Друк

Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

_________________________cесія__________________скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

_____________ 2017 року                                                                                              №__________

       

Про затвердження Програми для

забезпечення виконання рішень суду

на 2017-2020 роки

 

 

 

 

           

            Для забезпечення виконання рішень суду, керуючись Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», Постановою Кабінету Міністрів України № 845 від 03.08.2011 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників», статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Токмацька міська рада

 ВИРІШИЛА :

 

 

 

  1.  Затвердити Програму для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки, згідно з додатком.
  2. Фінансовому управлінню Токмацької міської ради  спільно з головними розпорядниками коштів передбачити в міському бюджеті на 2017 рік та на наступні роки видатки для забезпечення виконання рішень суду.
  3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

 

  Міський голова

                                               І.В.Котелевський

 

Проект підготував:

 

Проект внесено:

управлінням соціального захисту населення

Токмацької міської ради

Начальником управління                                                                                І.Г.Мащенко

 

 

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету

Токмацької міської ради                                                                                Т.Р. Левченко

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Токмацької міської ради

                     №                .      

 

1. Передумови

Стаття 129-1 Конституції України встановлює, що судові рішення ухвалюються іменем України та є обов'язковими до виконання.

Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки (далі - Програма) розроблена з метою виконання судових рішень, що надходять виконавчим органам міської ради, бюджетним установам, які отримують кошти з міського бюджету в процесі виконання ними своїх повноважень.

2. Дослідження та аналіз

2.1. Оцінка поточної ситуації

Нормами процесуального законодавства передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій територій України.

Враховуючи відсутність бюджетних призначень на виконання рішень суду, виникла необхідність прийняття Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки.

2.2. Аналіз законодавчої бази

Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про виконавче провадження», «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників», зі змінами.

3. Мета і завдання Програми

Метою цієї Програми є забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів.

Завданням Програми є вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів.

4. Фінансове забезпечення Програми

Джерелом фінансування Програми є міський бюджет.

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на зазначену мету.

5. Заходи програми

№ п/п

Захід Програми

Відповідальні виконавці

Джерело фінансування

Термін виконання

1.

Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення котів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів

Виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів

Міський бюджет

2017-2020 роки

2.

Оплата судового збору, виконавчого збору за примусове виконання рішення суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, тощо

Виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів

Міський бюджет

2017-2020 роки

6. Очікувані результати від реалізації Програми

Реалізація Програми надасть можливість:

- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафів, тощо);

- забезпечити виконання судових рішень судів про стягнення коштів з боржників, які отримують кошти з міського бюджету.

7. Впровадження та перегляд Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів.

Виконавчі органи міської ради, які є головними розпорядники бюджетних коштів, забезпечують реалізацію заходів Програми в повному обсязі та у визначені терміни.

Загальний контроль за ходом виконання Програми здійснюється: виконавчими комітетом міської ради, постійною комісією міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

8. Індикатори реалізації Програми

Ключові індикатори

2017 р

очікуваний

2018 р. прогноз

2019 р. прогноз

2020 р. прогноз

Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів

 

 

1

По мірі надходження таких рішень

Сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду (тис.грн.)

 

 

158,1

По мірі надходження таких рішень

Сума судового збору, виконавчого збору, штрафів  та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, та підлягають відшкодуванню (тис.грн.)

 

 

2,4

По мірі надходження таких рішень

Сума фактичного погашення заборгованості, що підлягала безспірному списанню відповідно до рішення суду (тис.грн.)

за результатами річного звіту про виконання міського бюджету

Сума фактичного відшкодування судового збору, виконавчого збору, штрафів  та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, тощо (тис.грн.)

за результатами річного звіту про виконання міського бюджету

 

 

Начальник управління                                                                                                      І.Г.Мащенко