Друк

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту „ Про затвердження методики погодження витрат, звітності, контролю та перерахунку тарифів на житлово- комунальні послуги підприємств всіх форм власності”

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА 

   сесія         сьомого       скликання 

Р І Ш Е Н Н Я

   червня  2018р        .                                         №

 

Звіт про відстеження результативності регуляторного

акту „ Про затвердження методики погодження витрат,

звітності, контролю та перерахунку тарифів на житлово-

комунальні послуги підприємств всіх форм власності”

 

            Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст..10 Закону України №2189-VIII від 09.11.2017р «Про житлово-комунальні послуги», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту „ Про затвердження методики погодження витрат, звітності, контролю та перерахунку тарифів на житлово-комунальні послуги підприємств всіх форм власності”,   Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту „ Про затвердження методики погодження витрат, звітності, контролю та перерахунку тарифів на житлово-комунальні послуги підприємств всіх форм власності” (додається);

2. Визнати таким, що втратило чинність  рішення Токмацької міської ради від 19.11.2009р. № 1„ Про затвердження методики погодження витрат, звітності, контролю та перерахунку тарифів на житлово-комунальні послуги підприємств всіх форм власності” як таке, що не відповідає вимогам діючого законодавства.

3. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський

 

Проект внесено:

відділом економіки виконкому

Начальник відділу                                                                                      Л.М. Аненко                                                                     

Начальник юридичного відділу

виконкому міської ради                                                                             Т.Р. Левченко

Додаток

до рішення міської ради

від       .06.2018 р. №

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту „ Про затвердження методики погодження витрат, звітності, контролю та перерахунку тарифів на житлово-комунальні послуги підприємств всіх форм власності”, прийнятого рішенням міської ради від 19.11.2009р. № 1

 

Виконавець: група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник:  відділ економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради

Цілі прийняття акту: встановлення механізму погодження переліку послуг, участі громади у здійснені контролю  за здійсненням житлово-комунальних послуг та умови здійснення перерахунків за ненадані послуги

Строк виконання заходів з відстеження: 31.05.2018р. - 01.06.2018р.

Метод одержання результатів: статистичний

Показники результативності:

Суб’єкти господарювання: мають чіткий механізм погодження витрат, звітності, контролю проведення перерахунків за (не)надані населенню послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Громадяни: вразі недоотримання повного планового обсягу послуг, шляхом здійснення перерахунків, на їх особових рахунках зменшуються суми нарахувань плати за житлово – комунальні послуги та старші будинків здійснюють контроль за їх наданням.

      Місто (держава): зменшення скарг на житлово-комунальні послуги.

Способи одержання даних для показників результативності: аналіз інформації, отриманої від підприємств, які надають послуги ; аналіз інформації, отриманої від мешканців будинків – користувачів послуг

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

                                                                               

Показники результативності

2008р

2009р

2010р

2011р

2015р

2016р

2017

Кількість прийнятих рішень

3

1

3

1

3

0

3

Кількість проведених дій з перерахунків, шт. будинків

Сума на яку здійсненні перерахунки, грн.

Кількість скарг на житлово-комунальні послуги

61

 

160 411

 

297

65

 

242 799

 

205

23

 

73 928

 

200

12

 

41 649

 

196

0

 

0

 

499

0

 

0

 

414

0

 

0

 

414

Протягом останніх трьох років перерахунки мешканцям міста не здійснюються.

У зв’язку із прийняттям та набранням чинності з 10.06.2018р Закону України №2189-VIII від 09.11.2017р «Про житлово-комунальні послуги» ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону ціни (тарифи) є регульованими. Крім того, процедура доведення до відома споживачів інформації про перегляд тарифів регламентується Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства №390 від 30.07.2012року  «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад».        

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:  Регуляторний акт не відповідає вимогам діючого законодавства та потребує скасування.

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський