Друк

Про звіт виконкому міської ради щодо виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку міста Токмак за I півріччя 2017 року

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

                                                               сесія                                          скликання     

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

__________________                                                 №_______________            

 

 

Про звіт виконкому міської ради щодо

виконання Програми соціально – економічного

та культурного розвитку міста Токмак

за  I півріччя  2017 року

 

Відповідно до ст. 25, п. 22  ч.1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 11 Закону України „ Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та ст. 71 Статуту територіальної громади

м. Токмака, на виконання рішення міської ради від 17.11.2016 № 7 « Про затвердження Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2017 рік», заслухавши звіт виконавчого комітету Токмацької міської ради  за  I півріччя  2017 року Токмацька міська рада 

            ВИРІШИЛА:

 

            1. Звіт виконавчого комітету Токмацької міської ради  щодо виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку м. Токмака за  I півріччя  2017 року взяти до відома, ( додаток 1,2.)

2. Доручити виконавчому комітету Токмацької міської  ради спрямувати зусилля відділів, управлінь та інших структурних підрозділів органів виконавчої влади на реалізацію основних завдань Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2017 рік, зосередивши увагу на реалізації комплексу заходів, спрямованих на подальше відновлення, стабілізацію та динамічне зростання усіх сфер економіки , що має стати підґрунтям для підвищення рівня життя мешканців міста.

3. Розмістити дану інформацію у Центральній бібліотеці.

            4. Виконавчому комітету Токмацької міської ради за підсумками року  надати  міській раді інформацію про стан виконання Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака за 2017 рік.

            5.Контроль за виконанням Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2017 рік покласти на постійні комісії міської ради.

 

Міський голова                                                                                          І.В. Котелевський

 

Проект внесено

відділом економіки виконавчого комітету

Токмацької міської ради                                                    

Начальник відділу                                                                                      Л.М.Аненко

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету  Токмацької міської ради                                    Т.Р.Левченко

                                                                                             Додаток 1

                                                                                             до рішення міської ради

                                                                                             від    .08.2017р. № 

 

Звіт про хід  виконання Програми соціально –

економічного та культурного розвитку міста Токмак

за 1 півріччя  2017 року

 

Пріоритет 1. Розвиток реального сектору економіки – основа соціально-економічного зростання.

На протязі звітного періоду підприємства промислової галузі міста, як і в цілому України, працювали під впливом складних зовнішніх і внутрішніх процесів.

            За   5 місяців  2017 р. було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 99,2 млн. грн. (у відпускних цінах без ПДВ та акцизного збору), що на 31,7 % більше проти в.п. минулого року та складає 50,4 % до річного Програмного завдання. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу населення склав близько  3126,2 грн. Сьогодні підприємства здійснюють заходи щодо переорієнтації ринків збуту продукції ,пошуку закордонних та вітчизняних компаній, зацікавлених у співпраці.

            За 1 квартал 2017 року   підприємствами та організаціями усіх форм власності м. Токмака  освоєно інвестицій в основний капітал 5,9 млн. грн. що більше в 3,9 рази  проти показника в. п. минулого року та складає 55,8 %  до річного Програмного завдання.

В першому  півріччі поточного року житло в  експлуатацію не вводилося.

Прямі іноземні інвестиції станом на 01.01.2017р  склали 351,5 тис. дол. США та зменшились  на 11,8 %  до показника на початок року.

В  1 кварталі  2017 року       заробітна плата штатних працівників склала 4631,03 грн., що на 44,8 % більше проти в. п. минулого року, але 75,5 % до середньо обласного показника. Фонд оплати праці працівників без урахування  малих підприємств,  склав 55,7  млн. грн.., що більше   проти в. п. минулого року на 34,2%.

Середньооблікова кількість штатних працівників  зменшилась проти в.п. минулого року на 7,2 % та склала 4012 осіб.    Відпрацьовано в середньому працівником  433 години.

Станом на 01.07.2017 зареєстровано 1480 осіб безробітних, що більше проти в.п. минулого року на 24,4%.

Постійно проводиться робота по залученню інвестицій.

Оновлено  та надано до Запорізької облдержадміністрації та виконавчого апарату Запорізької обласної ради соціально-економічний паспорт та інвестиційний паспорт міста, в якому висвітлено інформацію про привабливість окремих галузей економіки.

Підписані додаткові угоди з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) щодо збільшення коштів фонду на фінансування проекту «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло  по вул. Революційна,55к м. Токмак, Запорізької області» (14,6 млн. грн. замість 13,0 млн. грн.) та проекту «Реконструкція Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, по вул. Шевченко,52 м. Токмак Запорізької області» (5,5 млн. грн. замість 4,5 млн. грн.).

Українським фондом соціальних інвестицій разом з Агенціями по впровадженню мікропроектів підписали договори на виконання будівельних робіт з переможцями тендерів. З червня місяця на обох об’єктах розпочаті будівельні роботи.

          Проект «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3, м. Токмак, Запорізької області» відібраний до фінансування у 2017 році в рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», що фінансується Європейським інвестиційним банком. Орієнтовний початок реалізації проекту вересень-жовтень 2017 року.

            Крім того 5 інших проектів на загальну суму 50715,766 тис. грн. попередньо відібрані до фінансування у 2018 році.

Для  участі в конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році підготовлено та направлено до регіональної комісії пакети документів по наступним проектам:

1. Покращення якості послуг з централізованого водопостачання в місті Токмак Запорізької області шляхом придбання спеціального транспорту та обладнання.

2. Підвищення якості надання первинної медико-санітарної допомоги в місті Токмак Запорізької області шляхом придбання спеціального транспорту.

Прийнято участь в обговоренні проекту Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. До Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України надано пропозицію щодо внесення доповнень до вказаної програми

Відділом інвестицій управління комунального господарства виконкому  надано консультації громадським організаціям щодо написання проектних пропозицій для участі у конкурсі мікроґрантів Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина .

Інформація про заходи з поліпшення інвестиційного іміджу міста Токмак оприлюднюється в газеті Токмацької міської ради  «Наше місто Токмак» та на офіційному сайті міської ради www.meriatokmak.gov.ua

            1.2  Збільшення частки малого підприємництва в економіці міста, підвищення його ролі у вирішенні завдань соціальної сфери

З метою спрямування дій органів місцевого самоврядування на створення і підтримання сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та  реалізації державної політики у сфері підприємництва розроблена та реалізується Комплексна програма розвитку малого підприємництва міста Токмака на 2017-2018 роки, яка  затверджена рішенням сесії  міської ради від 20.10.2016р  № 7 .

31 січня 2017року Токмацькою міською радою розглянутий проект та прийнято рішення №4 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м.Токмаку» на 2017рік, яким встановлено додаткові пільги із сплати податку на об'єкти нежитлової нерухомості , що належать суб’єктам господарювання, а саме: зокрема звільнено від сплати податку об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності комунальних підприємств, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами. Ця пільга надана для покращення фінансового стану комунальних підприємств та сприятиме збільшенню бажаючих взяти в оренду приміщення, що належать міській раді. На 50% звільнено від сплати податку об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності підприємств, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку, які здійснюють військово  – патріотичну, технічну підготовку призовників і військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом і резервістів для Збройних сил України.

31 січня 2017року Токмацькою міською радою розглянутий проект та прийнято рішення №3 «Про встановлення єдиного податку у м.Токмаку» на 2017рік для платників першої групи єдиного податку у розмірі 6% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

22 червня 2017року сесією міської ради по регуляторній процедурі прийняті два рішення про встановлення єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018рік.

З метою інформаційного забезпечення та вирішення нагальних проблем розвитку малого і середнього бізнесу у першому півріччі поточного року проведено 6 засідань Координацйної  ради  на яких обговорюються регуляторні акти та інші питання.

Відповідно до вимог статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 24 листопада 2016року рішенням  № 251 виконавчого комітету Токмацької міської ради, 17 листопада 2016 року рішенням №6 сесією Токмацької міської ради та 07 грудня 2016 року розпорядженням міського голови були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів на 2017рік, в яких окремими розділами заплановане відстеження регуляторних актів та розгляд проектів регуляторних актів У десятиденний строк плани оприлюднені.

Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" протягом першого півріччя  2017 року Токмацькою міською радою прийнято три регуляторних акти, затверджені п’ять звітів про періодичне відстеження регуляторних актів. Виконавчим комітетом Токмацької міської ради протягом першого півріччя  2017 року прийнятий один регуляторний акт.

На виконання вимог ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Токмацької міської ради направив три проекти регуляторних актів аналізи регуляторного впливу , висновки про відповідність проекту регуляторного акту та повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту для розгляду та надання пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики до Державної регуляторної служби України. Отримано відповідь про відсутність пропозицій щодо вдосконалення проекту рішення згідно з принципами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності по одному проекту рішення,  по двом іншим в порушення строків відповідь не отримана .

За даними Об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва у місті становить 2458 одиниці, з них: підприємств 538 одиниць, у тому числі середніх 6 одиниць,малих 532 одиниці.

Чисельність зайнятих в секторі  малого та середнього підприємництва (включаючи фізичних осіб - підприємців) складає 4167 осіб.

 Частка надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів складає 13,7%,

Із-за обмеженості  коштів в місцевому бюджеті у 1 півріччі 2017 року не виділялись кошти на  підтримку малого підприємництва. Станом на 01.07.2017 року безробітні м. Токмака  не виявили бажання  отримати одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

      Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрів малого підприємництва на навчання незайнятого населення основам  підприємницької діяльності, постійно проводиться  день відкритих дверей, в якому  беруть участь учні випускних класів шкіл міста.

Токмацьким  міськрайцентром зайнятості протягом 1 півріччя 2017року проведено 954 семінари.

     З метою створення доступних та зручних умов для отримання адміністративних послуг, отримання дозвільних документів, запобігання та протидії корупції в місті  діє Центр надання адміністративних послуг.

     Суб'єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру, що видаються місцевими дозвільними органами, звертається лише до державного адміністратора.  Протягом  1 півріччя 2017року надійшло 2500 звернень по адмінпослугам, по яких видано 2450 рішень  та 8 звернень по документам дозвільного характеру, по яких видано 8 рішень.

       1.3  Розвиток внутрішнього ринку.

       У I кварталі  2017р. підприємствами та організаціями міста, для яких надання нефінансових послуг було основним видом діяльності, реалізовано послуг (у ринкових цінах) на суму 8765,5 тис.грн., що на 44,3 % більше в.п. минулого року та 25,8 % від річного програмного завдання.

      У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу займали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності .

      Частка послуг, реалізованих населенню, становила 23,9% загального обсягу реалізованих послуг (2099,3 тис.грн). Послуги що реалізовані населенню зменшилися в порівнянні з в.п. минулого року на 4,9%.

Очікується отримати обсяг реалізованих послуг за  підсумками 1 півріччя 17500,0 тис.грн., що складе 51,5% до програмного завдання.

 З метою запобігання безпідставного  зростання цін проводиться щотижневий моніторинг цін на основні продукти харчування.

За січень- квітень  2017 року  у. м. Токмак перевезено  182,1 тис. чол. пасажирів автотранспортом загального користування з урахуванням  пасажирообігу фізичних та юридичних осіб, що більше   на 19,6 % до показника відповідного періоду минулого року та 38,3% до річного Програмного завдання. Пасажирообіг досяг 1,9 млн.пас.км та складає до в.п. минулого року  175,1%.

Вантажів автотранспортом загального користування  перевезено  8,5 тис.тн., що більше  в.п. минулого року на 55,2 % через збільшення замовлень на перевезення. До річного Програмного завдання складає  46,7 %. Вантажообіг  досяг 2,3 млн.т.км та склав до показника в.п. минулого року 153,3 %.

Пріоритет 2.   Забезпечення наповнення дохідної частини міського бюджету

За перше півріччя 2017 року доходи бюджету міста Токмака склали                  154 426,9 тис. грн., з  них  до  загального    фонду     бюджету     надійшло          33 675,7 тис. грн., спеціального – 3 423,7 тис. грн., отримано офіційних трансфертів – 117 327,5 тис. грн.

Станом на 01.07.2017 доходи загального фонду бюджету міста Токмака без врахування міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 33 675,7 тис. грн., що становить 103,1 % до затверджених планових показників на відповідний період. Мобілізовано надходжень на 1 027,4 тис. грн. більше від запланованого.

В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на

10 839,0 тис. грн., або на 47,5 %.

Питома вага найбільших доходних джерел в загальній сумі надходжень доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає:

1. податок та збір на доходи фізичних осіб – 50,8 % або 17 096,1 тис. грн., що складає 104,6 % до плану на відповідний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 6 183,6 тис. грн., або на 56,7 % за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати до 3 200 грн. з 01.01.2017;

2. внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок)  – 12,7 %, або 4 293,6 тис. грн., що складає 103,6 % до плану на відповідний період. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 905,3 тис. грн., або на 26,7 %, в тому числі надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зменшились на 1 721,1 тис. грн., або на 50,8 % у зв’язку із скасуванням акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального законом України від 20.12.2016 № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».  Протягом першого півріччя 2017 року до бюджету міста надійшло 548,8 тис. грн. акцизного податку з виробленого в Україні пального та 2 077,6 тис. грн. акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального  відповідно до пункту 43 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України з урахуванням змін, внесених законом Українивід 20.12.2016 № 1789-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів)»;

3. податок на майно – 16 %, або 5 391,1 тис. грн., що складає 102,5 % до плану на відповідний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1 353,2 тис. грн., або на 33,5 %, що пояснюється індексацією нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, коефіцієнт якої складає  106 % у 2017 році та застосуванням коефіцієнтів, що застосовуються для розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489;

4. єдиний податок – 15,7 %, або 5 274,7 тис. грн., що складає 103,9 % до плану на відповідний період, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшились на 2 544,9 тис. грн., або на 93,2 %, що пов’язано із збільшенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 до 3200 грн., в залежності від якої розраховується ставка податку для платників ІІ групи.

Протягом першого півріччя 2017 року до загального фонду бюджету міста Токмака надійшло офіційних трансфертів у сумі 117 295,5 тис. грн., або 98,1 % до плану, в тому числі:  базової дотації –5 211,0 тис. грн. (100%), субвенцій – 112 084,5 тис. грн. (98 %).

До спеціального  фонду міського бюджету надійшло доходів без врахування міжбюджетних трансфертів у сумі  3 423,7 тис. грн. (162,5 % до плану на відповідний період), що на 806,1 тис. грн. або на 30,8 % більше надходжень за аналогічний період 2016 року за рахунок збільшення надходження коштів від продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.

Видатки міського бюджету за перше півріччя  2017 року виконані в сумі 155006,4 тис. грн., що на 44547,9 тис. грн. більше проти видатків за відповідний період 2016 року.

2.1. Реформування відносин власності

З метою наповнення міського бюджету протягом І півріччя 2017 року: продано 3 земельні ділянки фізичним особам - підприємцям на загальну суму 488,3 тис. грн., з яких до міського бюджету перераховано 483,3 тис. грн..

Відповідно до змін законодавства у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно, які набрали чинності з 01 січня 2013 року, постійно проводиться робота по реєстрації права власності територіальної громади міста Токмака, в особі Токмацької міської ради, на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки. Протягом І півріччя 2017 року за Токмацькою міською радою було зареєстровано право власності на 21 об’єкт нерухомості та 18 земельних ділянок, а також зареєстровано речове право користування земельними ділянками комунальної власності на підставі 12 договорів оренди землі.

Протягом І півріччя 2017 року укладено 5 договорів оренди нежитлових приміщень. З метою пошуку потенційних орендарів вільних нежитлових приміщень, постійно оновлюється та розміщується інформація про об’єкти оренди на офіційному сайті міської ради в мережі INTERNET. Протягом звітного періоду продовжено термін дії 10 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності. Протягом І півріччя 2017 року надходження від оренди нерухомого майна комунальної власності склали 814,5 тис. грн., з них до міського бюджету надійшло 568,7 тис. грн., на користь підприємств, установ, організацій міської ради надійшло 245,8 тис. грн..  

Протягом І півріччя 2017 року поновлено 7 договорів оренди землі. В результаті постійного вжиття заходів щодо виявлення земельних ділянок, що використовуються без правовстановлюючих документів, укладено 12 нових договори оренди землі, в результаті чого збільшилось надходження до міського бюджету від плати за землю.

Пріоритет 3: Соціальний та гуманітарний розвиток:

За І півріччя  2017 року проведено 2 засідання міської тристоронньої соціально-економічної ради. За І півріччя  2017 року, під час реєстрації колективних договорів, проведено 10 експертиз  колективних договорів на відповідність чинному законодавству та 4 реєстрації (з проведенням відповідної експертизи) змін та доповнень до колективних договорів підприємств, установ та організацій міста. В місті діє 95 колективних договорів підприємств, установ та організацій, які пройшли реєстрацію.

За І півріччя  2017 року проведено 2 засідання  міської  координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. 

В Управлінні соціального захисту населення  Токмацької міської ради прийом громадян, які звертаються за призначенням різних видів допомог, здійснюється за принципом “єдиного вікна” щодня, без обідньої перерви. Проведено 6 виїзних  прийомів  в «мобільному соціальному офісі», надано послуги 37 громадянам, обстежено 23 сім’ї, які одержують допомогу при народженні дитини. Протягом І півріччя 2017 року до управління звернулося 3664 особи  за призначенням різних видів державних соціальних допомог, пільг, житлових субсидій, тощо.

Одним з основних напрямків роботи  є соціальний захист осіб, які мають право на пільги. Станом на 01.07.2017 року в місті проживає 9695 громадян, які знаходяться на обліку в управлінні та занесені до Єдиного державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на пільги, з них 2 інваліда війни (АТО) ІІІ групи, 149 учасника бойових дій (АТО) та 3 члена сім’ї загиблих військовослужбовців в зоні АТО. Загальна сума нарахованих протягом 1 півріччя пільг склала 2383,04 тис. грн. Серед пільгових категорій громадян знаходиться 132 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 75 осіб отримали щомісячну компенсацію вартості продуктів харчування в сумі 120,12 тис. грн. 4 постраждалим здійснено оплату додаткової відпустки на загальну суму 9,177 тис. грн. Три особи 1 категорії забезпечені санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок. За рахунок коштів обласного бюджету здійснено безкоштовне зубопротезування 1 особі на суму 2,981 тис грн., 13 осіб забезпечено безкоштовними ліками за рецептами лікарів на суму 5,748 тис. грн.

Відповідно до обласної програми «Назустріч людям», затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 25.12.2014р. № 28, протягом  1 півріччя 2017 року  6 сім’ям (в т.ч. 2 сім’ям АТО) нараховано компенсацію на надання членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав та територіях проведення антитерористичної операції на Сході України компенсації вартості ЖКП послуг у розмірі 50% знижки в межах норм,  на суму 3,7 тис. грн.

 На обліку в управлінні перебуває  2988 сімей, які  одержують  різні види державних соціальних допомог. Соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримують 578 сімей. Загальна сума виплат державних соціальних допомог станом на 01.07.2017 року складає 25257,7 тис. грн. Протягом 1 півріччя 2017 року  11 військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби отримали матеріальну допомогу на загальну суму 15,14 тис.грн.

   Управлінням проводиться виплата щомісячної грошової допомоги  особам, які проживають разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним. Протягом  2017 допомога виплачена 74 особам на загальну суму 1591,8 тис. грн. Виплачена компенсація 142 фізичним  особам, які надають соціальні послуги, в сумі 76,8 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

Протягом І півріччя 2017 року до управління звернулося 3664 сімей за призначенням різних видів державних соціальних допомог, з них  1903 сім’ї за призначенням субсидії на оплату ЖКП. Станом на 01.07.2017 субсидію на житлово-комунальні послуги отримують 6500 сімей. Сума призначень станом на 01.07.2017 року склала 62 457,15 тис. грн. Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено 723 сім’ям на загальну суму  2195 тис. грн. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2017 року № 223 «Деякі питання виплати у 2017 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” і “ Про жертви нацистських переслідувань ” передбачена виплата щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги. Станом на 01.07.2017р. разова допомога виплачена 1024 ветеранам війни на суму 950 714,12 грн., в т.ч. 101 учаснику бойових  дій, які приймали участь в антитерористичній операції на суму 124200,0 грн., 2 сім’ям загиблих військовослужбовців учасників АТО на суму 1200,0 грн.

Згідно обласної програми «Назустріч людям» надана одноразова грошова допомога до Дня Перемоги  45 учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у розмірі 500 грн. кожному, на загальну суму 22500 грн. Також цією програмою передбачено надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва. Звернулися за отриманням земельної ділянки 27 осіб, 6 учасникам бойових дій виплачено  одноразову адресну грошову допомогу у сумі 9,853 тис. грн. Інвалідам війни АТО 3 групи з жовтня 2016р. проводиться виплата щомісячної допомоги по 500 грн. кожному.

         На виконання  розпорядження голови облдержадміністрації  від 08.10.2015 р. № 373 «Про створення Центру допомоги учасникам Антитерористичної операції при облдержадміністрації та затвердження Положення про нього», відповідно до рішення   виконавчого комітету Токмацької міської ради від 22.10.2015р. №205 «Про створення Центру допомоги учасникам Антитерористичної операції та затвердження Положення про нього» створено Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції (Центр АТО). Станом на 01.07.2017р. на обліку в управлінні перебуває 149 учасників бойових дій, 2 інваліда війни (АТО) ІІІ групи та 3 члена сім’ї загиблого військовослужбовця.

Забезпечується внесення реєстраційних даних  інвалідів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності. Протягом 1 півріччя 2017 року  введено 284  ІПР інвалідів та дітей-інвалідів.

Протягом 1 півріччя 2017 року забезпечені путівками для отримання санаторно-курортного лікування  27 ветеранів війни та інвалідів. За рахунок Фонду соціального захисту інвалідів оздоровлено в межах області  по заключних договорах - 6 інвалідів. Відповідно до затвердженого Порядку грошова компенсація вартості санаторно-курортного лікування надана 13 інвалідам війни та інвалідам загального захворювання на загальну суму 4510,0 грн.

З початку року 1 учасник бойових дій АТО пройшов психологічну реабілітацію.

Станом на 01.07.2017 р. три учасника бойових дій АТО отримали санаторно-курортне лікування. З них:

  • Відповідно до затвердженого Порядку грошова компенсація вартості санаторно-курортного лікування надана одному учаснику бойових дій АТО.
  • Двоє учасник бойових дій АТО пройшли санаторно-курортне лікування в санаторіях Мінсоцполітики.

Відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу» проводиться поховання учасників бойових дій. Відшкодовані витрати на проведення безоплатного поховання 14 осіб  зазначеної категорії  на загальну суму 12901,47 грн.

Міською програмою «Соціальний захист окремих категорій громадян для надання інших пільг на 2016-2020 роки», затвердженою рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 23.02.2017р. № 10, передбачено кошти у сумі 663,67 тис. грн. на фінансування інших пільг за рахунок коштів міського бюджету. а саме:  на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування, залізничним транспортом в приміському транспорті. Пільги надаються своєчасно, та в повному обсязі.

В місті продовжує діяти міська програма «Комплексні заходи щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2015-2020 роках», затверджена рішенням Токмацької міської ради від 19.02.2015 №4 «Про затвердження Програм»,  якою забезпечується надання необхідної матеріальної допомоги мешканцям міста. Матеріальна допомога на лікування в цьому році виплачена 223 мешканцям міста на загальну суму 103500,0 грн.   Безкоштовно забезпечені дровами 43 особи на загальну суму 6321,0 грн. Також отримана допомога на поховання 16 незастрахованих осіб на суму   12720,0 грн.

С початку року одноразова грошова допомога виплачена 28 учасникам бойових дій АТО на загальну суму 28 000 грн.

Направлені особові справи 5 осіб для влаштування їх до інтернатних установ області, з них  3 особи влаштовані до психоневрологічних інтернатів, інші знаходяться в черзі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            Станом на 01.07.2017 року взято на облік 1959 одиноких та самотньо проживаючих громадян міста, які потребують надання соціальних послуг в Територіальному центрі соціального обслуговування.  

251 особа  похилого віку  обслуговуються на   платній основі у територіальному центрі відповідно до договору та тарифів на платні соціальні послуги.

Середнє навантаження на 1 соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома – 11,5 осіб  в розрахунку на  одну ставку. 

            З метою  розширення мережі соціальних послуг діє відділення організації надання адресної  натуральної та грошової допомоги, де мешканцям міста надаються послуги  перукаря,  робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель, швачки. Робітником  з комплексного обслуговування  та ремонту будівель обслуговано 148 мешканців міста та надано  888послуг.Перукарем відділення обслуговано 731 особа,з них – 111 особам послуги надані вдома.Швачкою проведений дрібний ремонт одягу та постільної  білизни  81 особі похилого віку.

                  У  відділенні денного перебування працюють  клуби спілкування пенсіонерів

“ Ветеран ” та “ Дозвілля ”.

У відділенні діє соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку». За звітний період 31 особа отримала знання на факультеті  комунікаційних та інформаційних технологій та 15 продовжують навчатися.

          При центрі запроваджено та діє мультидисциплінарний підхід  з надання соціальних послуг. Мета - забезпечення доступності соціальних послуг, розширення їх спектру, охоплення більшої чисельності осіб, задоволення їх потреб, а також потреб тих осіб, які проживають у віддалених районах міста. Надано 90 послуг  11 одиноким  громадянам, які проживають  у віддалених районах. 

            Керівництвом центру протягом звітного періоду було здійснено 34 перевірки соціальних робітників з виїздом за адресою проживання 309 громадян, які обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома.

Мешканцям міста, які звернулися за отриманням соціальних послуг  у І півріччі 2017 року, своєчасно приймалися рішення щодо надання цих послуг та оформлені відповідні документи, складені індивідуальні плани у встановлені строки.

                 Пріоритет 4:   Надання якісних і доступних комунальних послуг для населення.

По спеціальному фондуна реалізацію міських програм  профінансовані  видатки всього  у сумі  - 1051,1 тис. грн. ( передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 995,8 тис.грн.) .

На капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку ОСББ «Вежа Добробуту»   спрямовано – 22,0 тис.грн.,  ОСББ «Мрія-87» - 17,0 тис.грн.

        На оплату експертизи проектно-кошторисної документації   реконструкції частини нежитлової будівлі під житло для забезпечення житлом громадян вимушено переселених із зони  АТО в м. Токмак  спрямовано 10,7 тис.грн. та  реконструкції  будівлі ЗОШ № 5 – 8,2 тис.грн.

По установам освіти спрямовано 17,7 тис. грн., з них  на  придбання пральної машини по ДНЗ «Калинка» 8,4 тис.грн.; на придбання  холодильнику  по ЗОШ № 1 – 9,3 тис.грн.

По установам культури спрямовано 16,0 тис. грн.., з них на придбання ноутбуку по централізованій бібліотечній системі – 8,0 тис.грн.; на придбання   системного блоку для  дитячої музичної школи – 8,0 тис.грн.

По спортивним спорудам спрямовано 18,0 тис.грн. на придбання електронного табло для залу вільної боротьби Палацу спорту .

По центральній  районній  лікарні за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що склався станом на 01.01.2017р. спрямовано 53,3 тис.грн. на проведення капітального ремонту ліфтів хірургічного корпусу. 

 Для поповнення статутного фонду по КП «Токмактеплоенергія» Токмацької міської ради на погашення кредиторської заборгованості  по договору-лізингу на придбання основних засобів направлено – 841,8 тис.грн.

Для поповнення статутного фонду по КП «Управляюча компанія «Контакт» Токмацької міської ради на придбання посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону  направлено – 30,0 тис.грн.

На виконання програми «Охорона довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки  м.Токмак» спрямовано –36,4 тис.грн., з них на проведення заходів до Дня довкілля, за вивіз побутових відходів - 4,7 тис.грн.;  за рахунок коштів «Іншої субвенції» направлено на проведення експертизи та розробку проекто-кошторисної документації по реконструкції контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів - 31,7 тис.грн. 

 На проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок по вулицях Василя Вишиваного,558, К.Лібкнехта,103, Ломоносова,23 та  Ковальська 45-Б направлено 10,0 тис.грн.

За рахунок загального фонду профінансовані зокрема видатки:

 на благоустрій міста в обсязі  863,5 тис. грн.;

 на реконструкції, ремонт та утримання доріг – 673,8 тис.грн.;

 на розроблення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у

м. Токмак – 3,5 тис.грн.

З метою забезпечення поліпшення рівня розрахунків за спожиті енергоносії, поліпшення розрахунків за житлово-комунальні послуги рішенням виконкому від 26 .01. 2012 року  № 16   „ Про створення міської робочої групи виконавчого комітету Токмацької міської ради з питання поліпшення рівня розрахунків за спожиті енергоносії та затвердження її складу”.

Станом на 01.06.2017 року рівень розрахунків  населенням за отримані житлово комунальні послуги по м. Токмак  склав  77,9 %. У зв’язку зі знаттям переплат по субсидіям по теплопостачанню, водопостачанню та водовідведенню, електропостачанню (ПКМ № 534)  зменшився     відсоток  проплат в порівнянні  з минулим місяцем. 

Підприємствами  розроблено  план заходів з підвищення розрахунків населення за отримані житло-комунальні послуги. Особливу увагу приділено  активізації претензійно-позовної роботи з боржниками та роботі по реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги .

З метою зменшення заборгованості за надані житлово - комунальні послуги підприємствами що надають житлово комунальні послуги  вручено квитанцій про нараховані суми боргів за опалення – кількість квитанцій   39 595,запрошень  для  укладання договорів на послуги теплопостачання – 1 405, індивідуальна робота з кожним боржником з врученням повідомлення про підготовку позовної заяви до суду, якщо борг не буде сплачено – 4 161 повідомлень на суму 13 млн.45 тис. грн.,укладено договорів на реструктуризацію заборгованості  – 4  договори на суму   26,2 тис. грн., пред’явлено 22 претензій на суму 25 373 грн, подано до суду 11 позовних заяв на 13 осіб на суму 15,0 тис.грн.

Пріоритет 5.  Забезпечення умов для сталої роботи організацій і установ соціально культурної сфери.

5.1 Охорона здоров’я

З початку  2017 року в  стаціонарах лікарні пройшли лікування 3444 хворих, в амбулаторно- поліклінічних підрозділах здійснено 201330 лікарських відвідувань.

        З метою зміцнення кадрового потенціалу лікарні  з початку року підвищили свій кваліфікаційний рівень 98 працівників.

На реалізацію заходів „ Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у місті Токмаку на 2017 рік ” за 1 півріччя 2017 року  використано 68,7 тис. грн. на проведення ренгенфлюрографії. Проведення туберкулінодіагностики дитячого населення планується у 2 півріччі 2017 року.

За звітний період на реалізацію заходів « Цільової соціальної програми протидії  ВІЛ - інфекції/ СНІДу на 2015-2018 роки ” з місцевого бюджету були використані кошти у сумі 23,6  тис. грн.: на обов’язкове страхування медичного персоналу 0,1 тис. грн. та придбання деззасобів та засобів індивідуального захисту – 23,5 тис. грн..

Видатки на реалізацію заходів « Комплексної програми Цукровий діабет ” за 1 півріччя 2017 року  склали 933,4 тис. грн. за рахунок централізованих поставок.

В звітному періоді з місцевого бюджету також були виділені кошти на виконання заходів  « Програми боротьби з онкологічними захворюваннями» у сумі 38,2 тис. грн.., які були використані на безкоштовне лікування онкологічних хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах.

            Видатки на проведення амбулаторного гемодіалізу за «Програмою удосконалення системи допомоги хворим нефрологічного профілю на 2013- 2017 роки» склали за  звітний період 80,3 тис. грн. для придбання фленоксу, гепарину, деззасобів, шприців та інших медикаментів. За цією ж програмою 2 хворих  з імплантованими нирками було забезпечено імуносупресорами на 62,5 тис. грн.

           За програмою «Доступні ліки» для відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань,  цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми за 1 півріччя 2017р. були використані кошти у сумі 115,2 тис. грн.

             5.2 Освіта

Протягом 2017 р. відділ освіти Токмацької міської ради  реалізував завдання, спрямовані на створення системи освіти, що відповідає  потребам держави, попитам  громади, забезпечує можливість для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку громадян.

  Мережа закладів освіти міста залишається стабільною протягом останніх років та характеризується оптимальністю та виваженістю щодо її формування. Систему закладів освіти міста складають 7 загальноосвітніх, 8 дошкільних, 2 позашкільних навчальних закладів. Станом на  кінець  І півріччя 2017 року контингент учнів шкіл міста складав 2896, які навчалися у 122 класах. Наповнюваність  класів в  середньому по місту складає 23,73.

Реалізація допрофільного, профільного навчання в закладах освіти міста здійснюється поглиблене вивчення низки начальних предметів (всього класів з поглибленим вивченням предметів 32, в них учнів 802(27,4 % від загальної кількості учнів). Загалом  у І півріччі 2017 року працювало 40  факультативних груп та груп з викладанням курсів за вибором.

    Протягом І півріччя 2017 року в місті функціонували вперше відкриті клас (ЗОШ № 6) та група (ДНЗ №24) з інклюзивною формою навчання де навчаються діти з особливими освітніми потребами в супроводі асистентів педагога. Група та клас відкриті згідно наказу МОН і МОЗ України від 06.02.2015 року № 104/52 «Про порядок комплектування груп та класів у ДНЗ і ЗНЗ».     У школі та ДНЗ були проведені установчі збори за участю представників педагогічного колективу, батьків, лікаря, представника інтернатного закладу. Команда фахівців розробила Індивідуальну програму розвитку для кожного із дітей. Відповідно нормативам наповнюваність групи 15 осіб, наповнюваність класу 20 осіб.  

         Харчування в загальноосвітніх навчальних закладах розраховано на 240 учнів:

-          1-4 класи  206 учнів під опікою та з малозабезпечених сімей

-          5-11 класи   24 учня тільки під опікою

-          9 учнів батьків АТО

-          1 інклюзивний учень

Загальна вартість харчування складає 560 400 грн.

Розраховано витрати на відпочинок у пришкільних таборах на 150 учнів. Загальна сума становить 47 250 грн.

Витрати на харчування 44 вихованців в 2-х дошкільних групах при НВК №11 та НВК №12 складають 45 276 грн. за рахунок бюджету та 60 192  грн. за рахунок батьків.

    В дошкільних закладах міста виховується 1264 дитини, що складає 93 % дітей віком від 3 до 6 років,з них 336 дітей п’ятирічного віку, які охоплені 100 відсотково різними формами дошкільної освіти. Групи не переповнені, на 100 місць виховується 103 дитини.

    Наявна мережа дошкільних закладів задовольняє потреби батьків в здобутті дітьми дошкільної  освіти, про це свідчить відсутність   на влаштування дітей  в дошкільні закладі. В методичному кабінеті відділу освіти складено банк даних дошкільників по мікрорайонах міста. Облік дітей проводиться щорічно. Моніторинг середньої наповнюваності груп дозволяє зробити висновок про динаміку зниження контингенту дітей за останні два роки в зв’язку зі зменшенням народжуваності.

    На сьогодні мешканці нашого міста мають змогу обирати для дітей дошкільні навчальні заклади творчо-розвивального характеру: гуманітарного, фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного, тому що головним здобутком дошкільної освіти є всебічний розвиток дитини.

    У дошкільних навчальних закладах комбінованого типу працюють 5 спеціалізованих груп для дітей з особливими потребами, 2 групи з цілодобовим перебуванням дітей.

         Харчування в дошкільних навчальних закладах розраховано на 1220 вихованців, з них 282  з малозабезпечених сімей.

 Вартість харчування - 15 грн., 18 грн., 20 грн. в день

-          40% за рахунок бюджету (в сумі 1 697 797 грн. на рік)

-          60% за рахунок батьків (в сумі 1 315 925 грн. на рік);

в літній період збільшено вартість харчування за рахунок бюджету на 3 грн. для оздоровлення вихованців ДНЗ.

Протягом І півріччя 2017 року пріоритетом розвитку освіти міста  залишалося питання впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення відкритості, доступності та ефективності освіти. Станом на 01.06.2017 загальна кількість комп'ютерної техніки в ЗНЗ міста становить 255 од., з яких 235 од. – стаціонарні ПК, 20 од. – мобільні ПК. Як видно із діаграми 1, протягом останніх 5 років постійно покращуються стан забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста комп'ютерною технікою, а у порівнянні з минулим роком її кількість збільшилась на 23,7% . Сьогодні у освітньому просторі міста функціонують 10 комп'ютерних класів, у складі яких використовуються 157 од. комп'ютерної техніки. Середнє навантаження на 1 ПК складає по місту 14 учнів на 1 ПК. Якщо порівнювати з минулим навчальним роком (19 учнів на 1 ПК), то цей показник знизився на 26% і  ми поступово наближаємося до середнього показника по регіону (11 учнів на 1 ПК). навчальних закладах міста продовжувалася робота по оснащенню навчальних кабінетів комп'ютерною технікою і підключення їх до мережі Інтернет. На сьогоднішній день у ЗНЗ міста 42% кабінетів підключено до мережі Інтернет. Таким чином,  з кожним роком розширюються можливості доступу до мережі Інтернет та он-лайн сервісів у більшості навчальних закладів міста. Це дозволяє впроваджувати та застосовувати необхідні інформаційно-комунікаційні технології без обов’язкового доступу до комп'ютерного класу  як в урочний, так і у позаурочний час, і, відповідно, зняти завантаженість комп'ютерних класів.

У І півріччі 2017 року продовжувався процес оснащення навчальних закладів міста інтерактивними комплексами. Станом на 01.07.2017 року інтерактивне обладнання було встановлено у ЗОШ №№ 1, 5, 6 та дошкільних навчальних закладах ДНЗ «Журавлик», «Червона шапочка». Всього у навчальних закладах міста функціонують 17 інтерактивних комплексів SMART  BOARD.

            5.3 Підтримка сімей дітей та молоді

Станом на 01.07.2017 року на обліку в управлінні перебуває  220  багатодітних родин, в яких виховується 741 дитина. Протягом  першого півріччя 2017 року видано   8 посвідчень   багатодітних сімей   та 17 посвідчень дітей з багатодітних родин.

Проведено 5 засідань координаційної ради  з питань сімейної та молодіжної політики, на яких розглядалися питання щодо посилення захисту материнства і дитинства в місті, про надання допомоги багатодітним сім`ям та сім`ям з дітьми, про попередження насильства в сім`ї,про соціальний супровід сімей  ЦСССДМ, про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей в місті та підсумки оздоровчої кампанії.

На виконання  розпорядження голови облдержадміністрації  від 03.05.2017 № 202 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2016 року», відповідно до рішення   виконавчого комітету Токмацької міської ради від 10.05.2017 № 81 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків влітку 2017 року»  здійснено своєчасну і в повному обсязі підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків влітку 2017 року

Координаційна рада з питань сімейної  та молодіжної політики, яка відбулася в травні 2017 року, розглянула питання «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей в місті».

Забезпечили обов`язкове погодження на відкриття дитячих закладів відпочинку при загальноосвітніх школах № 5 та № 1 у встановленому законодавством порядку. Протягом червня місяця в місті працював табір відпочинку з денним перебуванням  для дітей, з міського бюджету витратили 9, 5  тис.грн.

Згідно рішення виконкому була створена комісія з організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2017 року. Протягом оздоровчої кампанії було проведено 2 рейди з контролю за відпочинком, санітарно–гігієнічними  нормами та  пожежною безпекою в таборах відпочинку при загальноосвітніх школах.

Повноцінним відпочинком та оздоровленням забезпечили на 100%  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки.

Вирішили  питання проведення своєчасного медичного огляду дітей, які від`їжджають до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Дитячі  дошкільні заклади працювали по санаторному режиму роботи з урахуванням збільшення видатків у літній період роботи на харчування.

Посилили  роботу з дітьми, підлітками за місцем проживання. Провели   рейди «Канікули» та «Літо-2016» для виявлення бездоглядних дітей та влаштування їх у соціальні заклади для дітей з метою соціальної реабілітації , організації їх оздоровлення. Під контролем перебувала  зайнятість учнів, які перебувають на обліку або виховуються в сім`ях, які не забезпечують належних умов виховання.

З метою організації змістовного дозвілля дітей і підлітків  в Центрі дитячої та юнацької творчості протягом періоду роботи таборів відпочинку  працювали гуртки.

Забезпечили безпечні умови перевезення дітей до місць оздоровлення, організували безкоштовне супроводження.

Засоби масової інформації  запровадили постійну рубрику «Оздоровлення дітей».

Впродовж  першого півріччя 2017 року всього охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами  2027 дітей. В  заміських оздоровчих закладах   оздоровлено 111 дітей 

В ДП «МДЦ «Артек» (м.Київ) та ДП «УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса) оздоровлено 16 дітей.

Кошти на оздоровлення дітей протягом літа були залучені з обласного та міського бюджетів, внесків профспілок, підприємств, установ, батьків, спонсорської допомоги.

За кошти  міського бюджету в заміському оздоровчому таборі «Ювілейний»

(м. Приморськ) оздоровлено  30 дітей міста ( фінансування з міського бюджету –  156,6 тис.грн.). Рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради  визначено категорії дітей , що направлятимуться до ДЗОВ «Ювілейний» за рахунок коштів міського бюджету: дітей з багатодітних та малозбезпечених сімей – 15 та талановитих та обдарованих дітей

 ( переможці міжнародних, всеукраїнських та обласних олімпіад, конкурсів, змагань, спартакіад) – 15 .

            За рахунок обласних коштів діти оздоровлювалися в ДЗОВ «Меотіда» (м.Приморськ) – 26 дітей.

 

Станом на 01.07.17 р. на  обліку в службі у справах дітей перебуває  15 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 24 дитини – сироти і 38 дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 53 дітей, або 85,5 % від загальної кількості дітей даної категорії.  Опікуни/піклувальники мають право на отримання державної допомоги на підопічного у розмірі 2 – х прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Не  отримують державну соціальну допомогу на утримання дітей в повному обсязі 3 родини,  у яких  інші виплати перевищують рівень допомоги. Відповідно до графіку  з метою здійснення контролю за умовами утримання та виховання підопічних спеціалістами служби проведено обстеження 19 сімей,  в яких проживає 22 дітей. Фактів порушення прав дітей не виявлено. Умови утримання відповідають нормам, кошти на утримання дітей використовуються  за призначенням. Складено акти обстеженняі надані рекомендації. . 

  В державних закладах ( інтернати, дитячий будинок «Сонечко»)  перебуває 9 дітей вищезазначеної категорії.  Йде робота по влаштуванню дітей до сімейних форм виховання. На даний час в суді перебуває справа про усиновлення 2 дітей, одну дитину – інваліда планується влаштувати до ДБСТ.

 В місті  функціонує 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 дітей, які забезпечені соціальною допомогою  на утримання дітей в повному обсязі. Прийомні батьки  отримують грошове забезпечення за надання соціальних послуг у розмірі 35 відсотків та двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну дитину – вихованця.

Впродовж звітного періоду на первинний облік не поставлено дітей – сиріт та дітей -  позбавлених батьківського піклування. Позбавлено  батьківських прав 1матір    відносно 1 дитини.  На засіданні виконкому у липні 2017 року дитині буде  надано статус, вона буде влаштована до сімейних форм виховання. Поновлено в батьківських правах одну матір, у зв’язку з чим дитина повернута матері на виховання.

               Протягом звітного періоду  поставлена на  облік 1 сім’я  усиновителів, йде підбір дітей в родину відповідно до віку та статі.  На території міста проживає 23 усиновлених дітей, які виховуються в 18 родинах.  Згідно графіку перевірено 7 сімей.  Порушень прав дітей не виявлено.

               Проведено 8 засідань комісії з захисту прав дітей при виконкомі Токмацької міської ради, на яких розглянуто 19 питань, прийнято до виконання 19 рішення. Основними питаннями, які розглядались на комісії є: призначення опіки/піклування, перебування дітей в складних життєвих обставинах, тимчасове влаштування дітей в заклади соціального захисту, вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дітей  та інше.

Взяли участь у 31 засіданнях суду за заявами органу опіки та піклування та громадян з питань позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини, усиновлення та  з кримінальних справ з метою захисту прав  дітей.  По справах  надані відповідні висновки.

 Ведеться журнал обліку особистого прийому громадян. За звітний період до служби у справах дітей звернулось 301  громадянин   з питань захисту прав дітей.

            На реалізацію заходів Програми « Конвенція ООН про права дитини на 2015- 2017 роки» на 2017рік  з міського бюджету виділено  8,3  тис. грн.  Освоєні - 3 тис. грн. для забезпечення солодкими подарунками  100 учасників    міського заходу до Дня захисту дітей.

Службою у справах дітей систематизовані списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку. Щоквартально надається інформація до облдержадміністрації  щодо забезпечення житлом цієї категорії дітей та осіб з їх числа. За звітний період не  надавалось  соціальне житло для проживання особам з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

 В базу даних  ЄІАС „ Діти ” внесені усі дані щодо 77 дітей, які перебувають на обліку.  Службою забезпечено своєчасне та якісне введення та поповнення інформації до обліково-статистичних карток.              

            Протягом звітного періоду службою  разом з інспекторами  Токмацького відділення поліції    проведено 28 профілактичних  рейдів по неблагополучним сім’ям, в результаті яких виявлено 47 дітей, обстежено 167 сімей, попереджено 133 батьків; ініційовано притягнення до адмінвідповідальності 31 батьків за недбале виконання обов’язків по вихованню дітей. Вилучено з родин та влаштовано до центрів соціально-психологічної реабілітації - 4 дітей,  повернуто в сім’ю – 12 дітей,  3 -  тимчасово влаштовано до закладів охорони здоров’я.

            На профілактичному обліку служби перебуває 1 неповнолітній, схильний до правопорушень та відповідно до вироку суду отримав умовний термін. 1 раз в місяць неповнолітній приходить до служби для проведення з ним індивідуальних бесід та 1 раз в місяць.

                        5.4 Розвиток культури

Протягом І півріччя 2017 року робота закладів культури була спрямована на забезпечення інтелектуальних і культурних потреб населення, підтримці професійної творчої діяльності, сприянню молодим талантам, поповненню фондів бібліотек, розширенню гастрольної діяльності творчих колективів.

У звітному періоді проведена робота у напрямку реалізації спеціалізованих програм:

- «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат у м. Токмак на 2015-2018 роки» (затверджено – 15,0 тис. грн., профінансовано – 3,4 тис. грн. для організації і проведення культурно-масових заходів);

- «Комплексна програма розвитку галузі культури в м. Токмак на 2015-2018 роки» (затверджено – 164,6 тис. грн., профінансовано – 88,7 тис. грн.: – поточний ремонт каналізаційної системи дитячої бібліотеки – 10,0 тис. грн.; обслуговування фонтану – 58,8 тис. грн.; придбання манекенів для музею – 2,0 тис. грн.; придбання сантехніки для дитячої художньої школи – 2,0 тис. грн., придбання комп’ютерної техніки для ЦБС та ДМШ - 15,9 тис. грн.);

- «Організація оплачуваних громадських робіт в м. Токмак на 2015-2017 роки» (затверджено – 13,0 тис. грн., профінансовано – 7,7 тис. грн. для краєзнавчого музею).

Культурно-освітню діяльність у м. Токмак здійснює 7 закладів культури:

-          міський Будинок культури;

-          централізована бібліотечна система, яка об’єднує центральну міську бібліотеку, дитячу бібліотеку та бібліотеку-філію;

-          дитяча музична школа;

-          дитяча художня школа;

-          міський краєзнавчий музей

Протягом півріччя заклади культури міста приймали активну участь у 14 фестивалях, конкурсах: Міжнародних – 6, Всеукраїнських – 3, обласних – 3, регіональних – 2.

міський  Будинок  культури

Протягом І півріччя 2017року міським Будинком культури проведено 30 масових заходів (3 театралізованих програми, 25 тематичних масових заходів, 2 концерти художньої самодіяльності, 7 концертів та вистав професійних колективів, 15 виставок декоративно-ужиткового мистецтва). На цих заходах були присутні 27063 чоловіка. У тому числі для дітей та підлітків проведено 3  масових заходів, які відвідали 3 020 чоловіка.

У міському Будинку культури працює 4 клубних формування з числом учасників 74 чоловіка, 28 колективів художньої самодіяльності з числом учасників 325 чоловік, з них 10 дитячих колективів, число учасників 155 чоловік.

Проводить роботу літературно-музична вітальня.

Весь  запланований  обсяг культурно-масових заходів проведено у встановлені терміни на достатньому рівні.

Зразковий дитячий ансамбль естрадного танцю «Динозаврик» у м. Одеса на Міжнародних змаганнях по сучасній хореографії  «Grand Pr-2017x» зайняв два перших місця;

У  м. Запоріжжя на обласному конкурсі вокально-хорових колективів Народний хор української пісні «Таврійські зорі» зайняв 2 місце;

Народний ансамбль естрадного танцю «Аеліта» та Зразковий дитячий ансамбль естрадного танцю «Динозаврик» відвідали відкритий регіональний фестиваль “Dance Dar Fest”у м. Енергодар та зайняли по два перших та других місця кожен. 

У червні 2017 року Народний ансамбль естрадного танцю «Аеліта» приймав участь у Всеукраїнському фестивалі дитячого мистецтва «Топ-топ» м. Бердянськ.

Поповнено матеріально-технічну базу МБК за рахунок коштів спеціального фонду ноутбуком та МФУ на суму 14,4 тис. грн..

 

централізована  бібліотечна  система

Бібліотечні установи обслуговують 5 944 читача, протягом І півріччя бібліотеки відвідали 32 196 чоловік, послугами Інтернет центру користується 1501 чоловік, кількість відвідувань – 14 775. Книжковий фонд ЦБС нараховує 100 120 примірників. У звітному періоді надійшло 443 примірників видань на суму 38 834,40 грн. Книговидача складає 57 000 примірників, читаність – 20 книг, книгозабезпеченість - 12 прим. на читача і 2,5 - на кожного мешканця міста.

Проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу „Найкращий читач - 2017”, в якому перемогли юні читачки центральної дитячої бібліотеки – Дмитращенко Марія та Остапюк Марія.

На сьогоднішній час бібліотеками досить активно використовується можливість втілення в свою роботу нових ідей, проектів та отримання допомоги на їх реалізацію. Таку можливість надають різноманітні благодійні організації та професійні об’єднання  («Бібліоміст», Асоціація міст України (АМУ), IREX/Україна (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), тощо), які оголошують різноманітні конкурси, так:

-        в березні 2017 року центральна міська організація в партнерстві з молодіжною громадською організацією «Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гасет»  реалізовувала проект ПУЛЬС («Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»), що впроваджується Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з IREX/Україна (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), та направлений на посилення спроможності громад, інформування та залучення громадськості до процесу реформ децентралізації, надання можливостей для їхнього формування та подальшого стабільного розвитку.

-        в 2017 році на базі центральної бібліотеки за підтримки корпорації Microsoft в межах проекту «IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark», що реалізується на території України організацією «PH International» проходять навчальні курси "KODU GAME LAB: візуальне та об'єктно-орієнтоване програмування" для учнів та студентів міста.

-        наразі готується до відкриття перший в місті молодіжний хаб «YouthHUB» - креативний простір, облаштований  сучасною комп'ютерною технікою та зручними меблями, в рамках проекту «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit(GIZ) GmbH. У молодіжному просторі можна почитати, поспівати, пограти в ігри, подивитись фільм, корисно провести час, позитивно відпочити у колі однодумців, опинитись у центрі подій, бо це буде місце обміну ідеями, думками та враженнями. І все це безкоштовно!

 

дитяча  музична  школа

Вся навчально-виховна, методична, культурно-просвітницька робота у дитячій музичній школі спрямована на естетичне виховання дітей та юнацтва, виховання поваги до народних традицій, звичаїв та національних цінностей, розвиток творчих здібностей засобами музичного мистецтва, надання початкової мистецької освіти, пошук та залучення до навчання особливо обдарованих дітей та залучення їх до професійного мистецтва.

За звітний період 20 учнів та 1 дитячій хореографічний колектив стали лауреатами та дипломантами обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, олімпіад і т.і.

26 лютого в приміщенні Токмацької дитячої музичної школи відбувся Х зональний конкурс гри на народних інструментах «Мої улюблені мелодії». На цьому конкурсі наші вихованці зайняли призові місця. Гран-Прі з класу гітари отримав Земляний Кирило (викл. Локотков С.В.).

У березні в обласному конкурсі з фаху баяна та акордеона серед учнів-солістів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів призові місця зайняли:

Грицун Владислав – І місце (викл. Утєнкова С.В.)

Пур Давид – ІІ місце (викл. Утєнкова С.В.)

Буркот Іван – ІІІ місце (викл. Утєнкова С.В.)

27 березня на ХVІІ Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці», на якому учні школи стали лауреатами:

Пур Давид – лауреат ІІІ ступеню номінація «соліст-інструменталіст» - акордеон (вікова категорія  - дебют (викл. Утєнкова С.В.));

Грицун Владислав – лауреат ІІІ ступеню  номінація «соліст-інструменталіст» - акордеон    (ІІ вікова категорія (викл. Утєнкова С.В.))

Буркот Іван став дипломантом у номінації «соліст-інструменталіст» - акордеон (ІІ вікова категорія (викл. Утєнкова С.В.)).

24.04ІІ Відкритий Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів «Баянне коло на Запоріжжі - 2017»:

Пур Давид та Буркот Іван – дипломанти (викл. Утєнкова С.В.)

Грицун Владислав та Матвєєв Герман – лауреати ІІ ступеню   (викл. Утєнкова С.В.)

Щедрий Максим - лауреат ІІІ ступеню   (викл. Шевченко  І.Г.)

Утєнкова С.В. ,Шевченко І.Г. – дипломи «За педагогічну майстерність»

26 – 27 квітня на Міжнародному полікультурному фестивалі-конкурсі «Переяславський диво грай - 2017» (Федерація Асоціацій, Центрів та Клубів ЮНЕСКО Молдови) Локоткова Анастасія отримала звання лауреата І ступеня в номінації «Інструментальне виконавство» – за високий художній рівень виконавської майстерності. А звання лауреата ІІ премії у номінації «фортепіано» Анастасія отримала на конкурсі Internet-Competition of Arts Musical South Palmyra. Викладач Куліш О.О. – диплом за професіональну майстерність та активну участь у підготовці учнів.

16 травня на Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Талановиті діти України» вихованці ДМШ:

Матвєєв Герман – Гран-прі у номінації «інструментальний жанр» (молодша група  (викл. Утєнкова С.В.));

Буркот Іван – Гран-прі у номінації «інструментальний жанр» (середня група  (викл. Утєнкова С.В.));

Пур Давид – І місце у номінації  «інструментальний жанр»  (викл. Утєнкова С.В.)

Утєнкова С.В., викладач ДМШ  – диплом «За особистий внесок у розвиток талановитих дітей та молоді, надання їм можливості проявити свою індивідуальність, за високий професіоналізм у роботі та вагомий внесок у розвиток і збереження польського та українського мистецтва».

У квітні на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Весна на Хортиці»(м. Запоріжжя) І місце у номінації естрадний вокал – соло (старша категорія) зайняла учениця ДМШ Вовк Поліна (кер. Локоткова І.В.)

            У м. Дніпро на VІІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтва і творчості  „Музика любові” Щедрий  Максим став лауреатом  І  ступеню (викл. Шевченко  І.Г.)  

Танцювальний ансамбль «Браво» (викл. Братіщенко Л.І.) на Обласному фестивалі солістів та ансамблів хореографічних відділень  «Танцювальна мозаїка» зайняв  ІІ місце.

Значним досягненням ДМШ та викладача Утєнкової С.В стала участь акордеоніста, учня 3 класу ДМШ Грицуна Влада у фіналі шоу-програми «Україна має талант. Діти 2», а подією для міста його сольний концерт для жителів Токмака.  

 

дитяча  художня  школа

Дитяча художня школа має свої творчі здобутки, послідовників, традиції та удосконалені форми і методи роботи по естетичному вихованню підростаючого покоління та напрацювання в різних напрямках образотворчого мистецтва. Яскравим прикладом роботи є різножанрові виставки творчих робіт учнів школи розташовані у фойє закладу та виставки  образотворчого мистецтва проведені до свят.

 

Токмацький міський краєзнавчий музей

Головним напрямком роботи міського краєзнавчого музею було вивчення  та популяризація історії, культури, традицій нашого краю та народної творчості.  

У І півріччі 2017 році фонд музею становить 18 327 музейних предметів, у тому числі 15 879 експонатів основного фонду та 2 448 експонатів науково-допоміжного фонду. Протягом 6 місяців до фондів музею надійшло 33 предмета основного фонду.

У звітному періоді експонувалось 6 виставок , в тому числі 2 пересувні виставки: „100-річчя Української революції», «Життя і діяльність генерал-хорунжого М.Д.Безручка», 4 стаціонарні виставки: «Барви на весь світ», «Великдень», роботи учнів та викладачів школи мистецтв м.Молочанська, виставка плакатів «Великий терор 1937-1937 років».

У І півріччі 2017 року музей відвідали 2157 чоловік, в тому числі 1793 учнів та студентів. Співробітниками музею проведено 39 екскурсій, в т.ч. 5 екскурсій – для учнів сільських шкіл, 9 уроків-екскурсій – за програмами шкіл і дитячих садків.

Проведено 4 масових заходи, в тому числі  презентація виставки робіт фотохудожників м.Токмака, презентація виставки «Барви на весь світ» творчого об’єднання «Надія» м.Мелітополь, презентація виставки декоративно-прикладного мистецтва «Великдень», презентація виставки «Роботи учнів та викладачів школи мистецтв м.Молочанська».

 

Охорона культурної спадщиниє одним з пріоритетних завдань відділу культури. Станом на 1 січня 2017 року у місті Токмак знаходяться 44 пам'ятки історичної та культурної спадщини, з яких 23 внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України і входять до переліку пам'яток культури місцевого  значення,  16  пам’яток  на  Державний  облік  не  взято  та  5  щойно виявлені. 

 

            5.5 Фізична культура та спорт

              Фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю у місті охоплено понад 5,4 тис. населення, що складає 15,8 відсотка від загальної кількості мешканців міста. Із загальної кількості учнів  загальноосвітніх шкіл (2926 чол.) в спортивних секціях ДЮСШ займаються 732 чол., або  25 % дітей та підлітків. 

         Значна увага у місті  приділяється проведенню та подальшому розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи :

      - третій урок з  фізичного виховання введено  в  загальноосвітніх школах міста, охоплено 2916 учнів.

У дошкільних закладах міста  інструктори з фізичної культури відсутні, заняття проводять вихователі груп, відвідують заняття з фізичного виховання 1262дітей. В Токмацькому механічному технікумі ЗНТУ всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи займаються 241 чол.

-  для створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання  населення у місті встановлено три майданчики загальної фізичної підготовки.

В спортивних секціях з гирьового спорту, пауерліфтингу, футболу, шахів, шашок, волейболу,  займається 53 ветерани спорту. В 2017 році переможцями та призерами  чемпіонатів України з гирьового спорту та  пауерліфтингу серед ветеранів є :   Петренко Г.П, Чепурний В.І. 

           Спільно з обласним центром фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”  у березні – травні 2017 року були проведені змагання  з  футболу  серед учнів загальноосвітніх шкіл, міські та обласні змагання з футболу, де взяли участь учні дитячо-юнацької спортивної школи « Дизеліст». У заходах узяло участь понад 200 спортсменів.

         - з вересня 2015 року на базі спортивного комплексу для вимушено переміщених осіб організовано групу з психологічно-оздоровчої йоги.

           У квітні місяці відділом у справах молоді та спорту Токмацької міської ради проведено змагання з настільного тенісу, шахів, шашок, баскетболу в колясках, армрестлінгу, гирьового спорту. Переможці взяли участь у Чемпіонаті України. Стрельцова Н., інвалід дитинства, вп’яте  стала чемпіонкою України з армрестлінгу (м. Харків), вшосте - чемпіонкою України з пауерліфтингу (м. Дніпро), вчетверте -  чемпіонкою Європи (м. Бухарест, Румунія).

У І півріччі 2017 року спортивно-масові заходи, підготовка та участь спортсменів у міських, обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводились за рахунок коштів міського, обласного бюджетів, спонсорської допомоги, коштів  міських федерацій з різних видів спорту, батьківських внесків, безоплатної праці  штатних тренерів-викладачів, фахівців на загальних засадах,  спортивної  громади  міста.

          Протягом І півріччя 2017 року проведено понад 25 міських спортивно-масових заходи (8 з них проведено за кошти місцевого бюджету).  Збірні команди міста, окремі спортсмени брали  участь :

       -   Чемпіонат Європи серед дівчат з вільної боротьби – 1;

       -   Чемпіонат Європи серед жінок з гирьового спорту - 1

      

       -   у Кубках та чемпіонатах України –   23;

       -   у  міжнародних  та Всеукраїнських турнірах –  39 ;

       -   в чемпіонатах та кубках області  - 41 .

          Збірні команди міста  взяли   участь  в чемпіонатах та кубках області з гирьового спорту, міні-футболу,  футболу, вільної боротьби, пауерліфтингу, стрибках на акробатичній доріжці та батуті.  

З метою подальшого розвитку різних видів спорту  відділом у справах молоді та спорту Токмацької міської ради  розроблені програми : "Розвиток фізичної культури та спорту на 2015-2018 роки" (рішення міської ради від 25.02.2016 р.№ 34) "

           В  2017 році чемпіонами та призерами стали :

- чемпіонат Європи (м. Печ, Угорщина)- Юлія Залозна – 3 місце, (гирьовий спорт, ривок - жінки);

              - чемпіонат Європи (м. Белград, Сербія)- Катерина Мартиненко – 1 місце (вільна боротьба, дівчата);  Артем Усачов - учасник

              - чемпіонати України: Валентин Мосіяш, - 1 місце,  Михайло Давиденко – 1 місце (юніори, чоловіки), Мартиненко Катерина – 1 місце (вільна боротьба, дівчата), Павлова Євгенія – 2 місце  (вільна боротьба, юніорки); Цисельский Владислав – 1 місце (бокс, юнаки), Залозний Максим 1 місце (бокс, юнаки).

         

До Дня молоді  були нагороджені грошовими преміями 5 спортсменів – чемпіонів та призерів Міжнародних змагань, чемпіонатів та Кубків України та інших Всеукраїнських змагань.

Для проведення спортивно-масових  заходів, згідно  „Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2015 -2018 роки” на поточний рік було виділено 98,0 тис. грн.

В спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл відділу освіти міської ради та  "Дизеліст" боротьби вільної, боксу, гирьового спорту, легкої атлетики, пауерліфтингу,  стрибків на акробатичній доріжці та батуті,  шахів та футболу займається  732 спортсмени, з ними працюють  24 штатних   тренерів-викладачів.

Щоденно зали спортивного комплексу відвідують близько 400 фізкультурників  та спортсменів.

           Для створення умов занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання    населення  функціонують  підліткові та оздоровчі клуби.

         У  пристосованому приміщенні  підприємства  ПП «Токмак – Центр» функціонує молодіжний Клуб „Супутник” . Фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено 78 чол.,  із них  53 – діти і підлітки .

          Фізкультурно-спортивний клуб „Торпедо” налічує 14 осіб, які займаються футболом.

          У  шахово – шашковому  клубі тренерами ДЮСШ  відділу освіти міської ради проводяться учбово-тренувальні заняття з дітьми, займається понад 100 дітей та підлітків, у вечірній час клуб відвідують пенсіонери, ветерани спорту, любителі гри. Протягом року проводились міські  та обласні турніри з шахів та шашок.

         Футбольний клуб "Токмак" функціонує на громадських засадах, налічує 78 чоловік. Футбольні команди «ФК Токмак» та «Дизеліст» беруть участь  в чемпіонаті області, Кубку області  з футболу та міні-футболу.

            У місті збережена мережа спортивних  споруд та  недопущене їх перепрофілювання.   Переглянуто та оновлено режим використання спортивних споруд та максимальне їх завантаження у вихідні та святкові дні. Свої послуги для оздоровлення та занять надають :  стадіони „Авангард”, "Торпедо", спортивний комплекс (Палац спорту), 3 спортивних майданчика для загальної фізичної підготовки та 2 комбінований  майданчик із штучним покриттям.

           

 

Начальник відділу економіки                                                                 

виконкому Токмацької міської ради                                                    Л.М.Аненко