Друк

Про затвердження Положення про цільовий фонд Токмацької міської ради для соціально - економічного розвитку міста Токмак

 

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

сесія                                скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

                                               2018р.                                                                                          №

 

 

Про затвердження Положення про цільовий

фонд Токмацької міської ради для соціально -

економічного розвитку міста Токмак

 

Відповідно до пункту 25 частини першої статті 26, пункту 13 частини четвертої статті 42, статті 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 2 ч. 13, 15 Бюджетного Кодексу України, з метою вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення  загальноміських заходів  та впорядкування зарахування коштів до цільового фонду міста,

В И Р І Ш И Л А:

 

 

1. Затвердити Положення про цільовий фонд Токмацької міської ради для соціально-економічного розвитку міста Токмак (додається).

 

2. Відділу економіки  Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

 

3. Рішення Токмацької міської ради від 20.02.2014 №1 «Про затвердження Положення про цільовий фонд Токмацької міської ради для соціально – економічного розвитку міста Токмак», вважати таким, що втратило чинність після введення у дію цього рішення.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                                                                               І.В. Котелевський

 

 

Проект внесено:

відділом економіки виконкому

Начальник відділу                                                                                           Л.М. Аненко                                                                      

 

Начальник юридичного відділу

виконкому міської ради                                                                                 Т.Р. Левченко

 

Проект внесено

відділом економіки виконавчого комітету

Токмацької міської ради

Начальник відділу                                                                                      Л.М. Аненко

 

Начальник юридичного відділу                                                               Затверджено

рішенням міської ради

від                          №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд Токмацької міської ради

для соціально-економічного розвитку міста Токмак

 

1.Загальні положення

 

1.1     Положення розроблено згідно пункту 25 частини першої статті 26, пункту 13 частини четвертої статті 42, статті 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 2 ч. 13, 15 Бюджетного Кодексу України.

1.2     Цільовий фонд  Токмацької міської ради Запорізької області (далі –  Цільовий фонд) – є складовою спеціального фонду міського бюджету та використовується за цільовим призначенням, створюється з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету міської ради на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів.

1.3. Порядок формування і використання коштів цільового фонду визначається цим Положенням.

 

2. Мета та завдання

 

2.1. Цільовий фонд утворюється з метою формування фінансової основи, що є складовою    частиною фінансово-економічної бази міської ради.

2.2. Основне завдання цільового фонду - фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань в інтересах територіальної громади.

 

3. Джерела формування

 

3.1 Цільовий фонд формується за рахунок таких надходжень:

-добровільних внесків і пожертвувань громадян, підприємств усіх форм власності, юридичних осіб, їх філій, фізичних – осіб підприємців, об’єднань господарських товариств, організацій і установ, у тому числі іноземних;

-надходжень на договірних засадах коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток пасажирських перевезень,  відповідно до укладених договорів;

-надходження від дольової участі в будівництві газопроводу;

-надходження від сплати за відновлену вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності та підлягають видаленню;

-інших надходжень, що не суперечать законодавству України.

3.2. Кошти, вказані у пункті 3.1, зараховуються на спеціальний рахунок міського бюджету, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України Запорізької області.

3.3. Не використані протягом року кошти Цільового фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний період.

 

 

4. Порядок зарахування та облік коштівцільового фонду

 

4.1 Використання коштів цільового фонду здійснюється за рішенням міської ради, у міжсесійний період – за розпорядженням міського голови на підставі попереднього рішення міської ради , яким визначені напрямки та обсяги використання коштів .

4.2 Кошти цільового фонду зараховуються до спеціального фонду місцевого бюджету міста Токмак

4.3 Контроль за зарахуванням коштів цільового фонду до міського бюджету міста Токмак здійснюється фінансовим управлінням Токмацької міської ради.

 

5. Напрямки використання коштів цільового фонду

 

5.1 Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів на  фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення  загальноміських заходів, у тому числі за наступними напрямками:

5.1.1 Заходи із забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, та малозабезпечених верств населення у тому числі:

- надання одноразової матеріальної допомоги;

- придбання твердого палива;

- газифікація;

-оплата лікування, придбання ліків(в тому числі пільгових категорій населення), донорських компонентів, протезно-ортопедичних засобів та інше;

-придбання одягу та взуття дітям-сиротам, дітям, що перебувають під опікою, дітям з малозабезпечених сімей, людям похилого віку, інвалідам;

- установлення приладів обліку газу, води;

-придбання ритуальної атрибутики, пам’ятників, оплата ритуальних послуг;

-проведення благодійних заходів для соціально незахищених та малозабезпечених верств населення.

5.1.2 Вшанування, надання допомоги (грошової або натуральної) почесним громадянам міста, ветеранам праці, війни, учасникам АТО, тощо. Фінансова підтримка ветеранських організацій.

5.1.3 Фінансова підтримка творчо та спортивно обдарованих громадян, у тому числі дітей та молоді, у вигляді надання премій, нагород тощо.

5.1.4Оплата послуг, пов’язаних з відзначенням державних, професійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ятних дат підприємств, установ, організацій, окремих громадян, інших святкувань, а також придбання пам’ятних адрес, грамот, вітальних листівок, квітів, подарунків, преміювання, тощо.

5.1.5Витрати на проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів.

5.1.6Забезпечення розвитку соціальної сфери (на утримання та укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, соціального захисту тощо): поточний ремонт, технічне обслуговування, придбання або ремонт обладнання, поточний ремонт пам’ятників історії та культури. Фінансування   витрат,   направлених  на  удосконалення   системи охорони здоров'я, освіти, культури, фізкультури та соціального забезпечення.

5.1.7 Фінансування витрат на проведення та організацію конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування за кошти отримані від претендентів як оплату за участь у конкурсі .

5.1.8 Заохочення членів громадських формувань з охорони громадського порядку.

5.1.9 Видатки, направлені на оплату робіт та послуг, пов’язаних з незалежною експертною оцінкою майна. Придбання      обладнання    та      предметів         довгострокового

користування об’єктів майна комунальної власності.

5.1.10 Видатки, направлені на розвиток земельних відносин міста Токмака.

5.1.11Фінансування додаткових витрат, пов'язаних з виконанням програм розвитку житлово-комунального господарства:

- на здійснення енергетичних аудитів (в т.ч. експрес аудитів) схем теплопостачання;

- створення та розвиток інженерно — транспортної та соціальної інфраструктури в місті;

- озеленення території міста, створення та утримання зелених насаджень за рахунок коштів від сплати за відновлену вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності та підлягають видаленню;

- фінансування витрат, пов’язаних з утриманням та ремонтом доріг місцевого значення, у тому числі, які суміщаються з дорогами державного значення;

- благоустрій міста;

- роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

- заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони водойми, озеленення міста  (посадка дерев, кущів, квітів), видалення (знос, валка) аварійних, сухих, хворих  та таких, що втратили декоративний вигляд дерев та кущів; догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями (косіння газону, улаштування пристовбурних лунок, доставка води та полив, формована та санітарна обрізка дерев, кущів, інших насаджень, прополка, рихлення, стрижка живоплоту, всі операції з підготовки ґрунту для садіння рослин, корчування пнів та засипка ямок, очищування   зелених  зон  від сміття, вантажні роботи та транспортування  деревини, гілок та сміття після виконання робіт з озеленення, влаштування «корит» під нові квітники та газони  тощо); капітальний ремонт зелених насаджень та виконання або корегування проектно-кошторисної документації; придбання  саджанців дерев, кущів, розсади квітів та декоративних трав’янистих рослин, насіння, добрив, засобів хімічного захисту рослин, садового інструменту, створення місць відпочинку громадян, благоустрою міста, оплата послуг, пов’язаних з транспортуванням та утилізацією ртутних ламп.

5.1.12 Видатки, направлені на оплату витрат, пов’язаних з розміщенням соціальної реклами, привітань Президента України, обласної державної адміністрації, міської влади з державними та народними святами, сюжетів з інформацією про загальноукраїнські, обласні та міські культурно – масові та державні заходи, іншої інформації соціальної направленості.

5.1.13 На придбання та модернізацію основних засобів підприємств, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету.

5.1.14 Заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій у місті.

5.1.15Представницькі заходи при проведенні  інвестиційних форумів, конференцій, семінарів тощо.

 

6. Контроль за використанням коштів цільового фонду

 

6.1Контроль за формуванням і використанням коштів цільового фонду здійснює постійна комісія міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів, яка з метою контролю за цільовим використанням залучає відповідні постійні комісії міської ради.

6.2Про формування і використання коштів цільового фонду міський голова щоквартально подає на розгляд Токмацькій міській раді звіт.

Звіт має містити інформацію про надходження коштів та напрями витрачання коштів цільового фонду, іншу інформацію, визнану міською радою необхідною для пояснення звіту.

 

Начальник відділу економіки

виконкому міської ради                                                                                        Л.М. Аненко