Друк

Про звіт про періодичне відстеження результативності рішення Токмацької міської ради "Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області" від 30.06.2015 р. №4

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

____________________  сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

22 березня 2018 р.                                                                                                                    № ____  

 

 

 Про звіт про періодичне відстеження результативності рішення Токмацької міської ради

"Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області" від 30.06.2015 р. №4

 

            Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт комісії виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики та з метою відстеження результативності регуляторного акту, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

           1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту "Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області" затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 30 червня 2015 року № 4  (звіт додається).

     2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-и денний термін оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційному сайті Токмацької міської ради в мережі INTERNET та у Центральній бібліотеці.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                                 І.В. Котелевський

 

Проект внесено:

управлінням комунальної власності ради

Начальник управління                                                                                        О.В. Сидоренко

 

Начальник юридичного відділу

виконкому міської ради                                                                                          Т.Р. Левченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

Токмацької міської ради

від 22 березня 2018 р. № ___

 

Звіт

про періодичне відстеження

результативності рішення Токмацької міської ради

"Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області" від 30 червня 2015 р. №4

 

Назва виконавця заходів з відстеження: комісія виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

Розробник регуляторного акту: Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

 

Цілі прийняття регуляторного акту:

- вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок земельного податку за землю у відповідності до норм Податкового кодексу України та диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;

- створення сприятливих умов для ефективного та раціонального використання земельних ділянок їх власниками та користувачами у м. Токмак;

- сприяння у впорядкуванні земельних відносин;

- задоволення інтересів територіальної громади за допомогою стимулювання ефективності використання земельного фонду;

- своєчасне поповнення місцевого бюджету та збільшення його дохідної частини.

 

Строк виконання заходів з відстеження: 11 робочих днів.

 

Тип відстеження: періодичне відстеження результативності регуляторного акту.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних:

1)   прогнозні заплановані показники результативності є збільшення надходжень плати за землю протягом календарного року.

2)  способи одержання даних показників результативності є статистичні дані Фінансового управління Токмацької міської ради.

Прогнозні значення статистичних показників:

Назва показника

на 2016р.

на 2017р.

1.Стимулювання ефективності використання земельного фонду

+

+

2.Ріст додаткових надходжень в місцевий бюджет призведе до ефективності виконання соціальних програм міста

+

+

3.Збільшення наповнення бюджету

+

+

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники результативності

2016р.

2017р.

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта (тис. грн.)

2189,5 тис. грн.

3658,1 тис. грн.

Кількість суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

2244

 

 

2325

 

 

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та / або фізичними особами (платники податку), пов’язаними з виконанням вимог акту

 

Сума коштів, що витрачалася платниками, визначалася як добуток ставки податку та нормативної грошової оцінки  площі землі.

Час, що витрачався платниками, на сплату плати за землю, не залежав від його розміру. Передбачено сплата плати за землю фізичними особами 1 раз на рік, податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується щомісяця власниками та землекористувачами земельних ділянок.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта %

90%. Інформування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб про вимоги прийнятого регуляторного акту здійснювалося шляхом розміщення РА в газеті “Наше місто Токмак”, на офіційному веб-сайті Токмацької міської ради в мережі INTERNET та у Центральній бібліотеці; працівниками Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області через надсилання фізичним особам податкових повідомлень-рішень про сплату суми податку,  юридичним особам та фізичним особам-підприємцям - при прийнятті звітів, а також при особистому спілкуванні

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: результати періодичного відстеження результативності положень регуляторного акта свідчать, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Реалізація його положень забезпечує законність справляння плати за землю на території міста Токмак Запорізької області, адже відповідно до пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу України податок на майно в частині плати за землю є обов’язковим для встановлення місцевими радами. Так, за результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що при сплаті за діючими ставками за 2016 рік до міського бюджету надійшло  2189,5 тис. грн. земельного податку, за відповідний період 2017 року міський бюджет отримав 3658,1 тис. грн. земельного податку. Порівняння надходжень за 2016 – 2017 роки свідчить про збільшення кількісного показника результативності акта. Шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Токмацької міської ради від 30.06.2015 року № 4 «Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області» досягнуто цілей, а саме: встановлено ставки земельного податку відповідно до чинного податкового законодавства; забезпечено своєчасне поповнення місцевого бюджету та стабільне зростання цих надходжень; відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати  плати за землю.      

            Але, 24 липня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», зазначеною Постановою затверджено форму типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та форму типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Враховуючи вищевикладене та виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування) становить один календарний рік, що починаться 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року (тобто, органи місцевого самоврядування, в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів  лише на наступний рік) – регуляторний акт: рішення Токмацької міської ради від 30.06.2015 року № 4 «Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області» потребує перегляду.

 

Міський голова                                                                                                      І.В.Котелевський