Друк

Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в дитячих музичній та художній школах

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

__________________________СЕСІЯ___________________________СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

__________________________                                                    №__________________

 

 

Про затвердження Положення

про порядок оплати та надання

пільг по оплаті за навчання в

дитячих музичній та художній школах

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови КМУ від 25 березня 1997 р. № 260, ст.ст. 26, 28 Закону України “Про позашкільну освіту” Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року №260 “Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Токмацька  міська рада

ВИРІШИЛА:    

 

1. Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Токмацьких дитячих музичній та художній школах (Додаток1).

 

2. Рішення набирає чинності з 01 вересня 2017 року.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я.

 

 

Міський голова                                                                   І.В. Котелевський

 

Проект  підготовлений

відділом культури міської ради

Начальник  відділу культури                                             О.М. Корж

 

Начальник  юридичного  відділу 

виконавчого  комітету  міської  ради                               Т.Р. Левченко 

 

 

Додаток 1
до рішення сесії
Токмацької міської ради №________ від__________

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання

 в Токмацьких дитячих музичній та художній школах


1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання».  Дане Положення регламентує порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Токмацьких дитячих музичній та художній школах.

1.2. Дане Положення поширюється на позашкільні навчальні заклади, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Токмак, а саме на Токмацьку дитячу музичну та художню школи (далі «ДМШ» та «ДХШ» відповідно).

1.3. Плата за навчання встановлюється згідно ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей».

1.4. Розмір плати за навчання в ДМШ та ДХШ переглядається і затверджується щорічно рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради на початок навчального року за поданням відділу культури Токмацької міської ради (директора відповідної школи). Плата за навчання встановлюється один раз на рік з 1 вересня.

1.5. Директор школи доводить встановлений розмір плати за навчання до відома батьків.

2. Порядок внесення плати за навчання в ДМШ та ДХШ.

2.1. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року щомісячно до 10 числа поточного місяця. При заборгованості за два місяця, а в групах самоокупності один місяць (один минулий та 10 днів поточного) учні можуть бути відраховані з контингенту школи.

2.2. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий рахунок навчального закладу.

2.3. Встановити за поновлення навчання учнів у школі разову плату у двократному розмірі від встановленої вартості навчання на відповідному відділенні.

3. Пільги по оплаті за навчання в ДМШ та ДХШ

3.1. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією закладу.

3.2. Пільги надаються   на підставі поданих батьками відповідних документів, що свідчать про можливість встановлення пільг по оплаті з 1 числа того місяця до 15 числа якого батьки учня подали письмову заяву та необхідні документи.

 3.3. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 15 числа, оплата за відповідний місяць стягується у повному розмірі.

3.4. Встановити пільги по оплаті за навчання таким категоріям дітей:

3.4.1. Звільняються від оплати за навчання на 100 %:

а) діти із багатодітних сімей;

б) діти із малозабезпечених сімей;

в) діти-інваліди;

г) діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування.

3.4.2. Зменшити оплату за навчання на 50 %:

а) дітям матерів-одиначок;

б) дітям учасників бойових дій (АТО);

в) при навчанні двох і більше учнів з однієї сім’ї в одній школі батьківська плата встановлюється: за першого учня в розмірі 100 % за інших – 50%;

3.5. Передбачені цим Положенням вищевказані пільги можуть надаватися лише по одному виду пільг на сім’ю із зазначених видів пільг за бажанням батьків.

3.6. За погодженням з виконавчим комітетом Токмацької міської ради за поданням педагогічної ради директору школи надається право встановлювати пільги по оплаті за навчання або стипендію особливо обдарованим дітям (право на безкоштовне навчання (не більше 2 % від чисельності дітей на школу).

3.7. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності документів з лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби оплачується 100%, за наступні – 50 %.

4. Планування та використання доходів від плати за навчання в ДМШ та ДХШ

4.1. Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання та контроль покладається на Централізовану бухгалтерію відділу культури Токмацької міської ради.

4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень школи і спрямовується на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з навчально-виховною роботою, оплату праці, матеріального стимулювання працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, соціальний захист трудового колективу.

5. Прикінцеві положення

5.1. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання.