Друк

Про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Токмак»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

                   сесія                                  скликання     

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_____________  2018 року                                                                                                № ______

 

 

Про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту «Про затвердження Правил

благоустрою території, забезпечення чистоти і

порядку в місті Токмак»

 

На підставі ст. 25, п. 7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади міста Токмак Запорізької області,  Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Прийняти до відома результати з періодичного відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Токмак», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 19.04.2014 року №2 (додається).
  2. Управлінню комунального господарства виконавчого комітету у 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці м. Токмак.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                                І.В. Котелевський

 

 

 

Проект внесено:

 

Начальник управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

 

І.В. Нікітенков

Погоджено:

 

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради

Т.Р.Левченко

 

 

Додаток

до рішення Токмацької міської ради

від ____________  2018 року  №  ___

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

 «Про затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Токмак», затвердженого рішенням Токмацької міської ради № 2 від 19.06.2014 року.

 

Виконавець: група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

Розробник: управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Мета прийняття: врегулювання прав і обов’язків учасників правовідносин в області благоустрою території міста, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, збереження і охорона навколишнього природного середовища; зниження рівня шуму; забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Строк виконання заходів з відстеження: з  01.06.2018 р. по 01.07.2018 р.

Тип відстеження: періодичне відстеження.

Метод одержання результатів: статистичний.

Данні та припущення, на основі яких відстежувалась результативність: кількість встановлених об’єктів, обсяг надходження коштів до міського бюджету.

 

Показники ефективності

 

№ п/п

Найменування

Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

1.

Кількість заключних договорів на вивіз ТПВ в приватному секторі

 

5456

 

5628

 

5621

2.

Кількість встановлених на центральних вулицях тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності (шт.)

 

20

 

23

 

23

3.

Кількість призначених штрафних санкцій за порушення чистоти і порядку в місті (шт.)

 

12

 

26

 

19

 

4.

Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється даний регуляторний акт

 

2200

 

2296

 

1858

 

5.

Надходження в місцевий бюджет (грн.)

 

3400

 

5440

 

6120

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеню досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має наглядні показники досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, тому він не потребує перегляду  і внесення змін до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Токмак.

 

 

Міський голова                                                                                                І.В. Котелевський