токмак Запорізької області, в яких на набрання чинності Закону України «Про житлово-комунальні послуги» не менш, як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від  мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, рішенням сесії Токмацької міської ради від 30.05.2019 №13 «Про затвердження тимчасового Порядку надання дозволу на відключення від мережі централізовано опалення у багатоквартирних будинках міста Токмак Запорізької області» затверджено даний Порядок, який діє і на теперішній час.

Станом на 20.07.2019р. згідно діючого Порядку 81 власник квартир (нежитлових приміщень) багатоповерхового сектора міста отримали Дозволи на відключення квартир від централізованого опалення та подальшого встановлення індивідуального опалення

Операційна ціль 3.2 Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективного господарства

Завдання 3.2.1 Розвиток альтернативної енергетики

Відповідно розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації  від 14.12.2017р. № 687 «Про затвердження плану заходів щодо стимулювання розвитку м. Токмак на 2018 рік» та затвердженні на сесії  Токмацької міської ради Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 роки» міська громада автоматично отримає право участі у всіх грантових проектах та програмах, які оголошуються Європейською Комісією для підписантів «Угоди мерів». Це значно підвищує можливості до залучення коштів іноземних інвесторів, фондів та організацій на розвиток соціальної інфраструктури та комунального господарства.

На виконання вищезазначеного розпорядження Токмацька міська рада планує впровадити на території міста Токмак Запорізької області проект «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» проектною потужністю 2 мВт, що забезпечить зниження рівня впливу факторів забруднення атмосферного повітря дрібнодисперсним пилом кам’яного вугілля, що використовується, як основне паливо на теплоенергостанціях країни. Також застосування «зеленого тарифу» дозволить комунальному підприємству в оперативному управлінні, якого буде знаходитись фотоелектрична система, сплачувати до місцевого бюджету податок на прибуток, а також вирішувати соціальні питання міста.

На виконання рішення сесії ТМР від 02.02.2018 року №4 «Про делегування повноважень» з метою здійснення будівництва в рамках об’єкту «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» за 178,77 тис. грн.розроблено ПКД та отримано експертний висновок.

На теперішній час триває пошук інвесторів, з метою реалізації вищезазначеного заходу.

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК В: СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4:Підвищення стандартів життя.

Операційна ціль 4.1 Забезпечення соціальних гарантій і компенсацій

Завдання 4.1.1 Спрощення системи надання всіх видів державної соціальної допомоги

На обліку в управлінні перебуває  2581 сім’ї, які  одержують  різні види державних соціальних допомог. Загальна сума виплат державних соціальних допомог станом на 01.07.2019 року складає 25620,435 тис. грн. Всі допомоги виплачуються своєчасно і в повному обсязі. Протягом 2019 року 5 військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби отримали матеріальну допомогу на загальну суму 8,162 тис. грн.

Протягом І півріччя 2019 року до управління звернулося 2945 сімей за призначенням різних видів державних соціальних допомог, з них  1417 сім’ї за призначенням субсидії на оплату ЖКП. Станом на 01.07.2019 субсидію на ЖКП отримали 4441 сімей, сума призначень склала 10878,4 тис. грн. Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено 367 сім’ям на загальну суму 1295,0 тис. грн.  Профінансовано станом на 01.07.2019 на суму 19205,0 тис.грн. (з урахуванням профінансованої заборгованості за 2018 рік у сумі 9740,5 тис.грн.)

Згідно Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (далі ЄДАРП)  станом на 01.07.2019р. в управлінні на обліку перебуває  9660 осіб, які мають право на пільги.  Сума нарахувань по пільгам за спожиті житлово-комунальні послуги станом на 01.07.2019р. склала – 3582,38 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано – 3511,66 тис. грн., в т.ч. заборгованість за минулий рік -  37,07 тис. грн.  За рахунок субвенції з державного бюджету компенсацію на тверде паливо та скраплений газ  призначено 76 особам  на суму 120,83 тис. грн., одержали - 74 особи пільгових категорій, на суму – 117,92 тис. грн., в т.ч. заборгованість за минулий рік -  1,21 тис. грн. 

Завдання 4.1.2 Реалізація міських програм підтримки найбільш вразливих верств населення

Протягом 1 півріччя 2019 року  відповідно до обласної програми «Назустріч людям» 6 сім ям (в т.ч. 3 сім ям АТО) за рахунок коштів обласного бюджету нараховано компенсацію на надання членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав та територіях проведення антитерористичної операції на Сході України компенсації вартості житлово-комунальних послуг у розмірі додаткової 50% знижки в межах норм,  на суму 7,9 тис. грн.

Згідно Програми «Соціальний захист окремих категорій громадян для надання інших пільг на 2016-2020 роки». Цією програмою були передбачено кошти у сумі 650,0 тис.грн. на фінансування інших пільг за рахунок коштів міського бюджету, а саме:  на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування – 600,0 тис.грн.; на компенсацію за безплатний пільговий проїзд залізничним транспортом в приміському транспорті – 50,0 тис. грн. Також згідно «Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки» на погашення заборгованості за надані послуги телефонного зв’язку у 2017р. – 37,0 тис.грн. Пільги надаються своєчасно та в межах виділених асигнувань.

За рахунок державного бюджету проведена  виплата  щорічної разової грошової допомоги до 5 травня 836  ветеранам війни на суму 939,28 тис.грн. Також за рахунок обласної програми «Назустріч людям» по 500,00 грн. кожному виплачена  щорічна одноразова грошова допомога до  5 травня 38 учасникам бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 роках на суму 19,09 тис. грн.

В управлінні на обліку перебуває  124 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та мають право на пільги.  За рахунок коштів державного бюджету 20 особам виплачено допомогу на оздоровлення у сумі 2,22 тис.грн. Дві особи 1 категорії забезпечено санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок на суму 14,58 тис.грн., чотирьом особам 1 категорії виплачено грошову компенсацію замість путівки на суму 2,1 тис.грн. Компенсацію на харчування щомісяця отримують 72 особи на суму 115,55тис.грн. Виплачено компенсацію на додаткову відпустку 3 особам у сумі 11,9 тис.грн. За рахунок коштів обласного бюджету надано послуги з безоплатного зубопротезування на суму 9,0 тис.грн, та безоплатно видано 18 особам ліки за рецептами лікарів на суму 11,22 тис.грн.

Протягом 1 півріччя 2019р. було виплачено 19 студентам соціальні стипендії на суму 167,2 тис.грн., а саме;  діти-сироти та діти, позбавленим батьківського піклування - 7 осіб; особи, які визнані учасниками бойових дій та їх діти - 4 особи; особи з інвалідністю 1-3гр. – 1 особа.; студенти із малозабезпечених сімей – 7 осіб.  

          Працює  Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції (Центр АТО). Станом на 01.07.2019 р. на обліку в управлінні перебуває: 190 УБД АТО та 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни АТО (ІІ група – 1 особа і ІІІ група – 6 осіб) та 4 сім’ї загиблих в АТО.

 За рахунок міського бюджету матеріальна допомога на лікування протягом І півріччя 2019р. призначена 331 мешканцю міста на загальну суму 299,500 тис. грн. та 1 мешканцю міста у зв’язку з пожежею на загальну суму 1000,0 грн.  Безкоштовно забезпечені дровами 118 особам на загальну суму 17,35 тис.грн. Також отримана допомога на поховання 22 незастрахованих осіб на суму 32,94 тис.грн.

За рахунок державного бюджету матеріальна допомога надана 2 особам з інвалідністю на суму 1497,0 грн. та 2 малозабезпеченим громадянам на загальну суму 1497,0 грн. Всі 4 інваліда, які потребують процедури  гемодіалізу отримали матеріальну допомогу за рахунок обласної програми «Назустріч людям» на загальну  суму  2994,0 грн. , відшкодовано витрати на проведення поховання 13 учасників бойових дій на загальну суму 24,960 тис. грн.

На обліку в управлінні знаходиться 635 осіб  та дітей з інвалідністю. Протягом 1 півріччя поточного року видано 202 направлення для забезпечення технічними засобами реабілітації. Відповідно до медичних показань за укладеними договорами видано 85 од. протезно-ортопедичних виробів та протезних виробів на суму 107,0 тис.грн., 11 од. крісел колісних на суму 119,2 тис.грн.,  18 од. засобів реабілітації на суму 16,2 тис.грн., 22 од. ортопедичного взуття на суму 26,6 тис.грн.

На обліку для забезпечення санаторно-курортними путівками в управлінні перебуває 383 особи, в тому числі 217 осіб з інвалідністю загального захворювання та  з дитинства, 39 ветеранів війни, 2 дитини війни та  117 ветеранів праці. Протягом звітного періоду отримали санаторно-курортне лікування  16 осіб, з них : 7 ветеранів війни, 8 осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства, 1 ветеран праці.

За рахунок Фонду соціального захисту інвалідів сплачені 6 договорів, які були заключені для отримання санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю на загальну суму 43,749 тис. грн. За рахунок Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають в складних життєвих обставинах  оздоровлені 5 ветеранів війни та праці.

Протягом І півріччя 2019 року компенсацію  на санаторно-курортне лікування отримали 11 осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 4,72 тис.грн.

Станом на 01.07.2019 року на обліку в управлінні перебуває  221   багатодітна сім”я, в яких виховується  689  дітей. Видано 40  посвідчень багатодітних сімей,   98 посвідчень дітей з багатодітних родин.

           За рахунок коштів міського бюджету на оздоровлення 40 дітей пільгової категорії виділено 190,6 тис.грн  для придбання путівок в позаміський табір «Сонячний» "Якимівського району".  16 дітей відпочило в ДЗОВ «Сонячний» ( с.Богатир  Якимівського р-ну) за кошти від аренди табору. Строк перебування дітей у таборі  складає  10 днів.

Кошти  на пришкільні табори відпочинку   -  37, 5 тис.грн. ( працює табір «Сонечко» при ЗОШ № 1. В ньому всього 75 дітей: 27 дітей пільгової категорії та 48 дітей за батьківські кошти).

          За рахунок   міського бюджету здійснено  перевезення дітей  на   суму  15, 0 тис.грн.

          За рахунок обласного бюджету 23 дитини пільгової категорії оздоровилось в ДЗОВ «Меотіда» ( Приморський район) та 2 дитини в ДЗОВ «Лазурна райдуга» ( с.м.т. Кирилівка ).

За рахунок державного фінансування 16 дітей оздоровлено в ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія».

Завдання 4.1.3 Впровадження нових форм і методів роботи в сфері надання  соціальних послуг

  Токмацьким міським центром здійснення соціальної підтримки сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах разом з іншими суб’єктами соціальної роботи виявлено 279 сімей, в них 592 дитини та 18 осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах. За результатами соціальних інспектувань під соціальним супроводом перебуває 23 сім’ї  та 1 особа, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано 308 індивідуальних послуг; знято з соціального супроводу 5 сімей та 1 особу.

            Для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах було проведено 16 заходів, охоплено 597 осіб.

            Спеціалізованим формуванням «Телефон довіри» за звітний період надано 45  послуг. Протягом звітного періоду також працювало спеціалізоване формування «Служба соціально – профілактичної роботи», метою якого є профілактика ВІЛ – інфекції, інфекцій, що передаються статевим шляхом та інших хвороб. Споживачів ін’єкційних наркотиків та вживачів психоактивних речовин було поінформовано з питань лікування у центрах реабілітації та наркологічних диспансерах, розповсюджено 68 одиницю інформаційно—просвітницьких матеріалів.

            Спеціалізованим формуванням «Школа волонтерів» за звітний період проведено 2 навчань для 5 волонтерів. Були проведені бесіди, тренінги, ігротеки, акції.

             Волонтери взяли участь у підготовці і проведенні 19 заходів з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі та ін., якими охопили 347 осіб.

             Спеціалізованим формуванням «Консультативний пункт у пологовому стаціонарі та жіночій консультації» протягом року вагітним жінкам було надано 29 індивідуальних соціальних послуг, спрямованих на формування відповідального відношення до своїх батьківських обов’язків загалом за звітний період соціальною роботою охоплено 46 осіб.

                Завдання 4.1.4. Захист прав та інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Станом на 01.07.2019 р. на первинному  обліку в службі у справах дітей перебуває  54 дитини: 19 дітей – сиріт  і 35 дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 47 дітей, або 87  % від загальної кількості; приріст – 1,6 % по відношенню до попереднього року.  Відповідно до графіку службою обстежено  12 сімей опікунів, в яких проживає 14 дітей. Фактів порушення прав дітей не виявлено. Складено акти обстеження, надані рекомендації.  В базу даних  ЄІАС „ Діти ” внесені дані щодо усіх дітей вищезазначеної категорії  та забезпечено своєчасне та якісне введення та поповнення інформації до обліково-статистичних карток.  

Систематизовані списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку. Щоквартально надається інформація до облдержадміністрації  щодо забезпечення їх житлом. На квартирному обліку перебуває 1 неповнолітня та 6 осіб з числа дітей – сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років. За звітний період не надано  соціальне житло для проживання дитині або особі вищезазначеної категорії.  

 В державних закладах ( інтернати, навчальні заклади,  охорони здоров’я) перебуває 10 дітей вищезазначеної категорії.  Йде робота по влаштуванню 2 дітей до сімейних форм виховання.

 В місті  функціонує 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 7 дітей віком від 2 до 13 років. Прийомні батьки в повному обсязі отримують державну допомогу на дітей та грошове забезпечення за надання соціальних послуг. Кошти йдуть за призначенням, фактів порушення прав дітей не виявлено. 

На території міста проживає 22 усиновлені дитини, які виховуються в 21 родинах.  Згідно графіку перевірено 6 сімей. Порушень прав дітей не виявлено. За звітний період усиновлено 1 дитину.  На  обліку не перебуває усиновителів, які  бажають усиновити дитину.

               Проведено 9 засідань комісії з захисту прав дитини при виконкомі Токмацької міської ради.  Розглянуто 30 питань, прийнято до виконання 30 рішень. Основними питаннями є: перебування дітей в складних життєвих обставинах, тимчасове влаштування в заклади соціального захисту, вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дітей, позбавлення батьківських прав та інше. До суду подано 9 позовних  заяв про позбавлення  батьківських прав.  Усі заяви  прийняті до розгляду.  2 батьків відносно  4дітей - позбавлено. 

Взяли участь у 85 судових процесах, як представники та позивачі  з метою захисту прав та інтересів дітей.  По справах  надані відповідні висновки.

 На реалізацію Програми « Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2018 – 2020 роки » на 2019 рік  з міського бюджету виділено  15,5  тис. грн.  Прийняли участь в обласному заході присвяченому Дню захисту дітей та закуплено280 літрів  бензину,що дає можливість обстежувати більшу кількість родин, які проживають на відокремлених від центру мікрорайонах та  більш ретельно перевіряти  перебування дітей  у складних життєвих обставинах  та надавати їм соціальний захист.

На обліку перебуває 18 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Службою  разом з спеціалістами ТМЦСССДМ  проведено 27 профілактичних  рейдів, обстежено 372 родини,  попереджено – 296 батьків; ініційовано притягнення до адмінвідповідальності 24 батьків за недбале виконання батьківських обов’язків.

Вилучено з родин та влаштовано:

-  до центрів соціально-психологічної реабілітації - 8 дітей;

-  до закладів охорони здоров’я - 15;

-  повернуто в сім’ю – 37  дітей.    

Завдання 4.15. Підвищення рівня суспільної безпеки.

            З метою реалізації державної політики у сфері безпечної життєдіяльності населення щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, забезпечення виконання Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Запорізькій області на 2017-2020 роки, затвердженого облдержадміністрацією 20.12.2016, продовжується робота, спрямована на профілактику невиробничого травматизму  та у місті. Питання  щодо  поліпшення роботи  з  профілактики травматизму, нещасних випадків невиробничого характеру та робота щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах, організаціях, установах міста  регулярно розглядаються на засіданнях міської координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. У І півріччі 2019 року було проведено 2 засідання ради, під час яких було розглянуто  6 питань, в тому числі  з урахуванням пропозицій обласної ради.

У поточному році на підприємствах, організаціях, установах   м. Токмака стався один  нещасний  випадок, пов'язаний з виробництвом (червень 2019 року на  КП управляюча компанія «Контакт»).

На даний час діє Міська програма  та заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища  на  2018-2022  роки у м. Токмаку, затверджені  рішенням  сесії Токмацької міської ради  від 22.06.2018 № 16 . Головною метою Міської програми є реалізація комплексу заходів щодо зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності.

Загальною проблемою для всіх підприємств міста залишається  відсутність коштів для підтримки стану охорони праці на належному рівні. Разом з тим у поточному  році  на підприємствах міста виконувалась програма  поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а саме проводяться медичні огляди працівників, придбаються засоби індивідуального захисту та спецодягу, проводяться навчання спеціалістів з питань охорони праці.

Вжиті заходи з нагоди  проведення у квітні-травні 2019 року Всесвітнього Дня охорони праці під  девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

26.04.2019 року в закладах загальної середньої освіти були проведені  відкриті уроки для здобувачів освіти «28 квітня – Всесвітній день охорони праці», мета яких була спрямована на роз’яснення причин виникнення професійних захворювань  та їх запобігання під час виробництва в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як: технології, демографія, організація праці та клімат. Серед вихованців старших груп закладів дошкільної освіти, учнів початкової та середньої ланки проведено конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей». Також були проведені спортивні змагання, що присвячені Дню охорони праці. Оновлені куточки та стенди з питань охорони праці.

Страховим експертом з охорони праці Токмацького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області 16.04.2018 взято участь у проведенні відкритих уроків для учнів груп №13 (електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання), №18 (перукарі, перукарі-модельєри) та №36 (електрогазозварники) Токмацького відділення державного навчального закладу "Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти" присвячених Дню охорони праці з проведенням роз’яснювальної роботи щодо діяльності Фонду, надання інформації з аналізом виробничого травматизму за 2018 рік, причин та обставин нещасних випадків на виробництві, прав та обов’язків найманих працівників згідно діючого законодавства. Крім того, 15.04.2019 проведено зустріч-бесіду з трудовим колективом Токмацького  ВР ТОВ "Запоріжгаз Збут" з питань профілактики виробничого травматизму, роз’яснення прав та обов’язків працівника згідно діючого законодавства, присвячену Дню охорони праці під гаслом "Безпечне та здорове майбутнє праці". Взято участь в оновленні (створенні) куточків, стендів, з питань охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях міста з розповсюдженням пам’яток для роботодавців та працівників щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я та аналітичної інформації по травматизму за минулий 2018 рік. Відділення Фонду  25 - 26.04.2019 провело "гарячі телефонні лінії" з питань охорони праці.

            В КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради  25.04.18 року проведений семінар з повісткою дня «Охорона праці в структурних підрозділах лікарні». В роботі семінару прийняли  участь в.о. головного лікаря, завідуючі структурних підрозділів, старші медичні сестри відділень.  Створена комісія по оперативній перевірці стану охорони праці на робочих місцях. Спільно з профспілковим комітетом лікарні розроблено план заходів на поліпшення охорони праці в відділеннях лікарні.

            У дитячій художній  школі у травні 2019 року спільно управлінням соціального захисту населення міської ради, відділом культури міської ради та Токмацьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області організований і проведений конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей». Переможці отримують солодкі подарунки наприкінці навчального року.

На підприємствах, організаціях, установах міста проводилась роз’яснювальна робота з питань підвищення рівня безпеки та гігієни праці, оновлювались куточки і стенди з питань охорони праці, наповнені тематикою цьогорічного  девізу «Безпечне та здорове майбутнє праці»; оголошувались подяки кращим працівникам та підрозділам з нагоди Всесвітнього дня охорони праці; вшановувалась пам'ять працівників, які пішли з життя внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання, хвилиною мовчання.

Оперативна ціль 4.2.    Покращення стану  здоров’я населення.

Завдання 4.2.1.Покращення якості надання послуг первинної медичної допомоги.

            З 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р., КНП «Токмацький ЦПМСД»  підписав новий договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ)   і продовжує отримувати фінансування з НСЗУ.

            В 2019 році  проводиться підписання декларацій з населенням міста Токмака з надання первинної медичної допомоги.   Станом на 01.07.2019 року підписано 84% декларацій населенням міста Токмака.

            В  будівлі за адресою вулиця  Центральна 55 К,  де розташовуються  амбулаторії  ЗПСМ  № 1 та № 2  проведений поточний ремонт, на 2 та 3 поверсі у коридорах  замінили старий лінолеум на підлозі  плиткою.

   Всі лікарі забезпечені ноутбуками, проведено підключення до мережі швидкісного Інтернет.

      В рамках програми Світового банку по співпраці з Департаментом охорони здоров’я Запорізької ОДА  «Вдосконалення  медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу в Запорізькій області» отримано обладнання на загальну суму 36602,04грн.

           

Завдання: 4.2.2. Підвищення доступності, якості, ефективності поліклінічної та стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги.

        З початку року  в  стаціонарах лікарні пройшли лікування 2445 хворих, в амбулаторно- поліклінічних підрозділах здійснено140165 лікарських відвідувань.

На реалізацію заходів „Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у місті Токмаку ” з початку  року  використано 21,4 тис.грн. на проведення ренгенфлюрографії.

За звітний період на реалізацію заходів « Цільової соціальної програми протидії  ВІЛ- інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки” з місцевого бюджету були використані кошти у сумі 41,7  тис.грн: на обов’язкове страхування медичного персоналу 0,1 тис.грн. та придбання деззасобів та засобів індивідуального захисту – 41,6 тис.грн..

Видатки на реалізацію заходів « Комплексної програми Цукровий діабет” склали 900,3 тис.грн. , в т.ч  664,5 тис.грн за рахунок централізованих поставок та 235,8 тис.грн. за рахунок коштів бюджету м.Токмака.

В звітному періоді з місцевого бюджету також були виділені кошти на виконання заходів  « Програми боротьби з онкологічними захворюваннями» у сумі 7,1 тис.грн, які були використані на безкоштовне лікування онкологічних хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах.

З метою забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет згідно з «Програмою забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання – нецукровий діабет лікарськими засобами по м.Токмаку »,  були використані кошти у сумі 11,2 тис.грн.

            Видатки на проведення амбулаторного гемодіалізу за «Програмою удосконалення системи допомоги хворим нефрологічного профілю у м.Токмаку » склали  135,0 тис.грн.  за рахунок коштів отриманих з бюджету Токмацького району для придбання фленоксу, гепарину, деззасобів, шприців та інших медикаментів для функціонування палат для амбулаторного гемодіалізу.

           За програмою «Доступні ліки» для відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань,  цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми  були використані кошти у сумі 199,2 тис.грн.

               За програмою  «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» придбано антирабічну вакцину на суму 40,8 тис.грн.

           З метою  підвищення якості надання дерматологічної допомоги хворим та виявлення раку шкіри на ранніх стадіях, були  використані кошти у сумі 48,0 тис. грн.  для придбання  набору Дерматоскоп DELTA 20Т з рукояткою з батарейками ВЕТА.

          Для організації електронного реєстру пацієнтів, заключення договорів з пацієнтами та передачі їх до НСЗУ, необхідно вирішити питання забезпечення лікарів комп’ютерами, спеціалізованими програмами, підключення до мережі «Інтернет», тому що НСЗУ буде оператором, який контрактуватиме закупівлю медичних послуг та укладатиме договори з медичними закладами, контролюватиме дотримання умов договору.

           В зв’язку з цим для придбання оргтехніки  виділені асигнування у сумі 604,1 тис.грн.

Завдання 4.2.3. Формування здорового способу життя.

У місті збережена мережа спортивних споруд та недопущене їх перепрофілювання. Переглянуто та оновлено режим використання спортивних споруд та максимальне їх завантаження у вихідні та святкові дні. Свої послуги для оздоровлення та занять надають :

- стадіони «Авангард» та «Торпедо»,

-  спортивний комплекс.

- 3 майданчика для загальної фізичної підготовки

-  2 комбіновані майданчики із штучним покриттям.

Діючі програми:

 «Розвиток фізичної культури та спорту на 2019 – 2022 роки»

на виконання програми виділено  усього  - 62,0 тис грн.;

- «Молодь Токмаччини»  - на виконання програми виділено  - 72,2 тис. грн.

У звітному періоді поточного року спортивно-масові заходи, підготовка та участь спортсменів у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводились за рахунок спонсорської допомоги, коштів міських федерацій з різних видів спорту, батьківських внесків, безоплатної праці штатних тренерів - викладачів, фахівців на загальних засадах, спортивної громади міста.

Протягом 6 місяців 2019 року проведено 28 міських спортивно-масових заходів (  з них проведено за кошти місцевого бюджету – 2 навчально-тренувальних збора). 

Оперативна ціль 4.3. Доступність до якісної освіти протягом життя як основи життєвого успіху особистості.

Завдання 4.3.1. Покращення якості освітніх послуг

Систему закладів освіти міста складають 7 закладів загальної середньої, 8 дошкільної, 2 позашкільної освіти.       Контингент учнів шкіл міста складав 2972,  які навчалися у 126 класах. наповнюваність  класів в  середньому по місту складає 23,4. Для покращення якості освітніх послуг створено умови для поглибленого вивчення 12 предметів, серед яких не тільки предмети гуманітарного циклу(українська мова, література, зарубіжна література, англійська мова), а й природничо-математичного: алгебра, геометрія, біологія, хімія, інформатика, трудове навчання - всього класів з поглибленим вивченням предметів –  34 ,в них учнів – 782, що становить 25,7% від загальної кількості школярів. 

Освітній простір збагачується профільними спецкурсами та факультативами. Не зважаючи на фінансові труднощі, в основному варіативна складова задовольняє майже всі запити профільного та допрофільного навчання. Загалом  станом на кінець  2018/19 н. р. працювало 38  факультативних груп,  які відвідували 435 – (14,3% від загальної кількості учнів міста) учнів, на що  з варіативної складової виділено 30 годин; 40 годин виділено на викладання вибірково-обов’язкових предметів (889 учнів – 29%). У ЗЗСО№5 працювали спецкурси: Народознавство, Фінансова арифметика, Фінансова поведінка (відвідують 62 учні – 2%). Індивідуальною та груповою роботою було охоплено 409 – 13,5% від загальної кількості учнів, на що виділено 29 годин. Крім цього закладами загальної середньої освіти міста організовано 59 гуртків, секцій, які відвідують 1029 учнів – 34%.  

Актуальним напрямом підвищення якості освіти залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей.

В 2018/2019 н.р.  здійснено серйозну організаційно - практичну роботу з педкадрами з питання організації і проведення всіх етапів олімпіад. За підсумками участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад м. Токмак має 15 переможців з 33 учасників, що складає 45,5% від загальної кількості. Такого високого результату досягнуто вперше.

Цілеспрямована робота з обдарованою молоддю створює передумови для успішної участі школярів міста в олімпіадах, турнірах, конкурсах науково-дослідницьких  робіт МАН України.  Учні токмацьких шкіл є постійними учасниками форумів, медіа фестивалів, конкурсів.  Досягненям у роботі з обдарованими учнями єучасть та перемоги три   роки поспіль  у Всеукраїнському форумі дослідницьких робіт учнівської та студентської молоді «Дотик природи» у м. Київ .

      В закладах дошкільної освіти міста в 2018/2019 н.р. виховувалось 1157 дітей, що складає 94,4 % від загальної кількості дітей від 3 до 6 років. Чисельність дітей у закладах дошкільної освіти у розрахунку на 100 місць знизилась порівняно з минулим роком з 103 дітей до 97.

      Відділом освіти здійснено координацію та організаційно-методичні заходи щодо охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку. Показник  охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку становить 100 %. У 2019 році випущено з закладів дошкільної освіти 358 дітей.

60 % закладів дошкільної освіти міста, а саме ЗДО № 1 «Олімпійський», ЗДО № 5 «Червона шапочка», ЗДО № 7 «Калинка», ЗДО № 23 «Вербиченька», ЗДО № 24 «Журавлик» змогли переконати батьків в необхідності забезпечення наступності в роботі дошкільної початкової  освіти і почали працювати в 2018/2019 н.р. за освітньою програмою «Впевнений старт».

     Діти, які виховувались за освітньою програмою «Впевнений старт» достатньо розвинені фізично, мають достатній рівень  пізнавального розвитку. На достатньому рівні розвинена дрібна моторика рук, добре сформована здатність слухати дорослого та виконувати словесні інструкції. Діти вміють налагоджувати дружні стосунки з однолітками, аналізувати  власні вчинки, вміють використовувати знання у реальних життєвих ситуаціях на практиці.  

Продовжує розширюватися мережа інклюзивних класів у ЗЗСО та груп у ЗДО: на кінець навчального року функціонують 2  інклюзивні класи у ЗЗСО №6, 2 класи – у ЗЗСО №5 та 1 клас – у ЗЗСО №4;  в них навчається 9 дітей з особливими освітніми потребами; у ЗДО №24 «Журавлик» функціонує 3 інклюзивні групи, де виховуються 9 дітей з особливими освітніми потребами.

Розвитку інклюзивної  освіти у місті сприяє діяльність інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ).

Керуючись наказом №447 від 03.05.2018 року «Про примірний перелік вимог до оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами» на субвенцію в обсязі 125,905 тис.грн, закуплено мультимедійне обладнання, комп’ютерне обладнання, дидактичні матеріали, меблі та додаткове обладнання.

За підтримки Благодійного фонду "Менонітський центр" комунальній установі «Токмацький ІРЦ» було виділено кошти в сумі 11,000 грн., на придбання дидактичних матеріалів, розвивальних іграшок для дітей, ковриків-пазлів, що покращило умови навчання дітей з ООП.

Станом на 31.05.2019 року в ІРЦ зареєстровано 111 заяв від батьків, щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Видано 97 висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. На навчання в спеціальні заклади направлено 5 дітей, для навчання в логопедичній групі – 23 дитини, в корекційній групі 10 дітей, рекомендовано навчання в інклюзивних класах 20 учням, в інклюзивних групах 6 дітям, навчання за індивідуальною формою рекомендовано 4 учням, отримуватимуть корекційні послуги в ІРЦ 25 дітей, та 4 дитини, які отримали висновок, та не мають більше потреби отримувати корекційні послуги. Корекційно-розвиткові заняття на базі центру протягом навчального року регулярно відвідувало 20 дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, 10 з яких, продовжуватимуть на наступний рік отримувати корекційно-розвиткові послуги. Проведено більше 50 консультацій для батьків дітей, які мають особливі освітні потреби, та з наданням методичної допомоги педагогам.

Інформація про діяльність центру була висвітлена в засобах масової інформації (газета «Наше місто Токмак», сайт Відділу освіти ТМР, на сторінках фейсбук та інстаграм), розроблені буклети з рекламою ІРЦ для кожного закладу освіти міста, створено сайт КУ «Токмацький ІРЦ», де регулярно оновлюєтеся інформація та новини ІРЦ.

На підставі звітів керівників ЗЗСО встановлено, що відсоток високого та достатнього  рівнів навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої освіти міста з української мови та математики склав 60,3%.

Станом на 01.06.2019 року загальноосвітні навчальні заклади міста Токмак закінчили  275 учнів 9-х класів.

Отримали документ про освіту – 275, з них 6 (2,2%) – свідоцтва з відзнакоюі.

98 учнів отримали атестати про загальну середню освіту;  6 учнів (6,1%) нагороджено Золотою та 2 (2%) Срібною медалями (всього – 8,2%),(динаміка +4,5).

Нагороджено Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 5  учнів (5,1%) 11-х класів.

167 учнів 2-8,10 класів   нагороджені  Похвальними  листами, що складає 7,2% від загальної кількості учнів  зазначеного контингенту (динаміка + 0,5% у порівнянні з минулорічним показником).

Таким чином, система освіти м.Токмака має тенденцію до підвищення якості освітніх послуг.

Операційна ціль 4.4 Підвищення рівня культурного життя населення

Завдання 4.4.1Розвиток внутрішнього туризму

У міському краєзнавчому музеї проведено 6 виставок, які відвідали  1 416 чоловік.

         Традиційно  у  музеї  проводяться  зустрічі  з  ветеранами  Великої  Вітчизняної 

війни.   Дні  відкритих  дверей  проводяться:  9 травня – до  Дня  Перемоги над нацизмом  у  Другій  Світовій  війні, Дня пам’яті та примирення,  18  травня – до  Міжнародного  дня  музеїв, 1  червня  - до  Міжнародного  дня  захисту  дітей, 28 червня – Дня Конституції України.

Завдання 4.4.2 Розвиток бібліотеки як освітнього, інноваційного та соціокультурного центру громади.

Проведена модернізація простору читальної зали центральної бібліотеки в медіатеку та коворкінг-простір. Відбулось поповнення матеріально-технічної  бази – в центральній бібліотеці  у читальній залі заміна вікон на металопластикові (34,9 тис. грн.) та встановлення 2-х кондиціонерів (37,0 тис. грн.).

Отримана грантова допомога від Німецької федеральної компанія «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» в рамках програми «Покращення якості надання послуг ВПО та населенню приймаючої громади на базі бібліотек та будинків культури» в межах проекту «Підтримка територіальних громад України у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб» програми Ініціативи інфраструктурної програми для України. А саме 5 комп’ютерів, 5 комплектів ліцензійного програмного забезпечення, 10 стелажів, 10 пуфів, 10 столів, 30 стільців, мультимедійна техніка тощо, на загальну суму 221 600, 00 грн.

На базі центральної бібліотеки в червні проведено заняття обласної школи професійної майстерності для завідуючих міських та районних центральних бібліотек Запорізької області. Продовжено заходи з неформальної освіти для молоді та безробітніх, навчання людей старшого віку основам комп’ютерної та Інтернет-грамотності (Інтернет-центр бібліотеки) з подальшим  акцентом на різноманітні громадські онлайн – сервіси.

            Завдання 4.4.3 Створення умов для розвитку сучасної мистецької школи

З 1 вересня 2019 року у школах естетичного виховання впроваджуються нові освітні програми.

Зроблено ремонт у малій залі ДМШ (заміна вікон на металопластикові, отримано у подарунок жалюзі).

Оперативна ціль 4.5   Сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, соціальна забезпеченість та підтримка здорового способу життя мешканців міста.

Завдання 4.5.1 Створення сприятливого соціального середовища для молоді

У міському Будинку культури проводяться танцювальні вечори для молоді, конкурсні та розважальні програми. Створено молодіжний вокальний гурт «Колорит».

  Завдання 4.5.2Розвиток та вдосконалення масової фізичної культури

Фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю у місті охоплено понад 5,1 тис. населення, що складає 16,3 відсотка від загальної кількості мешканців міста.

Із загальної кількості учнів  загальноосвітніх шкіл (3042 чол.) в спортивних секціях ДЮСШ ВО ТМР займаються 418 чол. (проти 420 у 2018 році, кількість спортсменів зменшилася за рахунок підвищення майстерності груп)., ДЮСШ «Дизеліст» - 276 учнів, що складає - 22,8 % дітей та підлітків. 

Протягом 6 місяців 2019 року проведено 28 міських спортивно-масових заходів (  з них проведено за кошти місцевого бюджету – 2 навчально-тренувальних збора). 

Збірні команди міста, окремі спортсмени брали  участь :

       -   Чемпіонат Світу серед студентів, юніорів та чоловіків з гирьового спорту  - 1 (2 учасник);

       -   Чемпіонат Світу  з гирьового спорту серед чоловіків, жінок та юніорів – 1 (3 учасник);

       -   Чемпіонат Європи серед жінок з параармспорту  - 1 (1);

       -   Чемпіонат Світу з пауерліфтингу серед ветеранів – 1 (5);

       - Чемпіонат Європи з вільної боротьби серед юнаків та дівчат – 1 (1)

       -   у Кубках та чемпіонатах України – 9 ( 38);

       -   у  міжнародних  та Всеукраїнських турнірах –  34 ;

       -   в чемпіонатах та кубках області  - 70 .

          Збірні команди міста  взяли   участь  в чемпіонатах та кубках області з гирьового спорту, міні-футболу,  футболу, вільної боротьби, пауерліфтингу, стрибках на акробатичній доріжці та батуті, шахів, волейболу, баскетболу.   

23 спортсмени стали призерами міжнародних турнірів з різних видів спорту.

Команда ФК «Токмак-Прайд» з футболу бере  участь в чемпіонаті області ( за результатами ігор 1 кола займає 1 місце), Кубку області.

Щорічно до Дня захисту дітей відділ у справах молоді та спорту проводить нагородження обдарованих дітей та молоді міста. Вручаються

10 премій в галузі освіти, 5- культури, 5 – спорту.

Клуби вільної боротьби «Токмак» та «Чемпіон», тренер з футболу ДЮСШ «Дизеліст» Савон О.В. , разом з батьками , організували відпочинок дітей на морі.

 

 

Начальник відділу економіки                                                                           Л.АНЕНКО