Друк

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості проекту містобудівної документації «Оновлення генерального плану м. Токмак та розроблення плану зонування територій»

 

 

  1. Мета, склад та зміст містобудівної документації.

Проект містобудівної документації розроблений для визначення територіального розвитку населеного пункту на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж міста, а також з метою визначення основних принципів і напрямків планувальної організації

та функціонального призначення території, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Містобудівна документація складається з текстових та графічних матеріалів.

 

В текстових матеріалах генерального плану проведений аналіз сучасного стану міста з визначенням прогнозу та пропозицій його розвитку.

В пояснювальній записці до історико-архітектурного опорного плану проведена комплексна історико-культурна оцінка території міста з визначенням меж зон охорони пам’яток та режими їх використання.

В текстових матеріалах плану зонування території визначені режим забудови та використання територій з зазначенням планувальних обмежень.

До графічних матеріалів входять:

Схема розташування населеного пункту в системі розселення.

План існуючого використання території.

Схема існуючих планувальних обмежень.

Модель перспективного розвитку населеного пункту.

Генеральний план (основне креслення).

Схема проектних планувальних обмежень.

Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту.

Схема інженерного обладнання території (каналізація).

Схема інженерного обладнання території (теплопостачання та газопостачання).

Схема інженерного обладнання території (електропостачання, телефонний зв’язок та проводові мовлення.

Схема інженерної підготовки та захисту території.

Історико-архітектурний опорний план м. Токмака Запорізької області. Основне креслення.

Схема територіального і планувального розвитку м. Токмака Запорізької області.

Схема зонування території міста.

Схема зонування території міста. Планувальні обмеження.

 

  1. Основні техніко-економічні показники на 01.01.2013 р.:

Населення – 33,0 тис. осіб

Чисельність зайнятих – 6,5 тис. осіб

Житловий фонд – 785,0 тис. м2

Середня житлова забезпеченість – 23,8 м2/люд.

Територія – 3330,0 га

 

Прогнозні техніко-економічні показники до 2036 р.:

Населення – 28,5 тис. осіб (реалістичний варіант), 35,0 тис. осіб (оптимістичний варіант)

Чисельність зайнятих – 13,3 тис. осіб

Житловий фонд – 1120,0 тис. м2

Середня житлова забезпеченість – 32,0 м2/люд.

Територія – 4400,0 га

 

  1. Відомості про замовника та розробника проекту містобудівної документації.

Замовник – Виконавчий комітет Токмацької міської ради.

Розробник – ДП Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя.

 

  1. Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації.

Ознайомитись з проектом містобудівної документації можна в приміщенні відділу розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Токмацької міської ради за адресою: вул. Шевченка, 14 (тел. (06178) 45723, 22576) або в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Токмацької міської ради  www.meriatokmak.gov.ua  до 19.06.2016 року.

 

  1. Посадова особа органу місцевого самоврядування відповідальна за організацію розгляду пропозицій:

Виконуючий обов’язки начальника відділу розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету, головний спеціаліст Драгунова О.В.

 

6.      Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій.

Пропозиції до проекту містобудівної документації подаються до виконавчого комітету Токмацької міської ради за адресою: вул. Революційна, 45 (юридичні особи – каб. № 34, фізичні особи – каб. № 1) з моменту оприлюднення даного повідомлення до 19.06.2016 року.

Пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції подані після встановленого строку або особами не визначеними діючим законодавством, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові громадянина або уповноваженої особи, місця проживання або реєстрації, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

 

  1. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів.

Проект містобудівної документації розміщений на офіційному веб-сайті Токмацької міської ради  www.meriatokmak.gov.ua  в розділі «Містобудівна документація».