Друк

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                    сесія                 7                   скликання     

  Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                 червня   2018року                                                                         №

 

 

Звіт про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту «Про встановлення туристичного

збору та збору за місця для паркування

транспортних засобів у м.Токмаку»

 

            Відповідно до ст.25, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку »,Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 30.06.2015р №2 (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський

 

Проект внесено:

відділом економіки виконкому

Токмацької міської ради

Начальник відділу                                                                                     Л.М. Аненко

Погоджено:

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету  Токмацької

міської ради                                                                                                Т.Р. Левченко

Проект внесено

відділом економіки                                                                         Додаток

до рішення міської ради

від      червня 2018р. №

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 30.06.2015р №2

 

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: відділ економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: Виконання вимог чинного законодавства, врегулювання правовідносин між Токмацькою міською радою та суб’єктами господарювання, встановлення ставок туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів.

Строк виконання заходів з відстеження: 30.05.2018р. - 01.06.2018р.

Метод одержання результатів: показники фінансового управління - звіт про надходження місцевих податків і зборів до місцевого бюджету

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

                                                                                                                                            

Назва показника

За 2015р

За 2016р

За 2017р

За 5м 2018р

Надходження туристичного збору від юридичних осіб у місцевий бюджет (тис. грн.)

 

1,25

0

1,12

 

0,2

Кількість суб’єктів господарювання - юридичних осіб платників туристичного збору

 

1

1

1

 

1

Надходження туристичного збору від фізичних осіб у місцевий бюджет (тис. грн.)

 

0,82

1,78

1,57

 

0,38

Кількість суб’єктів господарювання -фізичних осібплатників туристичного збору

 

1

1

1

 

1

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт відповідає вимогам діючого Податкового кодексу, відповідно до якого встановлює ставки туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів. Він регулює правовідносини  між Токмацькою міською радою та суб’єктами господарювання .

Надходження збору не є постійними, а залежать від наповнюваності готелю та гуртожитку для приїжджих.

Станом на травень 2018року платники збору за місця для паркування транспортних засобів відсутні.

 Регуляторний акт не потребує змін чи доповнень.

 

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський