Друк

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту « Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м. Токмаку»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

            сесія                 7                  скликання     

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

           березень 2017р                                                                                                        №

 

Звіт про повторне відстеження результативності

регуляторного акту « Про встановлення податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

у м. Токмаку»

 

 

            Відповідно до ст.25, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту « Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м. Токмаку», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту « Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м. Токмаку», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 31.01.17 №4 (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський

 

Проект внесено

Проект внесено:

відділом економіки виконкому

Начальник відділу                                                                                           Л.М. Аненко                                                                     

 

Начальник юридичного відділу

виконкому міської ради                                                                                 Т.Р. Левченко

 

 

 

 

чальник відділу                                                                              

                                                                                                          Додаток

до рішення міської ради

                                                                                                          від         березня  2018р. №

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м. Токмаку », затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 31.01.17 №4

 

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: відділ економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: виконання вимог чинного законодавства, врегулювання правовідносин між Токмацькою міською радою та суб’єктами господарювання, встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Строк виконання заходів з відстеження: 20.02.2018р. - 23.02.2018р.

Метод одержання результатів: показники:

 фінансового управління - звіт про надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до місцевого бюджету;

податкової інспекції щодо кількості суб’єктів господарювання, які  сплачують податок

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Назва показника

За  2016

За 2017р

Кількість СГ – юридичних осіб, які  сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

46

Всього 58, з них:

За нежитлові приміщення 54

За житлові приміщення 4

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від СГ -юридичних осіб (грн.)

232000

Всього 545848, в тч

За нежитлові приміщення 520703

За житлові приміщення 25145,0

Кількість фізичних осіб - підприємців, які  сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Всього 34, з них:

За нежитлові приміщення 20

За житлові приміщення 14

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від фізичних осіб – підприємців  (грн.)

128000

Всього 50301, в тч

За нежитлові приміщення 44541

За житлові приміщення 5760

Кількість громадян, які  сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Всього 478, з них:

За нежитлові приміщення 144

За житлові приміщення 334

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від громадян (грн.)

 

Всього 188620, в тч

За нежитлові приміщення 82338

За житлові приміщення 106282

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що регуляторний акт виконав поставлені завдання.

Але, виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування) становить один календарний рік. Тобто, органи місцевого самоврядування, в рамках , визначених Бюджетним та Податковим кодексами України приймають рішення про встановлення місцевих податків лише на наступний рік.

            Регуляторний акт потребує перегляду.