Друк

Про стан виконання медико-соціальних програм та програм з охорони здоров`я у м. Токмаку.

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

_______________ сесія   сьомого   скликання

 

РІШЕННЯ

21 червня 2018 р.                                                           №____

 

Про стан виконання

медико-соціальних програм

та програм з охорони здоров`я

у м. Токмаку.

 

           Керуючись ст.25, п.11 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішенням міської ради від 23.03.2017р. №10. «Про затвердження програм на 2017 рік» : «Цільова соціальна програма протидії захворювання на туберкульоз у м. Токмаку на 2017 рік (додаток № 5), Програма удосконалення системи допомоги хворим нефрологічного профілю у м. Токмаку на 2013-2017 рік (додаток №6) та заслухавши інформацію в.о. головного  лікаря  Комунального  підприємства  «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ТМР  Пасєвіна В.В. Токмацька міська рада  ВИРІШИЛА:

 

       

1.  Інформацію КП « Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ТМР про хід виконання медико-соціальних програм та програм охорони здоров`я по   м. Токмаку за 2017 рік прийняти до відома (додається).

2.  В.о. головного лікаря КП «Токмацька БЛІЛ» ТМР по хід виконання зазначених програм інформувати міську раду до 1 грудня 2018 року.

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціальної політики та охорони здоров`я.

 

Міський голова                                                                                    І.В. Котелевський

 

Проект внесено:                                                                 

КП «Токмацька БЛІЛ» ТМР                                                               В.В. Пасєвін

 

Начальник юридичного

відділу виконавчого комітету

міської ради                                                                                           Т.Р. Левченко

                                                                      

                                                                                              Додаток 1

                                                                                              до рішення міської ради

                                                                                                                 від «____»         2018 №

 

 

Інформація

про стан виконання медико-соціальних програм та програм

з охорони здоров`я по м. Токмаку за 2017 рік.

 

          У 2017 році в м. Токмаку продовжувалась робота спрямована на  збереження  діяльності лікувально – профілактичних закладів.

          Токмацька міська рада прийняла рішення від 20 липня 2017 року №1 «Про створення комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради.

          Токмацька міська рада прийняла рішення від 20 липня 2017 року №2 «Про припинення комунальної установи  Токмацька центральна районна лікарня шляхом її ліквідації».

         КП «Токмацька БЛІЛ» ТМР розпочала свою роботу з 01 січня 2018 року.

         На вирішення медичних, соціальних проблем населення міста націлені медико – соціальні програми та програми з охорони здоров`я, що прийняті Державою, обласною та міською радами на довгостроковий період і діють сьогодні на території громади.

Всього таких програм затверджено, фінансується і діє – 2. Їх виконання знаходиться на постійному контролі виконкому міської ради та адміністрації лікарні.

 

Про хід виконання програми удосконалення систем допомоги хворим нефрологічного профілю у м. Токмаку на 2013-2017 роки.

 

Під диспансерним наглядом лікаря-нефролога поліклініки КУ Токмацької ЦРЛ знаходиться: 27 хворих на хронічний гломерулонефрит, 39 - хронічний пієлонефрит, 7-зполікістозом.

Діагностика та лікування цих хворих на догоспітальному і госпітальному етапах проводиться згідно зі стандартними протоколами.

В зв'язку зі створенням Національного реєстру хворих на ХНН ведеться диспансерний нагляд за хворими на вторинні нефропатії: діабетичні нефропатії - 271 чол., гіпертензивні нефропатії - 28 чол.

Виконуючи наказ МОЗ України № 43/454 від 10.07.2006 , на кожного диспансерного хворого заведені реєстраційні картки (форма № 167/о), дані яких вносяться в регіональний реєстр хворих на ХНН. Своєчасно оформляються форма звітності № 67.

На кінець 2017 року курс проходять 13 хворих на термінальну стадію ХХН - 4 мешканці Токмака; 6 - Токмацького району та 3 - Чернігівського району.

Замісну терапію (гемодіаліз) хворі на термінальну стадію отримують в палаті амбулаторного діалізу на базі відділення анестезіології та реанімації КП «Токмацької багатопрофільної лікарні інтенсивної лікування». Палата забезпечена усім необхідним. Діаліз проходить 6 днів на тиждень в дві зміни.

 

Хворі, які потребують на гемодіаліз вчасно представлені на комісію по відбору в ЗОКЛ.

Виконуючи Програму розвитку, хворі з термінальною стадією ХХН забезпечені ліками на патогенетичну терапію та препаратами гемо стимуляції. На обліку лікаря -нефролога спостерігаються двоє хворих з трансплантованими нирками. Стан їх задовільний. Ліками імуносупресорної терапії забезпечені вчасно і в повному обсязі.

Смертність на 10 тис. населення нефрологічних хворих - показник 0,5 (3 хворих).

На забезпечення виконання програми з місцевого бюджету планувалось використати 268 776 грн, фактично використаного 265 096 грн. (98,63%), на придбання медикаментів та господарчих матеріалів для забезпечення роботи палат амбулаторного гемодіалізу.

Приймаючи до уваги, зростання кількості хворих на ХХН, актуальність та великі затрати на гемодіаліз і донорство нирок, Програма розвитку допомоги нефрологічним хворим залишається вкрай важливою.

 

     Про хід виконання Цільової соціальної програми протидії захворювання 

                        на туберкульоз у м. Токмаку на 2017 рік.

 

          Епідеміологічна ситуація :

Захворюваність усіма формами туберкульозу в районі  знизилась  в абсолютних числах з 42 в 2016р до 33 випадків в 2017р, що складає 75,0 на 100 тис.нас. в 2016р,  а в 2017 р  59,5 на 100 тисяч населення (с/о  56,9 на 100 тис.нас).

Захворюваність  на   туберкульоз легенів в  районі  також  знизилась  в   абсолютних числах з 36 в 2016р до 29 випадків в 2017р, що  складає 64,3 на 100 тис.нас. в  2016р,  а в 2017 р  52,3 на 100 тисяч населення (с/о  52,3 на 100 тис.нас).
          Серед вперше захворілих на туберкульоз  легенів :
 - бактеріальних  форм – 17 осіб – 58,6% - 30,7   на  100 тис.нас.    (2016р -24 особи– 66,7%  42,8 на 100 тис. нас.
 - деструктивних форм  14 осіб – 48,3% - 25,2  на 100 тис.нас.     (2016р -22 особи -61,1%-39,3 на 100 тис.нас.        

- випадків занедбаних форм туберкульозу за 12 міс 2017р та 2016р  не зареєстровано .
            За12 міс 2017р  зареєстровано 3 випадки  позалегеневого туберкульозу  - 5,4 на 100 тис.нас., в 2016р - 6 випадків – 10,7 на 100 тис.нас ( с/о – 6,6 на 100 тис.нас).

В 2017році зареєстрований 1 випадок міліарного туберкульозу(вперше з 2008року).
         За 12 міс 2017р. зареєстрований 1 випадок  захворюваності серед дітей на позалегеневий туберкульоз, що складає12,2 на100тис.дит.нас, за аналогічний період 2016р  виявлено 3 випадки - 36,8 на 100тис.нас..

          Захворюваність серед підлітків не зареєстровано в 2016-2017рр.

Рецидивів туберкульозного процесу за 12 міс 2017р виявлено - 12 випадків – 21,6 на 100 тис нас. (2016р виявлено - 11 випадків – 19,6 на 100 тис. нас.
          На фоні  зниження захворюваності на туберкульоз з 42 до 33 випадків

відзначається значне підвищення відсотка випадків Ко-інфекції туберкульоз+ВІЛ з 9,5% до 30,3% ( 10 випадків  в 2017 р. проти 4 випадків в 2016р.).У 6 випадках з 33 ВДТБ діагностовано первин-норезистентну форму туберкульозу, що склало 18,2 % (2016р - 8 випадків -19%).

За 12 місяців 2017р зареєстровано 4 випадки смерті від туберкульозу, що склало 7,2 на 100 тис.нас, а за12 місяців 2016р зареєстровано 5 випадків смерті від туберкульозу - 8,9 на 100 тис.нас.

Бактеріоскопічно обстежено по Токмацькому району - 255 осіб, зроблено 360 бактеріоско-пій, виявлено 6 хворих, відсоток виявлення складає – 7,23 ( за 12 міс 2016р обстежено – 329 па-цієнтів,  506 бактеріоскопій, виявлено 12 хворих, відсоток виявлення склав 5,45).

Зниження усіх показників скоріше всього обумовлено недовиявленням туберкульозу в групах ризику. Також це пов’язано зі зменшенням кількості звернень громадян за медичною допомогою, масовим безробіттям, міграцією населення.

         Недостатнім є виконання вимог інфекційного контролю в ЛПЗ районів: є дефіцит одноразових контейнерів для збирання мокротиння, в недостатній кількості медичні працівники забезпечені респіраторами III класу захисту, недостатня кількість бактерицидних опромінювачів в зонах високого та середнього ступеню ризику.

На забезпечення виконання Програми планом передбачалось фінансування в розмірі 60 000грн. фактично профінансовано 59 366 грн. (98,9%), із них 11 250 грн для придбання мікроскопу для виявлення хворих методом мікроскопії мазка мокротиння та 48 116 грн. для проведення діагностики та моніторингу ефективності лікування за допомогою рентген обстеження.

Необхідно:

-               звернути увагу на виконання плану по профілактичному флюорографічному обстеженню населення, особливо в групах ризику;

-               покращити відбір  контингенту для обстеження методом   бактеріоскопії мокротиння в закладах загально-лікувальної мережі на первинному рівні;

-               необхідно забезпечити наявність в закладах загально-лікувальної мережі достатньої  кількості одноразових контейнерів для збору мокротиння;

-         здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог інфекційного

контролю згідно наказу № 684 от 18.08.2010 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз»;

-               забезпечити контроль за виконанням вимог наказу МОЗ України від 17.05.2008 № 254  «Про затвердження Інструкції про періодичність        рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України».

   

Заступник головного лікаря з

організаційно-методичної роботи                                                    В.В.Пасєвін