Законодавство

Друк

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 27.04.2018 № 76 «Про забезпечення прав громадськості на доступ до публічної інформації у виконавчому комітеті Токмацької міської ради»

Україна

                                       Токмацька міська рада                                                             

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   Р І Ш Е Н Н Я

 

„__30_” ______09___________ 2019 р                                            №_465-р__

 

 

Про внесення змін  до рішення виконавчого комітету Токмацької

міської ради від 27.04.2018 № 76 «Про забезпечення прав громадськості на доступ до публічної інформації у виконавчому комітеті Токмацької міської ради»

 

  Керуючись ст. 40,  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Токмацької міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Внести зміни   до  рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 27.04.2018 № 76 «Про забезпечення прав громадськості на доступ

до публічної інформації у виконавчому комітеті Токмацької міської ради», а саме пункт 3 , підпункт 3.3 , абзац 3 читати наступним чином:  

« 4-35-45 -  юридична особа, організація)».

2. Внести зміни до Порядку опрацювання (розгляду) та обліку запитів на публічну інформацію, які надійшли до виконавчого комітету Токмацької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 27.04.2018 № 76 «Про забезпечення прав громадськості на доступ до публічної інформації у виконавчому комітеті Токмацької міської ради», а саме у підпункті 3.1 розділу 3 телефон 2-10-65 замінити на телефон 4-35-45.

 

Міський голова                                                Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

Друк

Про доступ до публічної інформації

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доступ до публічної інформації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89 
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132 
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056 
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192}

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації

1. Право на доступ до

Друк

Про забезпечення прав громадськості на доступ до публічної інформації у виконавчому комітеті Токмацької міської ради

Україна

Токмацька міська рада

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

«  27       »        04            2018  року                               № 76

Про забезпечення прав громадськості на доступ

до публічної інформації у виконавчому комітеті

Токмацької міської ради

                                                    

         Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13, 14, 16 Закону України «Про доступ до публічної інформації», п. 4 Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою врегулювання питань опрацювання та розгляду запитів на доступ до публічної інформації, виконавчий комітет Токмацької міської ради -

ВИРІШИВ:

Друк

Про забезпечення прав громадськості на доступ до публічної інформації у виконавчому комітеті Токмацької міської ради

 

Україна

Токмацька міська рада

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

«  27  »   04         2018 року                                          №  76

 

Про забезпечення прав громадськості на доступ

до публічної інформації у виконавчому комітеті

Токмацької міської ради

                                                    

         Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13, 14, 16 Закону України «Про доступ до публічної інформації», п. 4 Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою врегулювання питань опрацювання та розгляду запитів на доступ до публічної інформації, виконавчий комітет Токмацької міської ради -

ВИРІШИВ: