Друк

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Методики проведення перерахунків за (не)надані населенню послуги з централізованого опалення»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

     67                    сесія         сьомого       скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

„__21_” червня  2018                                                                           № __

 

Звіт про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту «Про затвердження

Методики проведення перерахунків за (не)надані

населенню послуги з централізованого опалення»

 

            Відповідно до ст.25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, Постанови КМУ №1037 від 30.10.2015 «Про затвердження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Методики проведення перерахунків за (не)надані населенню послуги з централізованого опалення», Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про затвердження Методики проведення перерахунків за (не)надані населенню послуги з централізованого опалення» (додається);

2. Визнати таким, що втратило чинність  рішення Токмацької міської ради від 21.02.2008р № 2 «Про затвердження Методики проведення перерахунків за (не)надані населенню послуги з централізованого опалення» як таке, що не відповідає вимогам діючого законодавства.

3.Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті АМУ сторінці  Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський

 

Проект внесено:

відділом економіки виконкому

Начальник відділу                                                                                           Л.М. Аненко                                                                     

 

Начальник юридичного відділу

виконкому міської ради                                                                                 Т.Р. Левченко

 

                                                                                                          Додаток

до рішення міської ради

від ________ 2018р. № __

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності рішення міської ради «Про затвердження Методики проведення перерахунків за (не)надані населенню послуги з централізованого опалення», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від  21.02.2008 р. № 2

 

Виконавець: група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

 

Розробник:Відділ економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради

 

Цілі прийняття акту: здійснення перерахунків за (не)надані населенню послуги з централізованого опалення протягом місяця після закінчення опалювального сезону

Строк виконання заходів з відстеження: з 30.05.2018р по 01.06.2018р.

 

Тип відстеження: періодичне відстеження

 

Метод одержання результатів відстеження: статистичний

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних: Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації, отриманої від КП «Токмак Теплоенергія».

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники результативності

за опалювальний період 2007-2008 р.

за опалювальний період 2009-2010р.

За 2015

За 2016

За 2017

Кількість споживачів (особових  рахунків), які мають право на перерахунок

 

5387

 

5065

 

0

 

0

 

0

Сума на яку здійснено перерахунок, тис. грн.

341,3

250,6

0

0

0

Сума на одного споживача, грн

63

49

0

0

0

 

Процедура прописана в Постанові КМУ №1037 від 30.10.2015 «Про затвердження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря» , і відповідно до її вимог, споживачам кожного місяця коригується тариф.           Протягом останніх трьох років перерахунки мешканцям міста не здійснюються.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: 

Регуляторний акт не відповідає вимогам діючого законодавства та потребує скасування.

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський